Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

1948 Hymns, Dutch.
The Hague, Netherlands; Frankfurt, Germany. Dutch Mission.
1956. First edition. 220 songs.

Book © 1956.


Indexes

References

List of songs
Songs (Return to top)
1.
Komt, al gij Heil’gen hier op aard

Words: William W. Phelps

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Come, All Ye Saints Who Dwell on Earth

2.
Jezus werd eertijds veracht

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

3.
Waartoe zijn wij te zaam vereend

Words: William J. de Bry

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
Why are we united here

4.
Op deez’ aard’, waar zorgen en ellende zijn

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Scatter Sunshine

5.
De wereld vraagt naar willig volk

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

6.
Ere de man

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

7.
Christus is verrezen nu

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

8.
Hoe treff’lijk en groot

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Other versions of this song:
How Wondrous and Great

9.
Het nu, wijl de zon schijnt

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Today, While the Sun Shines

10.
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

11.
Niet nu, maar in de toekomst eens

Words: Maxwell N. Cornelius

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
Sometime We’ll Understand

12.
Ofschoon in ’s Heren Kerk op aard

Words: John Newton

Music: Wolfgang Amadeus Mozart

Other versions of this song:
Though in the Outward Church Below

13.
D’aarde met haar bloemenpracht

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
God Is Love

14.
Ziet, des hemels dauw

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
As the Dew from Heaven Distilling

15.
O gij bergen zo hoog

Words: Charles W. Penrose

Music: Henry S. Thompson

Other versions of this song:
O Ye Mountains High

16.
Wij gedenken deze stonde

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
In Remembrance of Thy Suffering

17.
Van Groenlands kust in ’t noorden

Words: Reginald Heber

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Come, All Whose Souls Are Lighted

18.
God volgt voor ons verborgen paân

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
God Moves in a Mysterious Way

19.
Een ster vol pracht

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
With Wondering Awe

20.
God had ons lief en zond Zijn Zoon

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

21.
Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

22.
O hoort, daar klinkt een blij geroep!

Words: W. O. Robinson

Music: Frank W. Asper

Other versions of this song:
Rejoice! A Glorious Sound Is Heard

23.
Welkom, welkom, sabbatmorgen

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Welcome, Welcome, Sabbath Morning

24.
Aanschouw Uw kind’ren hier, o Heer

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Behold Thy Sons and Daughters, Lord

25.
Liefderijk Vader

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

Other versions of this song:
Father in Heaven

26.
Dank voor de Zondagsschool

Words: William Willes

Music: James R. Murray

Other versions of this song:
Thanks for the Sabbath School

27.
Eerbied! Verootmoedigt u!

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Reverently and Meekly Now

28.
O, komt tot Jezus

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come unto Jesus

29.
O, gij schone morgen

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
O Bright, Smiling Morning

30.
Komt, gij vermoeiden

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

Other versions of this song:
Come, Ye Disconsolate

31.
O O V, lang leven

Words: Ruth May Fox

Music: W. O. Robinson

Other versions of this song:
M. I. A., We Hail Thee

32.
Zal de jeugd van Zion dralen?

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
True to the Faith

33.
Hoort der eng’len lied, zo schoon

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Hark! The Herald Angels Sing

34.
Heer, verhoor ons vurig bidden

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Lord, Accept Our True Devotion

35.
Heiland, loods mij naar de ree

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

Other versions of this song:
Jesus, Savior, Pilot Me

36.
O God, der eeuwen steun voor mij

Words: Isaac Watts

Music: William Croft; Supplement to the New Version, 1708

Other versions of this song:
O God, Our Help in Ages Past

37.
Zielslief heeft ’t hart van de Herder

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

38.
De Heer is mijn Licht

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

39.
O zoete ure van gebed

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

40.
Jezus wenst, ik ben een zonne

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Jesus Wants Me for a Sunbeam

41.
God van ’t recht en God van kracht

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
God of Power, God of Right

42.
Wees welkom, schone Sabbatdag

Words: George Manwaring

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
Sweet Sabbath Day

43.
O volheid van zegen

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Trans.: Karl G. Maeser (from English)

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

44.
Gij lof en eer der wereld

Words: Mary W. Bone

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Farewell, All Earthly Honors

