Casgliad o hymnau newyddion

Casgliad o hymnau newyddion

Casgliad o hymnau newyddion ynghyd ag odlau ysbrydol, at Wasanaeth Saint y dyddiau diweddaf

Casgliad o hymnau newyddion, Welsh.
Georgetown, Merthyr Tydfil, Wales. John Silvanus Davis.
1849. First edition. 194 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Y boreu ddaeth, a’r niwl sy’n ffoi!
2.
Beth a welwyd yn y nefoedd
3.
O, gwyn fyd y dynion, sy’n ufyddhau ’nawr
4.
Nyni, O Dduw, dy seintiau, sydd
5.
O, deuwch i’r tir, lle d’wedodd yr Arglwydd
6.
Diolchwn i’n Tad nefol
7.
O, Arglwydd grasol, nertha ni
8.
Mae’r gareg a dorwyd o’r mynydd
9.
O frodyr, ffowch o Babilon
10.
Dy Ysbryd, Arglwydd mawr
11.
O, ddynion, pa’m aroswch?
12.
Bendigedig fyddo’n Ceidwad
13.
Yn gyntaf ceisiwch deyrnas Dduw
14.
Mae Duw yn galw ’nawr
15.
Moliannaf byth fy Nuw
16.
Pa’m na chredwch ein tystiolaeth?
17.
O, bechaduriaid, trowch mewn pryd
18.
O, mor hardd fydd yr olygfa
19.
Pa Dduw yn mhlith y duwiau
20.
O Dad o’r nef, gwrandawa
21.
Y dyddiau diweddaf a wawriodd
22.
Fe addawodd Brenin nefoedd
23.
Galara llwythau’r ddaear
24.
Mae y deyrnas wedi dod
25.
Dyma y cyfammod newydd
26.
Tegwch bro, llawenydd daear
27.
Ar ddiwedd dydd yr wyl
28.
I fynydd Seion, O fy mhlant
29.
Mae banerau’r nef yn chwarae
30.
Gwir gariad mewn undeb, a chariad mewn gwres
31.
Cydunwn, deulu Seion
32.
Hyfryd cwrdd un waith yn rhagor
33.
Mae ufyddhau i eiriau Crist
34.
Anwyl frodyr a chwiorydd
35.
O, dewch yn lluoedd llon
36.
O, mor hyfryd gweled brodyr
37.
Ein Iesu âd ei drigfa wiw
38.
Er i ni golli’r ddelw wiw
39.
Ni gawn fyned maes o law
40.
Fe ddadguddiodd Duw’r efengyl
41.
Mae’n wir y gwywa llysiau’r haf
42.
O, canwn fawl soniarus mwy
43.
Canwn, frodyr a chwiorydd
44.
Fel milwyr dewrion awn yn mlaen
45.
Mawrygwn ein breintiau, O frodyr cytun
46.
Y mae cofio angeu’r Cyfiawn
47.
O, mor hyfryd fydd yn Seion
48.
Cymmanfa etto ddaeth i’n rhan
49.
Amgylchiadau sydd yr galw
50.
Dyma foreu Sabboth hyfryd
51.
Dyma deyrnas a swyddogion
52.
Gwyn fyd y rhai yn Iesu
53.
Ysbryd yr Arglwydd fel tân sydd yn llosgi
54.
Rhaid ymadael o’n cyfarfod
55.
Amryw ddoniau trwy’r un Ysbryd
56.
Frodyr anwyl a chwiorydd
57.
Dyma Sabboth wedi’i dreulio
58.
Dydd gorphwys etto i ni ddaeth
59.
Mi wn fod efengyl yr Iesu
60.
Dringaf drwy yr erlidigaeth
61.
Paham tristâwn am farw’r Saint?
62.
Pa’m wylwn am ein brodyr hoff
63.
Am deyrnas Iesu boed ein llef
64.
Dyma gyfleu newydd i ni
65.
O, mor hyfryd gweled brodyr
66.
Diolchwn beunydd am y fraint
67.
Taer ydyw galwad Duw
68.
Hoff gan natur yw galaru
69.
Er cymmaint yw’r curo sydd gyda phob enwad
70.
Wele, mor ddymunol yw
71.
Dewch gyda mi; dewch gyda mi
72.
Y Duw addola ereill
73.
Yn iach! i bawb yn awr
74.
O, deuwch allan ’nawr, medd Duw
75.
Arglwydd, galw i dy winllan
76.
Fe wawriodd y boreu—fe dorodd y dydd
77.
Ewch i’r holl fyd, medd Iesu Grist
78.
Yr efengyl a ddadguddia
79.
Daeth yr awr i feibion Duw
80.
Duw anfonodd Oen ei fynwes
81.
Pan ddelo’r Saint oll adre’n nghyd
82.
Rhyw foroedd didrai o gariad sy’n Iesu
83.
Fe wawriodd hyfryd foreu
84.
Ust! clywch air yr Arglwydd o’i santaidd breswylfod
85.
Mor hyfryd yw cyfarfod
86.
Fel dyddian Noah, felly ’nawr
87.
Pan yn cofio am farwolaeth
88.
Deuwch, holl drigolion daear
89.
Ca’r saint am bob gorthrymder
90.
Gwaith melys iawn yw moli’r Iôn
91.
Daeth efengyl teyrnas nefoedd
92.
Moliannus fyddo ein Duw ni
93.
Dy deyrnas di, ein nefol Dad
94.
Bydd, O Arglwydd, gyda’th weision
95.
Llawer sydd yn gwrthwynebu
96.
Arglwydd, disgyn trwy dy Ysbryd
