Jau diena aust

English: The Morning Breaks

First line: The morning breaks; the shadows flee; Lo, Zion’s / The morning breaks / The morning breaks, the shadows flee

Original language: English

Words: Parley P. Pratt
Music: George Careless


Jau diena aust
, 1


1. Jau diena aust, prom ēnas slīd,Ciānas karogs vējā plīv’.Sārts kvēlo gaišās dienas rīts,Sārts kvēlo gaišās dienas rīts,Tas visu zemi sasildīs.
2. Gaist tumšie maldu mākoņi,Dievišķas gaismas kliedēti.Spīd spoži tā no tālienes,Spīd spoži tā no tālienesUn tautām patiesību nes.
3. Tiek visām tautām sludināts,Israēls saņem svētības,Un Jūdas nama atlikums,Un Jūdas nama atlikumsDrīz apsolīto zemi gūs.
4. Lai citticīgie pievēršas!Uzklausiet, runā Jehova!Ir Viņa roka atsegta,Ir Viņa roka atsegta,Viņš Savus ļaudis pulcina.
5. Ar zemi debess sastopas,Apvieno savas liecības.Lai Ciāna mūs apgaismo,Lai Ciāna mūs apgaismoUn mājup sasauc pestītos!

X:1 Q:1/4=100 M:3/4 L:1/8 K:C G2 | G2- G2 E2 | c4 B2 | (A2 e2) d2 | (c2 B2) z2 | yy