Hymnbooks and other collections in Norwegian

This list shows hymnals and other music collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Norwegian (Norsk), as well as other hymnals of interest to Latter-day Saints. Hymnals/collections that appear in light grey have not been fully indexed.


Official Publications

General Hymnals

Albums and Digital Collections

Periodicals with Music

Manuals with Music


Unofficial or Local Publications


Other Restoration-Based Denominations

Salmer (1993) Salmer (1993) Salmer og Sanger (1956) Salmer og Sanger (1956) Siste Dagers Helliges Sangbok (1938) Siste Dagers Helliges Sangbok (1938) Barnas Sangbok (1996) Flere Sanger for Barn (1980) Aktiviserende sanger og regler (1978) Aktiviserende sanger og regler (1978) Syng med meg (1973) Barna Synger (1969) Hjertets sang (1979) Hymn Preludes for Piano (Norwegian) (1977) Hymns: Simplified Accompaniments, Abridged Version (Norwegian) (1975)
Andre sanger for barn (2006–Present) Jeg vil adlyde Ham (2020) I Hans fotspor (2019) Kristus gir oss fred (2018) Be til Gud (2017)
Musikk fra Liahona (1937–Present)
Unge kvinners leirhåndbok (2002)
Sion mitt hjem
De Helliges Salmer (RLDS) (1989) Aandelige Sange til Brug Mission og Sondagsskole (RLDS) (1903)