Siste Dagers Helliges Sangbok

Siste Dagers Helliges Sangbok

Siste Dagers Helliges Sangbok, Norwegian.
Oslo, Norway. Norwegian Mission; A. Richard Peterson.
1938. Only known edition. 166 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Se, en engel fra det høie

Full credits not available

Trans.: Borghild N. Strömness

2.
Min Gud er min hyrde

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

3.
Våkn op, hør røsten utflyr

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

4.
O bønnestund, o bønnestund

Words: William W. Walford

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

5.
Kom kun til Herren

Words: Orson Pratt Huish

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Come unto Jesus

6.
Guds ånd som en ild

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
The Spirit of God

7.
En bønn er sjelens dype trang

Words: James Montgomery

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

8.
Fryder dere, Sions sønner

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

9.
Sion er av Gud beskyttet

Words: Thomas Kelly

Music: Unknown

Trans.: Reidar C. Waring (from English)

Other versions of this song:
Zion Stands with Hills Surrounded

10.
Mer hellighet gi mig

Words: Philip Paul Bliss

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

11.
Styr din følelse, min broder

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

12.
Jeg bøier, Gud, mitt hode ned

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

13.
Stå op, min sjel, stå op

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

14.
Evig sannhet, Guddomsord

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

15.
Nu dagen heller

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

16.
Se Herre, dine barn idag

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Behold Thy Sons and Daughters, Lord

17.
Jordisk glede varer aldri

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

18.
„Kom, følg med mig,“ vår Frelser bad

Words: John Nicholson

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Come, Follow Me

19.
Bergets styrke selv du gav oss

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: Unknown

Trans.: Reidar C. Waring (from English)

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

20.
Kjære Fader, hør vår bønn

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

21.
Vår Frelser sig til korset gav

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

22.
Vi gledes og frydes

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

23.
Min Gud er mitt lys jeg frykter ei her

Words: James L. Nicholson

Music: Unknown

Trans.: John F. Petersen (from English)

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

24.
Hvor det er skjønt, min Herre Gud

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

Trans.: Johan Sætrum (from English)

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

25.
Skal det unge Sion glemme

Words: Evan Stephens

Music: Unknown

Trans.: Reidar C. Waring (from English)

Other versions of this song:
True to the Faith

26.
Kjære Frelser, los du mig

Words: Edward Hopper

Music: Unknown

Other versions of this song:
Jesus, Savior, Pilot Me

27.
La oss stevne fram

Words: Evan Stephens

Music: Unknown

Trans.: Reidar C. Waring (from English)

Other versions of this song:
Let Us All Press On

28.
Jeg kan se dig, min Forløser

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

29.
Atter engang, o Frelsermann

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

30.
Ved aftnens timer

Full credits not available

31.
Fader, led mig ut av mørket

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

32.
Ei sørg for dem

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

33.
Villfarne sjel som ei

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Ye Simple Souls Who Stray

34.
Klippe, du som brast for mig

Words: Augustus M. Toplady

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Rock of Ages

35.
Fader vår i himlen

Words: George Manwaring

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

36.
Benytt enhver anledning

Words: Robert B. Baird

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

37.
Ei nu, men i en fremtid nær

Words: Maxwell N. Cornelius

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Sometime We’ll Understand

38.
Han døde, vår Forløser stor

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
He Died! The Great Redeemer Died

39.
Onde ord!

Words: Horatio R. Palmer

Music: Unknown

Trans.: Reidar C. Waring (from English)

Other versions of this song:
Angry Words! Oh, Let Them Never

40.
Å skjønne sannhetsord

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Oh, Holy Words of Truth and Love

41.
Herlig lyser Fad’rens nåde

Words: Philip Paul Bliss

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Brightly Beams Our Father’s Mercy

