Te Buka Himene

Te Buka Himene

Te Buka Himene: Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo'a i te Mau Mahana Hopea Nei — Hymnes: L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

1948 Hymns, Tahitian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1978. First edition. 110 songs.

Book © 1977. 3/78 printing.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Te Faaho’iraahia Mai o te Evanelia (Return to top)
1.
Te Hiti Mai Nei te Mahana

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
E te Faaora o Iseraela

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

3.
Mauruuru Matou, E te Atua

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

4.
To’u Metua

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

5.
Haere Mai, E te Feia Mo’a

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

6.
Aue te Varua o te Atua

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

7.
Oaoa Tatou i te Tau no te Ora

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

8.
E Tamaiti Apî Roa

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

9.
Eaha te Parau Mau?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

10.
Aue te Taata i Parau Ia Iehova

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

11.
E te Mau Nunaa e

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

12.
Ua Pou Maira Moroni

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
An Angel from on High

13.
Otohe Anei, Feia Apî

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
True to the Faith

14.
Noa’tu te Peapea

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Though Deepening Trials

15.
No te Puai o te Mou’a ra

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

16.
Mai te Hupe Aahiata

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
As the Dew from Heaven Distilling

Te Faaitoitoraa (Return to top)
17.
A Haapao, te Fatata Mai Nei

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

18.
Haere Mai e Himene

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

19.
Ara Mai Tatou

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

20.
Haere Mai Ia Iesu

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come unto Jesus

21.
Mai Haere Tatou Nei

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

Other versions of this song:
Come, We That Love the Lord

22.
Tiaturiraa no Ziona

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Hope of Israel

23.
Mai Faaroo i te Reo o te Peropheta

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

24.
Te Hinaarohia Nei te Feia Ohipa

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

25.
Pii Maira te Atua

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

26.
E Faehau Faaroo

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

27.
Ohipa Rahi Ta’u

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
I Have Work Enough to Do

28.
Aue te Parau Aroha e

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
Oh, Holy Words of Truth and Love

29.
E Itehia te Parau Mau

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Truth Reflects upon Our Senses

30.
Ia Parau Haamaita’i Noa Tatou

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Let Us Oft Speak Kind Words

Te Mauruuru e te Oaoa (Return to top)
31.
Aue te Nehenehe, No te Aroha

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

32.
I To Mau Tau Ati

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

33.
Haapao i To Taime

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

34.
O te Fatu ra To’u Maramarama

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

35.
Tei Roto i To’u Nei Aau

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

36.
Anaana te E’a

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

37.
Ia Vai te Mahana, Arohi â

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Today, While the Sun Shines

38.
I Teie Ao Oto e te Poiri

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Scatter Sunshine

Te Oro’a (Return to top)
39.
Aue te Paari e te Aroha

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

40.
E te Atua Faaroo Mai

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

41.
E Iesu, Ia Feruri Au

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

42.
E Aivi Tei te Atea

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

43.
E Himene Tatou i to Iesu I’oa

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

44.
Te Maere Nei Au

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

45.
E te Fatu, Horoa Mai i To Varua

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

46.
Te Atua, Te Metua

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

47.
Pohe Atu te Faaora Ei Haapao i te Ture ra

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

48.
Iesu Tei Fanauhia ra

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

49.
Himene ma te Mărû

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

50.
E Here to te Atua

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

51.
I to Tatou Raveraa i na Tapa’o

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
While of These Emblems We Partake

52.
Ei Mana’oraa Teie

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
In Memory of the Crucified

53.
Pohe Atu te Faaora

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

Other versions of this song:
He Died! The Great Redeemer Died

Te Tiaororaa (Return to top)
54.
Hinaaro Vau Ia Oe

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

55.
Aue te Oaoa e

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

56.
Aue te Aroha Rahi

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

Other versions of this song:
How Gentle God’s Commands

57.
Ua Ite Au, Te Ora Nei To’u Fatu

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

58.
Mai Pee Mai

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

Other versions of this song:
Come, Follow Me

59.
E to Matou Metua Here

Words: Charles Denney Jr.

