Salmer og Sanger

Salmer og Sanger

Salmer og Sanger: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

1948 Hymns, Norwegian.
Germany. Norwegian Mission.
1956. First edition. 226 songs.

Book © 1956.


Indexes

References

  • Jacobs Number: 761.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .N83 1956
  • Church History Library: M285.2 H99NOR 1956
  • N/A
List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Jesus Krist oppstanden er
2.
O bli hos meg; det aften er
3.
Se Herre, dine barn idag
4.
Vi er en mektig skare
5.
Kom, Hellige
6.
Gud vår Fader, vi deg ber
7.
Kom lytt nu til profetens røst
8.
Kom følg med meg
9.
Kom kun til Herren alle som lider
10.
Jorden med sitt blomsterflor
11.
La oss stemme i ett kor
12.
Gud allmektig, rettferds Gud
13.
Kjærlig er Herren vår hyrde
14.
Da du styrket fra ditt leie
15.
Farvel all jordisk ære
16.
Gud elsket oss, han gav sin Sønn
17.
Fra Grønlands kolde fjeller
18.
Lover den Herre Gud
19.
Fader vi synger til deg vår pris
20.
Gud vær med deg til vi ses igjen
21.
Fedrenes Gud, hør deg anroper vi
22.
Hill deg O Sion vi priser den morgen
23.
Sions ungdom, kom nu alle
24.
Nu går en dag hen av vår tid
25.
Høyt opp på fjellets topp
26.
Hvor herlig og stort
27.
I all ydmykhet, O Frelser
28.
Hvor vennlig er vår Gud
29.
Benytt enhver anledning
30.
Hør du vår lovsang Gud
31.
Hvor som helst i verden
32.
Yndefull Sion, himlens stad
33.
O Gud vår hjelp fra evig tid
34.
Isra’l, Isra’l, Gud deg kaller
35.
O Fader, la mitt hjerte få
36.
Jeg trenger deg hver stund
37.
Du himlens og jordens Fyrste
38.
Jesus min Frelser kjær
39.
Kjære Frelser, los du meg
40.
La oss forene her vår sang
41.
Mer hellighet gi mig
42.
Gud vær med oss når vi skilles
43.
Kom nu alle store små
44.
Led, milde lys
45.
Kraft og styrke sendt fra himlen
46.
Min Gud er mitt lys
47.
Min Herre er Hyrden
48.
Nei, tal ei ondt
49.
Nærmere Frelser til deg
50.
G. U. F. du hyldes
51.
O Gud, du kjære Fader
52.
Til alle har vår Herre gitt
53.
Vår Herre han er hyrden god!
54.
Herre, sign du all vår gang
55.
Over mørke, triste høyder
56.
I Sions alpeland
57.
Fremad, Kristi stridsmenn
58.
Dagen svinner
59.
O, du salighetens klippe
60.
Ved tanken på min Frelser kjær
61.
Syng med en forenet røst
62.
Hvor det er skjønt, min Herre Gud
63.
O lytt! Et fryderop er hørt
64.
En grønnkledd høyde langt herfra
65.
O skjønne sannhets ord
66.
Korsfestet blev vår Herre stor
67.
Hvilken skjønn og yndig morgen
68.
Han døde vår Forløser stor
69.
O skjønne, lille Betlehem
70.
O du Sion i vest
71.
Priser profeten som skuet Jehova
72.
En stakkars sorgbetynget mann
73.
Skal vi møtes hist ved floden
74.
Skal det unge Sion glemme?
75.
Det er skjønnhet her på jord
76.
Pris vår Gud med hjerte, munn
77.
Det er solskinn i min sjel i dag
78.
Stille natt, hellig natt
79.
Kom alt Guds folk som bor på jord
80.
Takk for vår skole
81.
En ny dag frembryter
82.
Se, når morgensolen sender
83.
Snart tiden er omme
84.
I verden trenges tapre menn
85.
De vise menn fra Østerland
86.
Modig må vi kjempe
87.
Vi kjemper for Guds rike
88.
Guds Ånd som en ild
89.
Hvem er for Herrens sak?
90.
Sion er av fjell omringet
91.
Vi synger pris til Jesu navn
92.
Bønnen er sjelens dype trang
93.
Igjen vi møtes ved ditt bord
94.
Våkn opp Guds folk, I hellige!
95.
En gledens dag
96.
Hill deg, du signet dag!
97.
Som Staden der på berget står
98.
Se, en mektig engel kommer
99.
Vær du signet for Sions styrke
100.
Synes veien deg lang
101.
Villedte sjel som går
102.
Salems Konges Prestedømme
103.
Vi nu nyter brødet, vannet
104.
Se! en mektig Gud seg viser
105.
Ydmyk, med ærbødighet
106.