42.
Løft din stemme glad og ren

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

43.
Nærmere, Gud, til dig

Words: Sarah F. Adams

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

44.
Der er en tid da ro og fred

Words: Hans Henry Petersen

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Secret Prayer

45.
Du kan lette hvert et skritt

Words: Helen Silcott Dungan

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

46.
Fader vår på himlens trone

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

47.
Sion, når på dig jeg tenker

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

48.
Nu Israels Gjenløser

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

49.
La oss synge om vår frelse

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

50.
Ro, ro, for en sjel så trett

Words: Henry W. Naisbitt

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Rest, Rest for the Weary Soul

51.
Da du styrket fra ditt leie

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

52.
Takk, Fader, takk, du sendte Sønnen

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

53.
Brutt er alle mørkets lenker

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
O Thou Rock of Our Salvation

54.
Fedrenes Gud, hør, dig anroper vi

Words: Charles W. Penrose

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
God of Our Fathers, We Come unto Thee

55.
Dalen og fjellet i skjønnhet er klædd

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

56.
Fra himlens høie hvelv

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
An Angel from on High

57.
Herre, forlat mig ei

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

58.
Er Gud med oss

Words: Henry F. Lyte

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Abide with Me!

59.
Friskt mot, Guds folk

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Come, Ye Disconsolate

60.
Atter vi samles i skolen

Words: Anon.

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Never Be Late

61.
Av Guds nåde jeg som borger

Words: Richard Smyth

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

62.
Det er deilig uti skogen

Full credits not available

Trans.: John F. Petersen

63.
Herre, vi samles

Full credits not available

64.
Det er skjønnhet her på jord

Words: John Hugh McNaughton

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Love at Home

65.
Tindrende stjerne

Words: Laura Winther

Music: Unknown

Arr.: Ramm Arveseter

Other versions of this song:
Sparkling star

66.
Allmakts Gud

Words: Peter O. Thomassen

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Almighty God

67.
Fullt av yrke er min dag

Words: Josephine Pollard

Music: Unknown

Trans.: Alex J. Nielsen (from English)

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
I Have Work Enough to Do

68.
Blås sakte du storm

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

69.
God morgen, mine venner små

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

70.
Jeg står helt forundret

Words: Charles H. Gabriel

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

71.
Du som klandrer og fordømmer

Words: Anon.

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Should You Feel Inclined to Censure

72.
Kastes du på bølgen om i livets natt

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Unknown

Trans.: Sophie Valentine (from English)

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Count Your Blessings

73.
Ei svar ennu

Words: Ophelia G. Adams

Music: Unknown

Trans.: Milton H. Knudsen (from English)

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Unanswered Yet? (The Prayer)

74.
Kom til vår søndagsskole

Words: William G. Bickley

Music: Unknown

Trans.: Frederick Christensen (from English)

Other versions of this song:
Haste to the Sunday School

75.
Hvor som helst i verden

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Scatter Sunshine

76.
Kjære barn, din Gud er nær dig

Words: Charles L. Walker

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

77.
God og vennlig alltid vær

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

78.
I dag skinner solen

Words: Luella Clark

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Today, While the Sun Shines

79.
Ved tanken på min Frelser kjær

Words: Bernard of Clairvaux

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from Latin)

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

80.
Hver liten fugl

Words: Robert Morris

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Each Cooing Dove

81.
Jeg vet på hvem jeg bygger

Words: Ernst Moritz Arndt; Carsten Hauch

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
I Know Whom I Believe In

82.
Jeg ser i ånden, langt herfra

Full credits not available

Trans.: Johan Sætrum

83.
La Juda sig glede

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

84.
Høit op på fjellets topp

Words: Joel H. Johnson

Music: Unknown

Trans.: Leo M. Jacobsen (from English)

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

85.
Kom, kom Guds folk

Words: William Clayton

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

86.
Jeg har hørt om et land

Full credits not available

Trans.: Johan Sætrum

87.
Kom dog alle, store, små

Words: Carl Christian Anton Christensen

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Come, Everyone and Be Baptized

88.
Har på jorden jeg gjort noe godt idag?

Words: Will L. Thompson

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
Have I Done Any Good?

