I te Taa-ê-raa

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: I te taa-ê-raa / Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings / Lord, we ask thee ere we part / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


I te Taa-ê-raa
, 88


1. I te ta’a-’ē-ra’a,E tō mātou Fatu ē,Ha’amaita’i i te parau,Tā mātou e fa’aro’o nei.
2. ’O te hina’aro mau’O tō mātou nei ’ā’au,Arata’i ia mātouNā te ’ē’a ’āfaro.
3. ’A tāvini ai mātouIa ’Oe, e te Fatu,’A hōro’a ia mātouI te ’oa’oa mau.
4. Fa’a’ore mai ’OeI tā mātou mau hara,’A pāruru ia mātou,I tō mātou haere’a.

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

I te Taa-ê-raa

, 88

Arr.: Ebenezer Beesley

I te Taa-ê-raa

, 81

Arr.: Ebenezer Beesley