Nádherně zní

English: Joy to the World

First line: Joy to the world, the Lord is [has] come / Joy to the world, the Lord will come, And earth receive / Lizwe, thokoza, nans’ iNkos’ / Joy to the world! the Lord is come / Joy to the world / Mundo feliz, nasceu Jesus / Joy to the world! The Lord will come!

Original language: English

Words: Isaac Watts
Music: George Frideric Handel


Nádherně zní
, 121

Adapt.: William W. Phelps


1. Nádherně zní zpěv andělský,že dán byl světu Král!Měj duši svou otevřenoua zpívej píseň chval,a zpívej píseň chval,a zpí vej, zpívej píseň chval.
2. S věrnými jásej, chválu pěj,již vládne Kristus Pán!Zní údolím i výšinou:Pohleďte, přišel k nám!Pohleďte, přišel k nám!Pohleďte, hleď te, přišel k nám!
3. V milosti své k nám sestoupil,by hříchu sílu vzal!Pro lás ku svou se v oběť dá,by břímě naše sňal,by břímě naše sňal,by břímě, břímě naše sňal.
4. Izraeli již nebloudia svého Krále znej!On vzrůst Ti dá a požehná,vždy chválu Bohu vzdej!Vždy chválu Bohu vzdej!Vždy chválu, chválu Bohu vzdej!

X:201 Q:1/4=96 M:2/4 L:1/8 K:D d2 c3/2B/ | A3 G | F2 E2 | D3 A | B3 B | c3 c | d4- | d3 yy

Nádherně zní

, 121

Adapt.: William W. Phelps