Nar himlen synes mørk og trist
107.
Hvad var skuet uti himlen
108.
Styr din vrede O min broder
109.
O Hellig Ånd
110.
Kjære barn, din Gud er nær deg
111.
O, hør du barne lille
112.
Kom, du dag som Gud har lovet
113.
Mitt lille lys
114.
Nærmere dig, min Gud
115.
Løft din stemme Sions ungdom
116.
Herre, vi er deg hengiven
117.
Fader vår i himlen
118.
Jesus, du som elsker meg
119.
Det nye år
120.
Hver liten fugl
121.
Mon jeg hjemme i Dalen nu savnes
122.
Vi til himlen bønnen sender
123.
Om av trengsel du må prøves
124.
Gode Gud og Fader
125.
Søte, glade småbarn
126.
Kom lytt så til basunene
127.
Samle solskinn
128.
Vi gledes og frydes
129.
O Israels eldster
130.
Sæden den såes i morgengry
131.
O, bli hos meg! Nu er det aftentid
132.
Kom, alle I Guds menn
133.
Mester, se uværet truer
134.
Fred, fred, for den trette sjel
135.
Vær velkommen søndag morgen
136.
Stå frem O skjønne Sion
137.
O kom, alle sjele
138.
O strålende morgen
139.
La oss vokte, trofast vokte
140.
Ei svar ennu
141.
Sannhets lys
142.
Guds hviledag vi hilser deg
143.
Ei nu, men i en fremtid nær
144.
Jeg vet, at Gud, min Fader vet
145.
La nu Guds Ånds stille hvisken
146.
Våkn min sanger
147.
Stille syng en hellig sang
148.
I dag skinner solen
149.
Herlig lyser Fad’rens nåde
150.
Vi synger om Guds kjærlighet
151.
Full av gjerning er min dag
152.
Han lever! Vår Forløser stor
153.
Jeg står helt forundret
154.
Gjør hva er rett
155.
Sikre som fjellene rundt oss
156.
Hør, den englesang så skjønn
157.
O kom, du Kongers Drott
158.
La oss stevne frem
159.
Morgenstjerner rop av fryd
160.
Ha takk for profeten du sendte
161.
Der er en tid da ro og fred
162.
Du kan gjøre veien lett
163.
Så sikker en grunnvold
164.
Når all tåke er forsvunnet
165.
I vårt skjønne Deseret
166.
Til søndagsskolen vår
167.
Pris Gud, fra hvem hvert gode kom
168.
Hvor lenge skal vi kjære Gud
169.
Hør Guds barn i Sion
170.
Har på jorden jeg gjort noe godt idag?
171.
Atter vi samles i skolen i dag
172.
Kjærlighet er lysets kilde
173.
Fra himlens høye hvelv
174.
Langt, langt herfra
175.
Nu Israels Gjenløser
176.
Kastes du på bølgen om i livet her
177.
Du Herres Herre
178.
Skjønne sommerdager
179.
Onde ord
180.
Kan hende det er på fjellets sti
181.
Vår Gud han er så fast en borg
182.
Se, nu dagen heller
183.
Min klippe er du
184.
Våre gjerninger og tanker
185.
Kom, du bedrøvede
186.
Lovsang! (Prayer of Thanksgiving)
187.
Stor Herren er, og til hans pris
188.
Allmakts Gud
189.
Hosianna
190.
Fryd deg, O jord!
191.
Lovsang
192.
Jesus, jeg mitt kors har taget
193.
Den store, hvide flok (Norsk folkmelodi)
194.
Bred dina vida vingar
195.
Sol!
196.
Leid, milde ljos
197.
Solnedgang
198.
Tenk ei, når til Sion I drage
199.
Kom, alle Sions sønner
200.
O si, hvad er sannhet?
201.
Nu takker alle Gud
202.
Gud signe vårt dyre fedreland
203.
Jesus, det eneste
204.
For de sårede (Der går et stille tog)
205.
Jeg vet på hvem jeg bygger
206.
Led oss frem
207.
Ja, vi elsker dette landet
208.
The Star-spangled Banner
209.
Vingede skarer
210.
Når skal jeg møte deg?
211.
Herligste morgen!
212.
Lover den Herre
213.
O min Fader, du som troner
214.
Klippe, du som brast for meg
215.
Når verden er kold
216.
O bønnestund, O bønnestund
217.
O kom, du Sions konge, kom!
218.
Deilig er jorden, prektig er Guds himmel
219.
Du har nok hørt en stemme i ditt hjerte
220.
Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn
221.
Milde Jesus du som sagde
222.
Kjærlighet fra Gud
223.
Tindrende stjerne
224.
No livnar det i lundar
225.
Hvorfra kommer du
226.
Alltid freidig når du går

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video