Casgliad o hymnau

Casgliad o hymnau

Casgliad o Hymnau, Caniadau, ac Odlau Ysbrydol

Casgliad o hymnau, Welsh.
Georgetown, Merthyr Tydfil, Wales. John Silvanus Davis.
1849. 1852, 2nd Edition (last known). 575 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Y boreu ddaeth, a’r niwl sy’n ffoi!
2.
Beth a welwyd yn y nefoedd?
3.
O, gwyn fyd y dynion, sy’n ufyddhau ’nawr
4.
Nyni, O Dduw, dy seintiau, sydd
5.
O, deuwch i’r tir, lle d’wedodd yr Arglwydd
6.
Diolchwn i’n Tad nefol
7.
O, Arglwydd grasol, nertha ni
8.
Mae’r gareg a dorwyd o’r mynydd
9.
O frodyr, ffowch o Babilon
10.
Dy Ysbryd, Arglwydd mawr
11.
O, ddynion, pa’m aroswch?
12.
Bendigedig fyddo’n Ceidwad
13.
Yn gyntaf ceisiwch deyrnas Dduw
14.
Mae Duw yn galw ’nawr
15.
Moliannaf byth fy Nuw
16.
Pa’m na chredwch ein tystiolaeth?
17.
O, bechaduriaid, trowch mewn pryd
18.
O, mor hardd fydd yr olygfa
19.
Pa Dduw yn mhlith y duwiau
20.
O Dad o’r nef, gwrandawa
21.
Y dyddiau diweddaf a wawriodd
22.
Fe addawodd Brenin nefoedd
23.
Galara llwythau’r ddaear
24.
Mae y deyrnas wedi dod
25.
Dyma y cyfammod newydd
26.
Tegwch bro, llawenydd daear
27.
Ar ddiwedd dydd yr wyl
28.
I fynydd Seion, O fy mhlant
29.
Mae banerau’r nef yn chwarae
30.
Gwir gariad mewn undeb, a chariad mewn gwres
31.
Cydunwn, deulu Seion
32.
Hyfryd cwrdd un waith yn rhagor
33.
Mae ufyddhau i eiriau Crist
34.
Anwyl frodyr a chwiorydd
35.
O, dewch yn lluoedd llon
36.
Moliannwn oll ein Tad sydd fry
37.
Ein Iesu âd ei drigfa wiw
38.
Er i ni golli’r ddelw wiw
39.
Ni gawn fyned maes o law
40.
Fe ddadguddiodd Duw’r efengyl
41.
Mae’n wir y gwywa llysiau’r haf
42.
O, canwn fawl soniarus mwy
43.
Canwn, frodyr a chwiorydd
44.
Fel milwyr dewrion awn yn mlaen
45.
Mawrygwn ein breintiau, O frodyr cytun
46.
Y mae cofio angeu’r Cyfiawn
47.
O, mor hyfryd fydd yn Seion
48.
Cymmanfa etto ddaeth i’n rhan
49.
Amgylchiadau sydd yr galw
50.
Dyma foreu Sabboth hyfryd
51.
Dyma deyrnas a swyddogion
52.
Gwyn fyd y rhai yn Iesu
53.
Ysbryd yr Arglwydd fel tân sydd yn llosgi
54.
Rhaid ymadael o’n cyfarfod
55.
Amryw ddoniau trwy’r un Ysbryd
56.
Frodyr anwyl a chwiorydd
57.
Clywch hyfryd sain Efengyl hedd
58.
Dydd gorphwys etto i ni ddaeth
59.
Mi wn fod efengyl yr Iesu
60.
Dringaf drwy yr erlidigaeth
61.
Paham tristâwn am farw’r Saint?
62.
Pa’m wylwn am ein brodyr hoff
63.
Am deyrnas Iesu boed ein llef
64.
Dyma gyfleu newydd i ni
65.
O, mor hyfryd gweled brodyr
66.
Diolchwn beunydd am y fraint
67.
Taer ydyw galwad Duw
68.
Hoff gan natur yw galaru
69.
Er cymmaint yw’r curo sydd gyda phob enwad
70.
Wele, mor ddymunol yw
71.
Dewch gyda mi; dewch gyda mi
72.
Y Duw addola ereill
73.
Yn iach! i bawb yn awr
74.
O, deuwch allan ’nawr, medd Duw
75.
Arglwydd, galw i dy winllan
76.
Fe wawriodd y boreu—fe dorodd y dydd
77.
Ewch i’r holl fyd, medd Iesu Grist
78.
Yr efengyl a ddadguddia
79.
Daeth yr awr i feibion Duw
80.