97.
Arglwydd, ’madael mae dy weision
98.
Ni, frodyr un galon, sydd yma yn nghyd
99.
Yn mlaen, yn mlaen mi af
100.
Yn mlaen mae’r Saint yn myned
101.
Clodforaf fy Nhad nefol
102.
Fe ddaw Michael yr archangel
103.
Ni chwympa cariad ymaith byth
104.
O Seion, pan feddyliwyf
105.
Yn Seion bydd y Saint
106.
Cawn ddechreu oedfa newydd
107.
Clodforwn Dduw bob un
108.
Ymnerthwn ynot ti, ein Duw
109.
Mae’r boreu’n agosâu
110.
Daeth Iesu Grist o’r nef
111.
Dy Ysbryd di, O Arglwydd mawr
112.
Yn awr mae Duw yn galw
113.
Edrychwn ar yr Oen
114.
Ffydd heb weithredoedd marw yw
115.
Arglwydd, nertha di dy weision
116.
Ya llwyr dinystrir Babilon
117.
Fel tân sydd yn llosgi mae Ysbryd ein Duw
118.
Hoff yw cofio am farwolaeth
119.
Duw a osododd yn ei dŷ
120.
Arglwydd, edrych ar ein cynghor
121.
Henffych i’r dydd, y dydd y daeth
122.
O Dduw, mynega ’nawr i ni
123.
O Dad, henuriaid eglwys Crist
124.
O, Arglwydd Dduw, anfeidrol fawr
125.
Doed y Dyddanydd oddi fry
126.
Gwrandawed nef a daear
127.
Nid oes yma ond gorthrymder
128.
Dwy law y diwyd wneir yn fras
129.
Arglwydd, etto y dymunwn
130.
Gwrandawed holl drigolion byd
131.
O, Arglwydd, dyro i ni
132.
Hoff seintiau y dyddiau diweddaf a fydd
133.
Mi wn y daw ein Crist rhyw bryd
134.
Y doniau nefol, Arglwydd da
135.
Y gareg fach a welodd Daniel, sydd
136.
Edrychaf ’mlaen o hyd
137.
Yn iach, yn iach! gyfeillion cu
138.
Yn adrodd geiriau wyf o hyd
139.
Fe gawn, fe gawn feddiannu gwlad
140.
Fel hyn y d’wedodd Llywydd nen
141.
Cyduned engyl nef
142.
Daw, daw
143.
Fe’n gwrandewir gan yr Arglwydd
144.
Ein breintiau mawr, mawrhawn bob un
145.
Arglwydd, anfon y Dyddanydd
146.
Am y newyddion da
147.
Pa beth yw’r arwyddion sydd fry uwch ein pen?
148.
Hyfryd ydyw hun y gweithiwr
149.
Tyr’d, Ysbryd Glân, tyr’d lawr i’r oedfa hon
150.
Mor hyfryd yw, cymdeithas hoff y Saint
151.
Efengyl Crist, a elo dros y llawr
152.
Canwn yn hyfryd
153.
Moliennwch Dduw, yr Arglwydd mawr
154.
Bendithia ni, O Arglwydd
155.
Cysura di, O Dad, dy blant
156.
Beth yw’r alwad sydd trwy’r gwledydd?
157.
Hoff yw trigo gyda’r Saint
158.
“Er cof gwnewch hyn am danaf fi”
159.
Gwlad dda sy’n aros pawb o’r Saint
160.
Fe ddylid profi pob peth sydd
161.
Edrychais i addewid Duw
162.
Draw mae’r gamp, a draw mae’r goron
163.
Ble mae’r wlad, a’i mwynhad
164.
Daeth angel i waered i’r byd o’i lân drigfa
165.
Derbyniwch ’nawr yr Ysbryd Glân
166.
Clod fo i’r dyn gyfrinachodd â’r Arglwydd
167.
Pwy sy’n meddu yr addewid
168.
Arglwydd grasol, rho’th gynnorthwy
169.
Yn llwyddo mae’r efengyl
170.
Doed pawb sy’n ofnog, gwan, a thrist
171.
Chwi, ie’nctyd mawr eich breintiau
172.
Arglwydd grasol, rho dy Ysbryd
173.
Dyma grefydd wedi ’i chael
174.
Yr oedd Crist a’i apostolion
175.
Melys ydyw geiriau’r nefoedd
176.
Pwy yw’r un deg hon o’r anialwch sy’n teithio
177.
Yn ffyddlawn fe fu Joseph
178.
Ar làn y dwfr sefyll wnawn
179.
Wele’th weision, Arglwydd grasol
180.
Deuwch i’r deyrnas
181.
Llwyddo wnelo’r fwyn efengyl
182.
Llawer sydd o’th weision, Arglwydd
183.
Daw yr amser pryd ceir gweled
184.
Geiriau Duw sydd yn rhagori
185.
O, frodyr a chwiorydd llon
186.
Gwrandaw, Arglwydd, rho fendithion
187.
Dyma destun newydd etto
188.
Clod am grefydd yn ei sylwedd
189.
Enaid gwerthfawr, tyr’d yn fuan
190.
Sing praises, O brethren, and loudly rejoice
191.
What was witness’d in the heavens?
192.
O God, give strength to all thy Saints
193.
Hark! ’tis Jehovah’s call
194.
Praise God from whom all blessings flow

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video