Komt, heil’gen, komt

English: Come, Come, Ye Saints

First line: Komt, Heil’gen, komt / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear / We’ll find the place / Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye saints, no toil / We’ll make the air with music ring / Come, come, ye Saints

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


Komt, heil’gen, komt
, 15


1. Komt, heil’gen, komt, geen werk noch strijd gevreesd,maar uw reis blij volbracht!Schijnt zwaar de tocht, volhardt, zijt kloek van geest,naar uw kruis krijgt gij kracht.’t Is beter voor ons vastberaânmet moed en blijdschap voort te gaan,dan dat de zorg ons harte kwell’:Alles wel! Alles wel!
2. Waarom getreurd, of moeilijk ’t lot geacht?’t Is niet zo, geen geween!Waarom een groot en heerlijk loon verwachtals er niet wordt gestreên?Vat moed! Gaat voort, wat ook geschied’,want God verlaat de zijnen niet,opdat ons loflied dra vertell’:Alles wel! Alles wel!
3. Wij vinden wis in ’t westen, ver van hier,’t land door God ons bereid.Daar wordt de kerk de volk’ren een banier,als weleer is voorzeid.Dan zingen wij met rein genotter eer van onze Heer en God,bij zielverheffend snarenspel:Alles wel! Alles wel!
4. En sterven wij alvorens daar te zijn,blijde dag, ongehoord!Dan zijn wij vrij van alle smart en pijnin het schoon, hemels oord.Maar als ons leven wordt gespaarden w’eens in Zion zijn vergaard,dan klinkt de juichkreet luid en fel:Alles wel! Alles wel!

X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy

Komt, heil’gen, komt

, 15

Komt, Heil’gen, komt

, 51