Un yw’r ffordd i dir y bywyd
81.
Pan ddelo’r Saint oll adre’n nghyd
82.
Rhyw foroedd didrai o gariad sy’n Iesu
83.
Fe wawriodd hyfryd foreu
84.
Ust! clywch air yr Arglwydd o’i santaidd breswylfod
85.
Mor hyfryd yw cyfarfod
86.
Fel dyddian Noah, felly ’nawr
87.
Pan yn cofio am farwolaeth
88.
Deuwch, holl drigolion daear
89.
Ca’r saint am bob gorthrymder
90.
Gwaith melys iawn yw moli’r Iôn
91.
Daeth efengyl teyrnas nefoedd
92.
Moliannus fyddo ein Duw ni
93.
Dy deyrnas di, ein nefol Dad
94.
Bydd, O Arglwydd, gyda’th weision
95.
Llawer sydd yn gwrthwynebu
96.
Arglwydd, disgyn trwy dy Ysbryd
97.
Arglwydd, ’madael mae dy weision
98.
O Saint, dyma gysur—cael dyfod ynghyd
99.
Yn mlaen, yn mlaen mi af
100.
Yn mlaen mae’r Saint yn myned
101.
Clodforaf fy Nhad nefol
102.
Fe ddaw Michael yr archangel
103.
Ni chwympa cariad ymaith byth
104.
O Seion, pan feddyliwyf
105.
Yn Seion bydd y Saint
106.
Cawn ddechreu oedfa newydd
107.
Clodforwn Dduw bob un
108.
Ymnerthwn ynot ti, ein Duw
109.
Mae’r boreu’n agosâu
110.
Daeth Iesu Grist o’r nef
111.
Dy Ysbryd di, O Arglwydd mawr
112.
Yn awr mae Duw yn galw
113.
Edrychwn ar yr Oen
114.
Ffydd heb weithredoedd marw yw
115.
Arglwydd, nertha di dy weision
116.
Ya llwyr dinystrir Babilon
117.
Fel tân sydd yn llosgi mae Ysbryd ein Duw
118.
Hoff yw cofio am farwolaeth
119.
Duw a osododd yn ei dŷ
120.
Arglwydd, edrych ar ein cynghor
121.
Henffych i’r dydd, y dydd y daeth
122.
O Dduw, mynega ’nawr i ni
123.
O Dad, henuriaid eglwys Crist
124.
O, Arglwydd Dduw, anfeidrol fawr
125.
Doed y Dyddanydd oddi fry
126.
Gwrandawed nef a daear
127.
Nid oes yma ond gorthrymder
128.
Dwy law y diwyd wneir yn fras
129.
Arglwydd, etto y dymunwn
130.
Gwrandawed holl drigolion byd
131.
O, Arglwydd, dyro i ni
132.
Hoff seintiau y dyddiau diweddaf a fydd
133.
Mi wn y daw ein Crist rhyw bryd
134.
Y doniau nefol, Arglwydd da
135.
Y gareg fach a welodd Daniel, sydd
136.
Edrychaf ’mlaen o hyd
137.
Yn iach, yn iach! gyfeillion cu
138.
Yn adrodd geiriau wyf o hyd
139.
Fe gawn, fe gawn feddiannu gwlad
140.
Fel hyn dywedodd Llywydd nen
141.
Cyduned engyl nef
142.
Daw, daw
143.
Fe’n gwrandewir gan yr Arglwydd
144.
Ein breintiau mawr, mawrhawn bob un
145.
Arglwydd, anfon y Dyddanydd
146.
Am y newyddion da
147.
Pa beth yw’r arwyddion sydd fry uwch ein pen?
148.
Hyfryd ydyw hun y gweithiwr
149.
Tyr’d, Ysbryd Glân, tyr’d lawr i’r oedfa hon
150.
Mor hyfryd yw, cymdeithas hoff y Saint
151.
Efengyl Crist, a elo dros y llawr
152.
Canwn yn hyfryd
153.
Moliennwch Dduw, yr Arglwydd mawr
154.
Bendithia ni, O Arglwydd
155.
Cysura di, O Dad, dy blant
156.
Beth yw’r alwad sydd trwy’r gwledydd?
157.
Hoff yw trigo gyda’r Saint
158.
“Er cof gwnewch hyn am danaf fi”
159.
Gwlad dda sy’n aros pawb o’r Saint
160.
Fe ddylid profi pob peth sydd
161.
Edrychais i addewid Duw
162.
Draw mae’r gamp, a draw mae’r goron
163.
Ble mae’r wlad, a’i mwynhad
164.
