Himene te Melahi i te Arii Apî!

English: Hark! The Herald Angels Sing

First line: Himene te melahe ra / Hark! the herald angels sing, Glory / Hark! the herald angels sing Glory to the newborn / Hark! the herald angels sing, “Glory to the newborn King!” / Hark! the herald angels sing / Eis dos anjos a harmonia

Original language: English

Words: Charles Wesley
Music: Felix Mendelssohn


Himene te Melahi i te Arii Apî!
, 126


1. Hīmene te mēlahi!I te Ari’i ’āpī!’Ia hau te fenua,’ia vai te aroha.Ti’a mai, te ta’ata,’ārue tātou ato’a;Poro i te parau ’āpīfānauhia mai Iesu!
[Chorus]Hīmene te mēlahii te Ari’i ’āpī!
2. Hōsana te Ari’i!Nō te hau ’e parau ti’a!Hō mai ’Oia te ora’e te māramarama.’Ua fānauhia ’Oia’ia ora te ta’ata;Hō mai ’Oia ia tātoute ti’a-fa’ahou-ra’a!

X:209 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:F C F F3/2 E/ | F A (A G) | c c c3/2 B/ | A G A2 | yy

Himene te Melahi i te Arii Apî!

, 126

Himene te Melahi ra

, 106