Barna synger

Barna synger

The Children Sing, Norwegian.
Salt Lake City, Utah, USA; Denmark. Deseret Sunday School Union.
1969. Only known edition. 134 songs.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 87241
  • Jacobs Number: 762.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.25 C536NOR 1969
  • N/A
List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Jeg takker deg, Fader
2.
Ydmyk med ærbødighet
3.
Fader, vi vil lytte til
4.
La meg, O Gud, det høre
5.
Fader, du som passer på
6.
Fader, vi synger til deg vår pris
7.
Takk till vår Fader
9.
Jeg tenker hver gang når jeg leser de ord
10.
La nu Guds Ånds stille hvisken
11.
O, bli hos meg. Nu er det aftentid
12.
Min Herre er Hyrden
13.
Vår Herre han er hyrden god
14.
Gode Gud og Fader
15.
Jesus født i ringe kår
16.
Kjærlig er Herren vår hyrde
17.
Han lever. Vår Forløser stor
18.
Ved tanken på min Frelser kjær
19.
Kan hende det er på fjellets sti
20.
Guds stråleglans
21.
Jesus er vår kjæreste venn
22.
Når skal jeg møte deg?
23.
’Tis Sweet to Sing the Matchless Love
24.
Pris Gud fra hvem hvert gode kom
25.
For alt det vakre på vår jord
26.
Kjære barn, din Gud er nær deg
27.
Hvor det er skjønt, min Herre Gud
28.
Guds daglige omsorg
29.
Fader vår i himlen
30.
Den gode hyrde
31.
Lover den Herre Gud
32.
Herre frem for deg vi går
33.
Du Herres Herre
34.
Kjærlig omtanke
35.
Herre, takk for denne dag
36.
Avslutning
37.
Parting Hymn
39.
Gud har så gåtefullt et vis
40.
O Fader, se til oss idag
41.
Fader, vi takker for i natt
42.
Kan et lite barn som jeg
43.
En takkesang
44.
Growth
45.
Jeg tjener Gud
46.
Hvilken skjønn og yndig morgen
48.
Fra himlens høye hvelv
49.
I vårt skjønne Deseret
50.
Bønnen er sjelens dype trang
51.
Kastes du på bølgen om i livet her
52.
Herre sign du all vår gang
54.
Ha takk for profeten du sendte
55.
Mitt lille lys
56.
Kom, Hellige
57.
Fedrenes tro
58.
Foruten tvil
59.
Ditt hus vi elsker, Gud
60.
Kom følg med meg
61.
Vi gir deg bare ditt
62.
Guds kjærlighet
64.
Brødet og vannet
65.
O, la meg høre om Jesus
66.
Dåpen
67.
Når jeg betaler tiende
68.
Gullplatene
69.
Sign de små
71.
Mitt ønske
72.
Hør Guds barn i Sion
73.
Fremad Kristi stridsmenn
74.
Guds hviledag, vi hilser deg
75.
O, du Sion i vest
76.
O, min Fader
77.
Så sikker en grunnvoll
78.
Engang var Jesus et lite barn
79.
Selv har jeg nettopp lovet meg
80.
Smil
81.
Ærbødighet
82.
Her er Guds hus
83.
Tilgivelse
84.
Quiet Time
85.
Jeg vil synge en liten sang
86.
Vi bøyer våre hoder
89.
Du kan gjøre veien lett
90.
Som et lite barn
92.
Mange små, små dråper
93.
Vi vil synge av glede
94.
Vær munter
97.
Jeg har to hender små
99.
Mitt legeme er tempel
101.
Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn
102.
Samle solskinn
106.
Gi, sa den lille bekk
107.
Little Lambs So White and Fair
109.
Bøy i stillhet ned i kne
110.
Om av trengsel du må prøves
111.
Stand for the Right
112.
Løft din stemme
115.
God dag, du kjære lille venn
116.
O, si hva er sannhet
117.
Sions ungdom, kom nu alle
118.
Da du styrket fra ditt leie
119.
Atter vi samles i skolen idag
120.
Skal det unge Sion glemme?
121.
Nei, tal ei ondt
122.
Gjør hva er rett
124.
Gjennom vennlighet mot andre
125.
Farvel vi sier nå
126.
Det er skjønnhet her på jord
127.
Sleep, Baby Sleep
129.
Når jeg vil ut og gå en tur
130.
Kjære mor
131.
Mor og far
132.
Morsdag
133.
Når min mor skal oppvask fjerne
135.
Vuggesang
136.
En aftensang
137.
Slik gjør mor
140.
Bysse-lull, baby
149.
Nå samles vi atter i bønn
150.
Jesus Krist oppstanden er
151.
Julenatt
154.
Til en stall så lav og ringe
155.
Det lille barn Jesus
158.
Hvorfor lyder klokkeklang
160.
Jesus Kristus er oppstanden
161.
Glad og munter lyder barnets sang
163.
Langt, langt herfra
164.
Solens budskap
168.
Skjønne sommerdager
170.
Herren skapte natten
172.
Høyt i trærnes topper
173.
O strålende morgen
175.
Alt som er så skjønt og vakkert
184.
La de små barn komme
198.
Se, nu dagen heller
199.
Vi ber til Gud for deg

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video