Daeth angel i waered i’r byd o’i lân drigfa
165.
Derbyniwch ’nawr yr Ysbryd Glân
166.
Clod fo i’r dyn gyfrinachodd â’r Arglwydd
167.
Pwy sy’n meddu yr addewid
168.
Arglwydd grasol, rho’th gynnorthwy
169.
Yn llwyddo mae’r efengyl
170.
Doed pawb sy’n ofnog, gwan, a thrist
171.
Chwi, ie’nctyd mawr eich breintiau
172.
Arglwydd grasol, rho dy Ysbryd
173.
Dyma grefydd wedi ’i chael
174.
Yr oedd Crist a’i apostolion
175.
Melys ydyw geiriau’r nefoedd
176.
Pwy yw’r un deg hon o’r anialwch sy’n teithio
177.
Yn ffyddlawn fe fu Joseph
178.
Ar làn y dwfr sefyll wnawn
179.
Wele’th weision, Arglwydd grasol
180.
Deuwch i’r deyrnas
181.
Llwyddo wnelo’r fwyn efengyl
182.
Llawer sydd o’th weision, Arglwydd
183.
Daw yr amser pryd ceir gweled
184.
Geiriau Duw sydd yn rhagori
185.
O, frodyr a chwiorydd llon
186.
Gwrandaw, Arglwydd, rho fendithion
187.
Dyma destun newydd etto
188.
Clod am grefydd yn ei sylwedd
189.
Enaid gwerthfawr, tyr’d yn fuan
190.
I ba ddyben ein herlidir
191.
Pwy sy’n preswylio ’nawr
192.
Mae llais o’r Ne’n cyhoeddi ma’s
193.
Pan fo’r haint yn medi’r gwledydd
194.
O eilia gân, fy enaid
195.
Holl bleidwyr Iesu gwiw
196.
Cyfeillion sy’n anwyl, a cheraint sy’n agos
197.
Atom daeth efengyl Crist
198.
Meib y cystudd, mewn llawenydd
199.
Deuwch, codwch, blant yr Arglwydd
200.
Boed llwyddiant pur i eglwys Crist
201.
Nid rhyfedd fod cymmaint o erlid
202.
Er im’ chwilio am flynyddau
203.
Pa bryd
204.
Am waredigaeth codir llef
205.
Dan orthrymder mawr y gelyn
206.
Boed y briodas hon, O Dduw
207.
Paul a Phedr, a’u cyd-frodyr
208.
Pob cywir galon, ’nawr neshewch
209.
Y Gair Doethineb roddwyd
210.
Wele, mynydd tŷ yr Arglwydd
211.
I Daniel dadguddiodd yr Arglwydd y deyrnas
212.
I’r unig ddyrchafedig Dduw
213.
I’r seintiau y rhoddir tystiolaeth yr Ysbryd
214.
Diolch byth i Dduw y duwiau
215.
Ffarwel i Babilon
216.
Er cymmaint yw’r gwawd a’r cam-gyhuddiadau
217.
Henffych i’r dydd, am dano bydd
218.
Moliennwch Dduw, ffynnonell llad
219.
Pan adeilader Seion
220.
Gwynn fyd rhai pur o galon
221.
Dewch, dewch, O saint, gadawn ein gwlad ar ol
222.
I Seion, hyfryd wlad, ein Tad, O dwg
223.
O, erglyw di, O Arglwydd da
224.
Adref, adref, saint yr Arglwydd
225.
Tyred, tyred i’r ddiangfa
226.
Mi ganaf hoenus gainc
227.
O, fy enaid, paid a thewi
228.
Cymdeithas hoffus hyfryd
229.
Yn enw’r Cyfryngwr sydd fry yn eirioli
230.
Dechreuwn ein cymmanfa
231.
Boed y cynghorion gawsom
232.
’Nawr wrth derfynu’r ysgol hon
233.
Yr angel ddaeth o’r nef i lawr
234.
Clodforaf byth fy Nuw
235.
Wrth ymadael y diolchwn
236.
Nid yw holl gynlluniau dynion
237.
Mor felys yw gwas’naethu
238.
Gau-grefydd sydd ar gwympo
239.
Teyrnas Iesu a sefydlwyd
240.
Yn Seion fe ddyrchefir
241.
Beth a glywsom yma heddyw?
242.
O, Arglwydd, rho dy Ysbryd
243.
Chwychwi yr anufyddion
244.
Mae’r saint yn myn’d o Babel
245.
Pa’m casêir ni gan rieni?
246.
Er gwawd a dirmyg hyd a’i boen
247.
