Siste Dagers Helliges Sangbok

Siste Dagers Helliges Sangbok

Siste Dagers Helliges Sangbok, Norwegian.
Oslo, Norway. Norwegian Mission; A. Richard Peterson.
1938. Only known edition. 166 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Se, en engel fra det høie
2.
Min Gud er min hyrde
3.
Våkn op, hør røsten utflyr
4.
O bønnestund, o bønnestund
5.
Kom kun til Herren
6.
Guds ånd som en ild
7.
En bønn er sjelens dype trang
8.
Fryder dere, Sions sønner
9.
Sion er av Gud beskyttet
10.
Mer hellighet gi mig
11.
Styr din følelse, min broder
12.
Jeg bøier, Gud, mitt hode ned
13.
Stå op, min sjel, stå op
14.
Evig sannhet, Guddomsord
15.
Nu dagen heller
16.
Se Herre, dine barn idag
17.
Jordisk glede varer aldri
18.
„Kom, følg med mig,“ vår Frelser bad
19.
Bergets styrke selv du gav oss
20.
Kjære Fader, hør vår bønn
21.
Vår Frelser sig til korset gav
22.
Vi gledes og frydes
23.
Min Gud er mitt lys jeg frykter ei her
24.
Hvor det er skjønt, min Herre Gud
25.
Skal det unge Sion glemme
26.
Kjære Frelser, los du mig
27.
La oss stevne fram
28.
Jeg kan se dig, min Forløser
29.
Atter engang, o Frelsermann
30.
Ved aftnens timer
31.
Fader, led mig ut av mørket
32.
Ei sørg for dem
33.
Villfarne sjel som ei
34.
Klippe, du som brast for mig
35.
Fader vår i himlen
36.
Benytt enhver anledning
37.
Ei nu, men i en fremtid nær
38.
Han døde, vår Forløser stor
39.
Onde ord!
40.
Å skjønne sannhetsord
41.
Herlig lyser Fad’rens nåde
42.
Løft din stemme glad og ren
43.
Nærmere, Gud, til dig
44.
Der er en tid da ro og fred
45.
Du kan lette hvert et skritt
46.
Fader vår på himlens trone
47.
Sion, når på dig jeg tenker
48.
Nu Israels Gjenløser
49.
La oss synge om vår frelse
50.
Ro, ro, for en sjel så trett
51.
Da du styrket fra ditt leie
52.
Takk, Fader, takk, du sendte Sønnen
53.
Brutt er alle mørkets lenker
54.
Fedrenes Gud, hør, dig anroper vi
55.
Dalen og fjellet i skjønnhet er klædd
56.
Fra himlens høie hvelv
57.
Herre, forlat mig ei
58.
Er Gud med oss
59.
Friskt mot, Guds folk
60.
Atter vi samles i skolen
61.
Av Guds nåde jeg som borger
62.
Det er deilig uti skogen
63.
Herre, vi samles
64.
Det er skjønnhet her på jord
65.
Tindrende stjerne
66.
Allmakts Gud
67.
Fullt av yrke er min dag
68.
Blås sakte du storm
69.
God morgen, mine venner små
70.
Jeg står helt forundret
71.
Du som klandrer og fordømmer
72.
Kastes du på bølgen om i livets natt
73.
Ei svar ennu
74.
Kom til vår søndagsskole
75.
Hvor som helst i verden
76.
Kjære barn, din Gud er nær dig
77.
God og vennlig alltid vær
78.
I dag skinner solen
79.
Ved tanken på min Frelser kjær
80.
Hver liten fugl
81.
Jeg vet på hvem jeg bygger
82.
Jeg ser i ånden, langt herfra
83.
La Juda sig glede
84.
Høit op på fjellets topp
85.
Kom, kom Guds folk
86.
Jeg har hørt om et land
87.
Kom dog alle, store, små
88.
Har på jorden jeg gjort noe godt idag?
89.
I vårt skjønne Deseret
90.
Når hjertet for det sanne slår
91.
G. U. F. vi synger
92.
Våkn, min sanger, dagen kommer
93.
Gode Gud og Fader
94.
Takk, Fader, du mig livet gav
95.
Jeg ønsker hver gang
96.
Hvad var skuet uti himlen?
97.
Gud vær med dig
98.
Jesus, min Frelser kjær
99.
Pris Gud, fra hvem hvert gode kom
100.
Sions barn, avryster sorgen
101.
Kom, la oss synge
102.
O Fader, la mitt hjerte få
103.
Ha takk for profeten du sendte
104.
Jeg tjener Gud
105.
Fryd dig å jord
106.
O Frelser, vær du i mitt hjem
107.
Mitt lille lys
108.
Å hvor deilig var hin morgen
109.
Når vi samles her
110.
Sions ungdom, vis ditt mot
111.
Kom, syng om kirkens ungdomsverk
112.
Du Herrers Herre
113.
Så mektig som berget kan kneise
114.
Han elsket oss, vår Fader stor
115.
I verden trenges tapre menn
116.
Sions ungdom, kom nu alle
117.
Over fjell, over li
118.
Må Guds kjærlighet og nåde
119.
O min Fader, du som troner
120.
Pris til den mann som Jehova påkalte
121.
Hvorfra kommer du
122.
Ydmyk, med ærbødighet
123.
Se mot vest hvor solen daler
124.
„Søker, så skulle I finne“
125.
Det lille barn Jesus
126.
Å si, hvad er sannhet?
127.
Send et bud til alle gutter
128.
O min Fader, du som kjenner
129.
Når verden er kald
130.
Søk hen til Gud
131.
Vi vil en ungdom sterk og sund
132.
Takk, kjære Far, for stunden her
133.
Kanhende ei høit på fjellets vei
134.
Sæden den såes i morgengry
135.
Vi synger om Hans kjærlighet
136.
Langt, langt herfra
137.
La hvert et hjerte frydes
138.
En Konge stor min Hyrde er
139.
Vær velkommen, søndagsmorgen
140.
Led oss ved lyset, Gud
141.
Takk for vår skole
142.
O Helligånd, mitt liv, min lyst
143.
Mester, se uværet truer
144.
I himmelsk fred
145.
Vennlig aftenstjernen tindrer
146.
Solen fra himlen stråler
147.
Skal vi møtes efter døden
148.
Gud, sign du vår profet
149.
Gud signe vårt dyre fedreland
150.
Ja, vi elsker dette landet
151.
Så lukk nu dine øine til
152.
Takke vi vil dig, vår Himmelsek Far
153.
Med Sions ungdom sterk og sund
154.
Reddes ikke, ungdomsskare
155.
Nu tiden er kommen
156.
Nu fra himlen atter strømmer
157.
Fader vår, velsign vårt virke
158.
Lær mig, o Gud, å elske dig
159.
Til vår kjære Primary
160.
Jesus vil lindre sorg og all nød
161.
Vi vil prise himlens Gud
162.
Vi oss nu har forsamlet
163.
Vi stevner frem
164.
Takk, du gode Gud og Fader
165.
Vi med glede fylt av lengsel
166.
Prestedømmets makt og orden

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video