Hymnbooks and other collections in Dutch

This list shows hymnals and other music collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Dutch (Nederlands), as well as other hymnals of interest to Latter-day Saints. Hymnals/collections that appear in light grey have not been fully indexed.

Jump to:

General Hymnals

Songbooks for Children

Songbooks for Youth

Miscellaneous Songbooks

Albums and Digital Collections

Periodicals with Music

Manuals with Music

Booklets and Leaflets

Booklets and Leaflets

General Hymnals

General Hymnals

Lofzangen (1992) Lofzangen (1992) Heilige Lofzangen (1956) Heilige Lofzangen (1956) Zondagsschool en Jeugdwerk Liederen (1936) Zondagsschool en Jeugdwerk Liederen (1936) Heilige Lofzangen (1884) Heilige Lofzangen (1884) Kinderliedjes (1998) Kinderliedjes (1998) Versjes en wijsjes voor jongens en meisjes (1978) Zing maar mee (1976) Zing maar mee (1976) De Kinderen Zingen (1951) De Kinderen Zingen (1951) Activiteit Zangboek (1955) Voor O.O.V. en Zondagsschool (1933) Hymns: Simplified Accompaniments, Abridged Version (Dutch) (1975) H.L.D. Liederen (1962) De morgen daagt, de nacht vliedt heen (1962) Enkele Mormoonsche liederen (1925) Groot werk (2021) Groot werk (2021) Ik zal gaan en doen (2020) Ik zal gaan en doen (2020) Uit liefde voor Hem (2019) Uit liefde voor Hem (2019) Christus geeft je rust (2018) Christus geeft je rust (2018) Vraag aan God (2017) Vraag aan God (2017) Meer liedjes voor kinderen (2006–Present) Meer liedjes voor kinderen (2006–Present) Muziek uit Voor de kracht van de jeugd (2021–Present) Muziek uit Voor de kracht van de jeugd (2021–Present) Muziek uit de Vriend (2021–Present) Muziek uit de Vriend (2021–Present) Muziek uit de Liahona (2021–Present) Muziek uit de Liahona (2021–Present) Muziek uit de Liahona (1896–2020) (1896–2020) Muziek uit de Liahona (1896–2020) (1896–2020) Handboek jongevrouwenkamp (2002) Handboek jongevrouwenkamp (2002) Zomerprogramma 1978 jeugdwerk: Ideeën voor de viering van het honderdjarig bestaan van het jeugdwerk (1978) Zomerprogramma 1977 jeugdwerk: Pioniers over de hele wereld (1977) Lessen voor vrolijke nootjes (1963) Groeien in het evangelie, deel 2 (1963) Een evangelie van leifde (1963) Groeien in het evangelie, deel 1 (1962) Beginstadia van religieuze lofprijzing (1954) Houd je fakkel hoog (1989) Houd je fakkel hoog (1989) De Artikelen des Geloofs (1982) Met het oog op deze tijd (1972) Allen voor (1968) Zestiende Jaarlijksche Conferentie der Nederlanders (1915) Zestiende Jaarlijksche Conferentie der Nederlanders (1915) Gemeenschap van Christus Zingt (Community of Christ) (2022) Gemeenschap van Christus Zingt (Community of Christ) (2022) Liederen van de Herstelling (RLDS) (1970) Liederen van de Herstelling (RLDS) (1970) Liefde-vier in den Kers-nacht (1669) Den Gheestelijcken leeuwercker (1645) Den Gheestelijcken leeuwercker (1645) Nederlandtsche gedenck-clanck (1626) Paradijs der Gheestelijcke en Kerckelijcke Lofsangen (1621)