Rhybyddion dwys i ddynion roed
248.
Eheded eich meddwl ar gerbyd melltenawl
249.
Aed sain efengyl hedd
250.
Amynedd mawr sy’n anghenrhaid
251.
Mae amser dedwydd yn nesâu
252.
O, fel cyflyma blwyddi’n hoes
253.
I ddyffryn y mynyddoedd
254.
Pa galon na theimla wrth weled y byd
255.
Dyro’th Ysbryd i dy weision
256.
Wrandawyr hoff, beth dd’wedwch ’nawr
257.
Cyduned pawb o’r teulu
258.
Yn mlaen yn wir mi âf
259.
Anwyl saint, ni glywsom heddyw
260.
Y gostyngedig ddyn
261.
Cyduned pob rhyw frawd a chwaer
262.
Nid crefydd wael o drefniad dyn
263.
I Babilon, ffarwel wnawn roi
264.
Gwyn fyd y gwr a geidw’r Gair
265.
Coronau chwêg fydd draw
266.
Trwy rwystrau fyrdd yn mlaen yr awn
267.
Llwybr cul yw ffordd y bywyd
268.
Cyfoded pawb ci ben i’r làn
269.
Dos rhagot, Seion, dringa fry
270.
O Dduw, rho im’ dy Ysbryd
271.
Ymadael ’rym, O Arglwydd mawr
272.
Ein Duw a’n tirion awdwr hedd
273.
Dan dy fendith wrth ymadael
274.
O, Arglwydd nef a daear lawr
275.
Er cystal yw cyfarfod
276.
Duw, cyflawna dy addewid
277.
Rhaid ymadael unwaith etto
278.
Arglwydd grasol a thrugarog
279.
Y dedwydd ddydd a ddaeth i ben
280.
Ymdrechaf ymdrech deg
281.
Oni chlywsoch? oni chlywsoch?
282.
Yn frenin daear, mawr ei lwydd
283.
O, mor hyfryd gan y gweision
284.
’Rwy’n canu mewn gorthrymder
285.
Y gynnadledd hon genedlo
286.
Yn awr gorthrymder gawn
287.
Wele’r gogoniant mawr a fedd
288.
Mewn dyrys anial fyd
289.
Molwch yr Arglwydd
290.
Melys ganu fydd yn Seion
291.
Byw, byw
292.
O, hyfryd amser ddaw
293.
Ar fyr daw dydd yr Arglwydd
294.
Pan adeiladir Seion wiw
295.
Ioan glywodd lef o’r nefoedd
296.
Braint, braint
297.
Am dori gorchymyn y nef
298.
Mor hyfryd fydd cyfarfod
299.
O Dduw, gwrandawa’n hwyrol gân
300.
Boreuol fawl i Dduw
301.
Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd
302.
Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw
303.
O Dad, cyfrana’th hedd
304.
Fy ysbryd egwan, llawenha
305.
Yma ’rwy’n hiraethus brudd
306.
Ai Efengyl Iesu mawr
307.
Yr offeiriadaeth fawr o’r nef
308.
Gwisgwch oll eich gwisgoedd gwynion
309.
Bu’r saint mewn cystudd mawr
310.
O Seion cenadon fy Nuw
311.
Nid yw cysuron Babilon
312.
Fel llong fach ar y môr
313.
’Rwy’n gweddio o hyd
314.
O ffowch, chwi saint ein Duw
315.
Mor hyfryd fydd byw
316.
Ein gorchwyl yw ’mado â’n gwlad
317.
Mor fuddiol yw y gair a ddaeth
318.
Henffych i’r amser da sy’n dod
319.
Mae’r dyfroedd yn y bedydd mâd
320.
Dyma ffydd y gwir gyfammod
321.
Ordeiniwyd ordinhadau
322.
Ar foreu’r Jubili
323.
Mae egwyddorion pur y saint
324.
Pwy â i fynydd Seion Duw
325.
Fy mhlant, byddwch ffyddlon tra b’och ar y llawr
326.
O, am undeb a ffyddlondeb
327.
Gair Duw sydd wir safadwy oll
328.
Mae, mae
329.
Dy Ysbryd di, O Arglwydd mawr
330.
Er fod y saint ar hyn o bryd
331.
Trwy gadw y cynghorion cu
332.
Beth yw’r swn a’r synu sydd
333.
Rho dy Ysbryd, Arglwydd cu
334.
Dim ond taith o bererindod
335.
O, mor deg yw gweled brodyr
336.
Cawn, cawn gymdeithas gu
337.
Gwelodd Ioan angel dysclaer
338.
Plant ydym etto dan ein hoed
339.