45.
Voor g’uw woning hebt verlaten

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

46.
’t Licht des daags, dat pas m’omscheen

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

Other versions of this song:
Softly Now the Light of Day

47.
Hoop van Israel

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Hope of Israel

48.
Glorie zij God omhoog

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Other versions of this song:
Glory to God on High

49.
Looft nu allen onze Heer

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
Praise the Lord with Heart and Voice

50.
Zion staat omringd door bergen

Words: Thomas Kelly

Music: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Zion Stands with Hills Surrounded

51.
Komt, Heil’gen, komt

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

52.
Hoe zacht klinkt Godes Woord

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

Other versions of this song:
How Gentle God’s Commands

53.
Komt, gij kind’ren van de Heer

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

54.
Jezus, als ’k zelfs maar denk aan U

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

55.
Kind’ren van de heil’gen Zions

Words: G. N. Clarke

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Children of the Saints of Zion

56.
Hoort Gij ons lied, o Heer

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

Other versions of this song:
Hear Thou Our Hymn, O Lord

57.
Heer, geef mij meer reinheid

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

58.
God onzer vaad’ren, U roepen wij aan

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
God of Our Fathers, We Come unto Thee

59.
God zij met u

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

60.
Komt, hoort naar eens Profeten stem

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

61.
Vader, hoort Gij onze beê

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

62.
Heer, wij gaan nu huiswaarts henen

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

63.
Uw dienst is zoet

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

64.
Ver, ver van hier, in Judea schoon

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

65.
Morgensterren, zingt van vreugd

Words: Anon.

Music: Thomas L. Durham

Other versions of this song:
Stars of Morning, Shout for Joy

66.
Jezus, mijn Hoofd en Heer

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Guide Me to Thee

67.
Voorwaarts, Christenstrijders!

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

68.
Gij zijt mijn Hoogste Goed

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

69.
Een arme zwerver, moede en mat

Words: James Montgomery

Music: George Coles

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

70.
Het moog’ niet zijn naar het hooggebergt’

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

71.
Liefelijk Zion, Godes stad

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

Other versions of this song:
Beautiful Zion, Built Above

72.
’t Gekir der duif

Words: Robert Morris

Music: H. R. Palmer

Other versions of this song:
Each Cooing Dove

73.
Gods Geest brandt in ’t harte

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

74.
Lentegroen en zomerrozen

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
Verdant Spring and Rosy Summer

75.
Moedig doen wij mee

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
We Are All Enlisted

76.
Kom, o Gij Vredevorst!

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Other versions of this song:
Come, O Thou King of Kings

77.
Meester, de stormwinden woeden!

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

78.
Het brood wordt ons hier nu bediend

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Trans.: William J. de Bry (from English)

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

79.
Laat ons vriend’lijke woorden steeds spreken

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Let Us Oft Speak Kind Words

80.
Komt, alle zonen Gods

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

81.
Zaaiend des morgens, als d’ aard ontwaakt

Words: Emily S. Oakey

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
What Shall the Harvest Be?

82.
Laat uw lampen helder lichten

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Let Your Light Shine Brightly

83.
Als het schone licht des morgens

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Come Away to the Sunday School

84.
Juich, wereld, juich!

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

Other versions of this song:
Joy to the World

85.
Wij zijn werkers, trouwe werkers

Words: Henry W. Naisbitt

Music: Joseph G. Fones

Other versions of this song:
We Are Watchers, Earnest Watchers

86.
Wiltt gij soms een fout berispen

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
Should You Feel Inclined to Censure

87.
’t Zonnetje is verdwenen

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

88.
Nader, mijn Heiland, tot U

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Nearer, Dear Savior, to Thee

89.
Mijn lichtje is maar klein

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Shine On

90.
Vader, Uw kind’ren verheffen nu

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Father, Thy Children to Thee Now Raise

91.
Bij ’t gebed voor ’t brood en ’t water

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

92.
Komt allen te zamen

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

Other versions of this song:
Oh, Come, All Ye Faithful

93.
Jezus, Redder van mijn ziel

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

Other versions of this song:
Jesus, Lover of My Soul

94.
Zullen wij elkaar ontmoeten

Words: Horace L. Hastings

Music: Elihu S. Rice

Other versions of this song:
Shall We Meet?