89.
I vårt skjønne Deseret

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
In Our Lovely Deseret

90.
Når hjertet for det sanne slår

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

91.
G. U. F. vi synger

Words: Ruth May Fox

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
M. I. A., We Hail Thee

92.
Våkn, min sanger, dagen kommer

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

Trans.: Frederick Christensen (from English)

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
O Awake! My Slumbering Minstrel

93.
Gode Gud og Fader

Words: Evan Stephens

Music: Unknown

Trans.: Sophie Valentine (from English)

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Kind and Heavenly Father

94.
Takk, Fader, du mig livet gav

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

95.
Jeg ønsker hver gang

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

96.
Hvad var skuet uti himlen?

Words: John S. Davis

Music: Unknown

Trans.: Carl P. Lind (from English)

Other versions of this song:
What Was Witnessed in the Heavens?

97.
Gud vær med dig

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

98.
Jesus, min Frelser kjær

Words: Orson Pratt Huish

Music: Unknown

Trans.: John F. Petersen (from English)

Other versions of this song:
Guide Me to Thee

99.
Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

Words: Thomas Ken

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

100.
Sions barn, avryster sorgen

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

101.
Kom, la oss synge

Full credits not available

Trans.: Johan Sætrum

102.
O Fader, la mitt hjerte få

Words: P. Wilhelm Poulsen

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
O Father, Let My Heart Receive

103.
Ha takk for profeten du sendte

Words: William Fowler

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

104.
Jeg tjener Gud

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
I’ll Serve the Lord While I Am Young

105.
Fryd dig å jord

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Joy to the World

106.
O Frelser, vær du i mitt hjem

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Unknown

Trans.: Hilmar E. Freidel (from English)

Other versions of this song:
Abide with Me

107.
Mitt lille lys

Words: Joseph Ballantyne

Music: Unknown

Trans.: Henry Larsen (from English)

Other versions of this song:
Shine On

108.
Å hvor deilig var hin morgen

Words: George Manwaring

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

109.
Når vi samles her

Full credits not available

110.
Sions ungdom, vis ditt mot

Words: James H. Wallis

Music: Unknown

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

111.
Kom, syng om kirkens ungdomsverk

Full credits not available

Trans.: Hilmar E. Freidel

112.
Du Herrers Herre

Words: Andrew Dalrymple

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
O Lord of Hosts

113.
Så mektig som berget kan kneise

Words: Ruth May Fox

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Carry On

114.
Han elsket oss, vår Fader stor

Words: Edward P. Kimball

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

115.
I verden trenges tapre menn

Words: Will L. Thompson

Music: Unknown

Trans.: Solveig Astad; Leon Westover (from English)

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

116.
Sions ungdom, kom nu alle

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

Other versions of this song:
Hope of Israel

117.
Over fjell, over li

Full credits not available

Trans.: Hilmar E. Freidel

118.
Må Guds kjærlighet og nåde

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

119.
O min Fader, du som troner

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
O My Father

120.
Pris til den mann som Jehova påkalte

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Praise to the Man

121.
Hvorfra kommer du

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Where do you come from, little star?

122.
Ydmyk, med ærbødighet

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Reverently and Meekly Now

123.
Se mot vest hvor solen daler

Full credits not available

Adapt.: Olaf H. Vogeler

124.
„Søker, så skulle I finne“

Words: Mary B. Wingate

Music: Unknown

Trans.: Niels F. Green (from English)

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

125.
Det lille barn Jesus

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Unknown

Trans.: Marie Steffensen (from English)

Other versions of this song:
Away in a Manger

126.
Å si, hvad er sannhet?