Gan fod yr Efengyl bur
340.
Mor hyfryd meddwl am y Gwr
341.
Llwyddiant i’r efengyl nefol
342.
Gorch’mynodd Iesu Grist, ein Pen
343.
Ceisiwch y deyrnas
344.
Cyd-roddwn fawl i’n Harglwydd glân
345.
Bum heb Dduw o fewn y byd
346.
Pe llefarwn â thafodau
347.
Efengyl Mab Duw, di-newid byth yw
348.
Cariad sydd yn hir-ymaros
349.
Y boreu a aeth heibio
350.
Cariad a odde’n ymarhous
351.
Molwch yr Arglwydd
352.
Y cariad sydd yn cuddio
353.
Ehedeg mae’r efengyl fwyn
354.
Cariad brawdol yma boed
355.
Diolch byth i Dduw y nefoedd
356.
Seion sy’n ben dinasoedd byd
357.
Tydi’r anfeidrol bythol Bôr
358.
Am ddydd yr iachawdwriaeth ddrud
359.
Yr holl brophwydi gynt a fu
360.
Cenedloedd lluoedd llawr
361.
Gwel, y blin bererin draw
362.
Dy allu mawr anfeidrol Iôr
363.
Blant y cwymp, golledig lu
364.
Dewch, saint, yn llon, dan ganu ’nghyd
365.
Moliant; i Ti, O Geidwad Israel, boed moliant tragywydd
366.
Ar daith yr wyf i’r wlad
367.
O molwn bawb ein dwyfol Iôr
368.
I saint, da yw ymdrechu
369.
Daeth galwadau’r fwyn Efengyl
370.
O’r olwg hyfryd gawn cyn hir
371.
Diolchaf it’, O Dduw, mewn seinber gân
372.
Duw sy’n galw’n uchel heddyw
373.
Chwi deulu dae’r yn hy
374.
O’u blin gaethiwed, clyw, O Dad
375.
Croes i ddych’mygion cnawdol dyn
376.
O, cyfod ’nawr, yr enaid trist
377.
Ysbryd cariad a brawdgarwch
378.
Efengyl teyrnas nefoedd
379.
Efengyl, hed yn awr
380.
Efengyl y deyrnas sydd addas i ni
381.
Anwylaf Dad, O llwydda di
382.
O, nefol Dad, rho nerth i ni
383.
Yr efengyl hon ehedo
384.
Y gareg a dorwyd o’r mynydd
385.
Efengyl teyrnas nef
386.
O, erglyw fy ngweddi, fy Arglwydd a’m Duw
387.
Arglwydd, llwydda dy efengyl
388.
Yr efengyl am y deyrnas
389.
Hoff galw sylw pawb o’r saint
390.
Fy nerth sydd yn fy Nuw
391.
Yr Ysbryd santaidd oddi fry
392.
Pwy yw hon a ddaeth i waered
393.
Pob pechod sydd barod i’m dilyn trwy’r byd
394.
Na wylwch am danaf, O Seion
395.
Pa beth yw’r cynhwrf enbyd sydd
396.
Boed llwydd i deyrnas nefoedd
397.
O cofiwn bawb yn awr
398.
Aed teyrnas nef yn mlaen o hyd
399.
Llawenydd Joseph oedd yn fawr
400.
Hiraethus y’m o awr i awr
401.
Draw mae bloeddio buddugoliaeth
402.
O bobloedd daear, daeth eich awr
403.
Tyred, Arglwydd, ar y cwmwl
404.
Pan oeddem yn eglwysi’r byd
405.
Mi weddiaf heb baid
406.
O boed y saint i gyd ar dân
407.
Mae’r deyrnas wedi dod
408.
Llawer sydd o ffyrdd gan ddynion
409.
Drigolion dae’r a nefoedd fry
410.
Seintiau llon, clywch fy llef
411.
Efengyl ein Duw
412.
’Nol byw a bod yn Mabel cy’d
413.
Pa beth yw’r sôn y sydd
414.
O dewch o Babilon
415.
Rhoddwn ogoniant
416.
O Dduw, rho in’ dy Ysbryd Glân
417.
I deyrnas nef derbyniwyd ni
418.
Seiniwn fawl i’r Arglwydd Dduw
419.
Draw, draw mewn broydd pell
420.
Mae cysur i’w gael
421.
Fy nhafod, dadgan
422.
Ni wnaeth Duw erioed weithredoedd
423.
I ti, O Dad, i ti yn wir
424.
Ni ganwn fuddugoliaeth draw
425.
I Seion wlad, pa bryd caf fyn’d