Jag vet min Herre lever än

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives, Triumphant / I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior / I know that my Redeemer lives

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Jag vet min Herre lever än
, 82


1. Jag vet min Herre lever än,Förlossare, Guds Son och Vän.Han segrat över synd och död,min Frälsare, min tröst i nöd.
2. Ditt namn uti mitt hjärta skriv,du världens hopp och ljus och liv.Din röst jag hör i stormens brus.Du visar vägen till Guds hus.
3. Så skänk mig nu din Andes fridatt bistå mig i livets strid.Jag söker din rättfärdighetatt jag må se din evighet.

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy

Jag vet min Herre lever än

, 82

Jag vet min Herre lever än

, 82