Hle, úsvit stíny přemáhá

English: The Morning Breaks

First line: The morning breaks; the shadows flee; Lo, Zion’s / The morning breaks / The morning breaks, the shadows flee

Original language: English

Words: Parley P. Pratt
Music: George Careless


Hle, úsvit stíny přemáhá
, 1


1. Hle, úsvit stíny přemáhá;Sion má prapor vyzdvižen!A majestátně povstává,a majestátně povstáváteď světu jasnější nový den.
2. Již mračna klamů odchází,zahnal je božské pravdy jas;a sláva zdáli vychází,a sláva zdáli vychází,všem národům teď září zas.
3. Čas pohanů je naplněn,Izrael je zas posvěcen.Hle, Juda, hříchů oproštěn,hle, Juda, hříchů oproštěn,teď vsoutpí v zaslíbenou zem.
4. Slyš, země, Pán co světu dí,pohanstvo, vrať se, ať smíš žít.Svou mocnou rukou odhalí,svou mocnou rukou dohalí,čím chce lid smlouvy obdařit.
5. — Pravda ze země svědectvís anděly nebes vydala;a záře Sionu se skví,a záře Sionu se skví,by kmeny ztracené spojila.

X:1 Q:1/4=100 M:3/4 L:1/8 K:C G2 | G2- G2 E2 | c4 B2 | (A2 e2) d2 | (c2 B2) z2 | yy

Hle, úsvit stíny přemáhá

, 1