95.
O Bethlehem, gij kleine stad

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

96.
De blijde tijd is ingeluid

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
The Happy Day at Last Has Come

97.
De Heer is mijn Herder

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

98.
Vat het zonlicht

Words: George F. Root

Music: George F. Root

Other versions of this song:
Catch the Sunshine!

99.
Leid, vriend’lijk Licht

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Lead, Kindly Light

100.
Verrijs, gij lusthof Zions

Words: William G. Mills

Music: George Careless

Other versions of this song:
Arise, O Glorious Zion

101.
Israel, hoort, God roept u allen

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

102.
Om Jezus’ dis zijn wij geschaard

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Again We Meet around the Board

103.
Besteedt uw tijd steeds nuttig

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

104.
Ik heb werk in overvloed

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
I Have Work Enough to Do

105.
Hij stierf, de grote Redder stierf

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

Other versions of this song:
He Died! The Great Redeemer Died

106.
O Heer, wij brengen nu

Words: Bernard Snow

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Our God, We Raise to Thee

107.
Alles, wat adem heeft

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

108.
Schoon soms beproeving kwellen mag

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Though Deepening Trials

109.
Jehova, Heer van ’t gans heelal

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

Other versions of this song:
Jehovah, Lord of Heaven and Earth

110.
Lof en dank voor de kracht der heuv’len

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

111.
Stille nacht

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

112.
Hoog op der bergen kruin

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

113.
De morgen daagt, de nacht vliedt heen

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

Other versions of this song:
The Morning Breaks

114.
Komt, volgt Mij na

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

Other versions of this song:
Come, Follow Me

115.
Komt, hoor naar ’t luid trompetgeschal

Words: John A. Granade

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
Hark! Listen to the Trumpeters

116.
Ik weet, mijn Hemelvader weet

Words: S. M. I. Henry

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
My Father Knows

117.
Wees welkom, tijd zo schoon

Words: Joel H. Johnson

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
All Hail the Glorious Day

118.
O ziet! Een vorst’lijk leger

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Behold! A Royal Army

119.
O luister, mijn kleine, naar ’t mooie verhaal

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Christmas Cradle Song

120.
Maakt donk’re lucht uw hart beducht?

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
When Dark and Drear the Skies Appear

121.
Kalm, mijn broeder!

Words: Charles W. Penrose

Music: George F. Root

Other versions of this song:
School Thy Feelings

122.
Huiv’ring wekt dit woord des Heren

Words: Frank I. Kooyman

Music: Ernst Moritz Arndt

Other versions of this song:
Be Ye Perfect

123.
Nog onverhoord?

Words: Ophelia G. Adams

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Unanswered Yet? (The Prayer)

124.
O God, onz’ eeuw’ge Vader

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

125.
Goede Hemelvader

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Kind and Heavenly Father

126.
De tijd is zeer kort

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

Other versions of this song:
The Time Is Far Spent

127.
Het nachtfloers wordt zwakker

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
The Day Dawn Is Breaking

128.
Heel de wereld toeft in ’t duister

Words: William Williams

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
O’er the Gloomy Hills of Darkness

129.
Mocht u ’t lot beproeving geven

Words: W. H. Flaville

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
If the Way be Full of Trial, Weary Not

130.
Gij ouderlingen Israels

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

131.
Rust, rust voor de moede ziel

Words: Henry W. Naisbitt

Music: George Careless

Other versions of this song:
Rest, Rest for the Weary Soul

132.
Elk ziet schoonheid in het rond

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

133.
Ziet de sterke God verschijnen

Words: William Goode

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Lo, the Mighty God Appearing!

134.
Wat verscheen daar aan de hemel?

Words: John S. Davis

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
What Was Witnessed in the Heavens?

