Zingen wij voor ’t scheiden

English: Sing We Now at Parting

First line: Zingen wij voor ’t scheiden / Sing we now at parting One more strain of praise / Sing we now at parting / Sing we now at parting, One more strain

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Ebenezer Beesley


Zingen wij voor ’t scheiden
, 104


1. Zingen wij voor ’t scheiden nog een lied ter eervan ons aller Vader, die ons mint zo teer.Voor zijn grote goedheid, voor zijn liefd’ en trouwzingen wij gezangen in dit godsgebouw.
2. Prijs Hem voor genade, voor uw gunstig lot,voor uw zegeningen; prijs de Heer, uw God!Laat uw blijde zangen klinken in het rond,prijs de Allerhoogste nu met hart en mond.
3. Jezus, onze Redder, o, geef ons gehoornu wij voor U buigen, leen een luist’rend oor.Hoed ons, Heer, voor dwaling, leid ons t’ allen tijd’,help ons U te dienen, dankbaar en verblijd.

X:156 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/8 K:C E3 D C2 G2 | G4 E4 | c2 G2 A2 GE | D6 z2 | yy

Zingen wij voor ’t scheiden

, 104

Zingen wij voor ’t scheiden

, 148