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Thou Kind and Gracious Father

60.
E te Fatu Here

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

61.
Iehova To’u Tiai

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

62.
E te Atua, to Matou Metua

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

Other versions of this song:
Father in Heaven

63.
Arata’i Mai, E Tena Tiarama

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Lead, Kindly Light

Te Arueraa (Return to top)
64.
Aue te Paari

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

65.
Taa ê ta Oe ra Mau Ohipa

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Other versions of this song:
How Wondrous and Great

66.
E te Fatu, Tei Tauturu

Words: Isaac Watts

Music: William Croft; Supplement to the New Version, 1708

Other versions of this song:
O God, Our Help in Ages Past

67.
A Haere Mai, Te Arii

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Other versions of this song:
Come, O Thou King of Kings

68.
E ta te Atua Rahi

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

Other versions of this song:
All Creatures of Our God and King

69.
Arata’i Mai, E Iehova

Words: William Williams

Music: Annie F. Harrison

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

70.
E Pare Puai te Fatu

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

71.
Aue te Nehenehe

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
God Is Love

72.
A Haamauruuru i to Tatou Atua

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

Other versions of this song:
Now Thank We All Our God

73.
Arue Ia’na

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

74.
E Iehova, Te Arii

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

Other versions of this song:
Jehovah, Lord of Heaven and Earth

75.
Atua no to Matou Metua

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

Other versions of this song:
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

76.
E te Fatu, Farii Mai na

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Lord, Accept Our True Devotion

77.
E te Fatu no te Mau Metua

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
God of Our Fathers, We Come unto Thee

78.
E Arue Tatou Nei

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Other versions of this song:
Glory to God on High

Te Faaotiraa (Return to top)
79.
Ei Ia’u Nei, To’u Atua e

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Other versions of this song:
Abide with Me!

80.
Ei te Atua Tatou i Teie Nei

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

81.
I te Taa-ê-raa

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Arr.: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

82.
Roa Mai ra te Ata

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

Other versions of this song:
Softly Now the Light of Day

83.
Himene Tatou Nei

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

84.
Topa te Mahana

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

85.
Ei Ia’u Nei, E te Fatu

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

Other versions of this song:
Abide with Me

86.
Arue i te Atua

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

Te Pure (Return to top)
87.
Ua Pure Anei Oe?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

88.
Hora Pure

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

89.
I Tera Hora ma te Hau

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
Secret Prayer

90.
Te Hiaai Mau o te Aau

Words: James Montgomery

Music: George Careless

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

Te Mau Parabole (Return to top)
91.
E Mea Puai te Vero

Words: Mary Ann Baker

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

92.
Te Ueue Noa Nei Tatou

Words: Anon.

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
We Are Sowing

93.
Ua Farerei Pinepine ra Vau

Words: James Montgomery

Music: George Coles

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

94.
Mai te Hoê Fare Mori

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
Brightly Beams Our Father’s Mercy

95.
Te Tia ra o Iesu e

Words: Robert Morris

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Each Cooing Dove

Te Mau Himene Taa e (Return to top)
96.
A Haere Mai Outou, E te Mau Tamaroa

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

97.
E te Mau Tavini o te Atua

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

98.
Mauruuru i te Haapiiraa

Words: William Willes

Music: James R. Murray

Other versions of this song:
Thanks for the Sabbath School

99.
Tia Faahou Mai Iesu

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

100.
Ua Tia Mai te Fatu

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

101.
Aore Paha i te Mou’a ra

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

Te Noela (Return to top)
102.
Po Mo’a, Po Mărû

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

103.
I te Atea, I Iudea ra

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

104.
A Haere Mai Outou o Tei Faaroo

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

Other versions of this song:
Oh, Come, All Ye Faithful

105.
Ua Tae Maira te Mesia

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

Other versions of this song:
Joy to the World

106.
Himene te Melahi ra

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Hark! The Herald Angels Sing

107.
E Betelehema e

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

108.
I te Noela Matamua

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Other versions of this song:
The First Noel

109.
Mea Maere e, Te Fâraa Mai

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
With Wondering Awe

110.
Fanauhia Mai Iesu

Words: French carol

Music: French carol

Other versions of this song:
He Is Born, the Divine Christ Child