Words: John Jaques

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

127.
Send et bud til alle gutter

Full credits not available

128.
O min Fader, du som kjenner

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Jesus, Lover of My Soul

129.
Når verden er kald

Words: David Denham

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

130.
Søk hen til Gud

Full credits not available

Arr.: Olaf H. Vogeler

131.
Vi vil en ungdom sterk og sund

Full credits not available

132.
Takk, kjære Far, for stunden her

Full credits not available

133.
Kanhende ei høit på fjellets vei

Words: Mary Brown

Music: Unknown

Trans.: Olaf H. Vogeler (from English)

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

134.
Sæden den såes i morgengry

Words: Emily S. Oakey

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
What Shall the Harvest Be?

135.
Vi synger om Hans kjærlighet

Words: George Manwaring

Music: Unknown

Trans.: Solveig Astad (from English)

Other versions of this song:
’Tis Sweet to Sing the Matchless Love

136.
Langt, langt herfra

Words: John Menzies Macfarlane

Music: Unknown

Trans.: John F. Petersen (from English)

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

137.
La hvert et hjerte frydes

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

138.
En Konge stor min Hyrde er

Full credits not available

Trans.: Olaf H. Vogeler

139.
Vær velkommen, søndagsmorgen

Words: Robert B. Baird

Music: Unknown

Trans.: Hans Funk (from English)

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Welcome, Welcome, Sabbath Morning

140.
Led oss ved lyset, Gud

Full credits not available

141.
Takk for vår skole

Words: William Willes

Music: Unknown

Trans.: Sophie Valentine (from English)

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
Thanks for the Sabbath School

142.
O Helligånd, mitt liv, min lyst

Words: Anon.

Music: Unknown

Adapt.: Hilmar E. Freidel

Other versions of this song:
O Holy Ghost, My Life, My Desire

143.
Mester, se uværet truer

Words: Mary Ann Baker

Music: Unknown

Trans.: Carl P. Lind (from English)

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

144.
I himmelsk fred

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

145.
Vennlig aftenstjernen tindrer

Full credits not available

Adapt.: Hilmar E. Freidel

146.
Solen fra himlen stråler

Full credits not available

Trans.: Niels F. Green

Adapt.: Hilmar E. Freidel

147.
Skal vi møtes efter døden

Words: Horace L. Hastings

Music: Unknown

Trans.: Hilmar E. Freidel (from English)

Other versions of this song:
Shall We Meet?

148.
Gud, sign du vår profet

Words: Bernard Snow

Music: Henry Carey; Thesaurus Musicus

Trans.: Hilmar E. Freidel (from English)

Other versions of this song:
Our God, We Raise to Thee

149.
Gud signe vårt dyre fedreland

Words: Elias Blix

Music: Unknown

Other versions of this song:
God Bless Our Precious Homeland

150.
Ja, vi elsker dette landet

Words: Björnstjerne Björnson

Music: Unknown

Other versions of this song:
Yes, we love this country

151.
Så lukk nu dine øine til

Full credits not available

152.
Takke vi vil dig, vår Himmelsek Far

Full credits not available

153.
Med Sions ungdom sterk og sund

Full credits not available

154.
Reddes ikke, ungdomsskare

Full credits not available

155.
Nu tiden er kommen

Full credits not available

156.
Nu fra himlen atter strømmer

Full credits not available

157.
Fader vår, velsign vårt virke

Full credits not available

158.
Lær mig, o Gud, å elske dig

Full credits not available

159.
Til vår kjære Primary

Full credits not available

160.
Jesus vil lindre sorg og all nød

Full credits not available

161.
Vi vil prise himlens Gud

Full credits not available

162.
Vi oss nu har forsamlet

Full credits not available

163.
Vi stevner frem

Full credits not available

164.
Takk, du gode Gud og Fader

Full credits not available

165.
Vi med glede fylt av lengsel

Full credits not available

166.
Prestedømmets makt og orden

Words: John Craven

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
The Priesthood of Our Lord


Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video