135.
Ziet, uw pad wordt schoon en licht

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

136.
Verblijf met mij, nu d’avond valt

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

Other versions of this song:
Abide with Me

137.
Een vaste burcht is onze God

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

138.
Aanschouwt, de Grote Redder stierf

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

139.
Dierb’re kind’ren, God is met u

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

140.
’t Licht van de morgen

Words: Civilla D. Martin

Music: William J. C. Thiel

Other versions of this song:
Easter Morning

141.
Zie de heil’ge engel vliegen

Words: Robert B. Thompson

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
See, the Mighty Angel Flying

142.
Vlug naar de Zondagsschool

Words: William G. Bickley

Music: William G. Bickley

Other versions of this song:
Haste to the Sunday School

143.
Ik weet een uur van vreed’ en rust

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
Secret Prayer

144.
Verlosser van Israel

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

145.
Luister en Glorie

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

146.
Jezus, Rots van onze redding

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
O Thou Rock of Our Salvation

147.
Wij marcheren voort tot glorie

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

Other versions of this song:
We Are Marching On to Glory

148.
Zingen wij voor ’t scheiden

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

149.
Heer, voor ’t scheiden bidden w’U

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

150.
Schijnt de reis u wat lang?

Words: Joseph Fielding Smith Jr.

Music: George D. Pyper

Other versions of this song:
Does the Journey Seem Long?

151.
Neen, spreekt geen kwaad

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
Nay, Speak No Ill

152.
O, vast als een rotssteen

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

153.
Zingen wij met hart en mond

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Now We’ll Sing with One Accord

154.
Wie staat bij ’s Heren vaan?

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Henry H. Russell

Arr.: George Careless

Other versions of this song:
Who’s on the Lord’s Side?

155.
Een engel van de Heer

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
An Angel from on High

156.
Dat ’s Heren zegen op u daal’

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

157.
O, hoe lief’lijk was de morgen

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

158.
O grote Heer

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Lord of Hosts

159.
Nimmer te laat

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Never Be Late

160.
Gij dwaze ziel, die doolt

Words: Charles Wesley

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Ye Simple Souls Who Stray

161.
Strijdt voor het recht

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

162.
Wijl iedere dag zo snel henenvliedt

Words: Anon.

Music: Anon.

163.
Als de nevels zijn verdwenen

Words: Anna Herbert

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
When the Mists Have Cleared Away

164.
Waarheid spreekt tot onze zinnen

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Truth Reflects upon Our Senses

165.
Ziet, wij zaaien

Words: Anon.

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
We Are Sowing

166.
In ons Zion, ons zo waard

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

Other versions of this song:
In Our Lovely Deseret

167.
Wij, kind’ren van Zion

Words: Henry Maiben

Music: German air

Arr.: Charles J. Thomas

Other versions of this song:
Zion Is Growing

168.
Toen ’t licht der waarheid kwam

Words: William Clayton

Music: Anon.

Other versions of this song:
When First the Glorious Light of Truth

169.
Komt, stijg’ ons lied van dank en lof

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
’Tis Sweet to Sing the Matchless Love

170.
Nader, mijn God, tot U

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

171.
Moog’ de Heil’ge Geest u leiden

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

172.
Zomertijd

Words: Anon.

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Summer Time

173.
Uit ’t Geestenrijk, met vuur’ge hoop

Words: John A. Widtsoe

Music: B. Cecil Gates

Other versions of this song:
How Long, O Lord Most Holy and True

174.
Ontwaakt, gij Heil’gen Gods, ontwaakt!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Awake, Ye Saints of God, Awake!

175.
’k Sta spraak’loos

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

176.
Wij danken U, Heer, voor profeten

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

177.
Wanneer, o Heiland?

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
When Shall We Meet Thee

178.
Denk niet als gij opgaat naar Zion

Words: Eliza R. Snow

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
Think Not, When You Gather to Zion

179.
O zeg, wat is waarheid?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

180.
Op, ontwaakt, gij beschermers van Zion

Words: Charles W. Penrose

Music: Thomas E. Williams; Thomas A. Becket Sr.

Other versions of this song:
Up, Awake, Ye Defenders of Zion

181.
Komt, de reis nu hervat

Words: Charles Wesley

Music: James Lucas

Other versions of this song:
Come, Let Us Anew

182.
Dankt, dankt nu allen God

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

Other versions of this song:
Now Thank We All Our God

183.
Komt, al gij kind’ren Zions

Words: Caleb Taylor; William W. Phelps

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
Come, All Ye Saints of Zion

184.
Leid ons, o Gij goede Meester

Words: William Williams

Music: Annie F. Harrison

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

185.
’t Morgenrood begint te lichten

Words: John Jaques

Music: George Careless

Other versions of this song:
Softly Beams the Sacred Dawning

186.
Ziet, de zon schijnt heden in mijn ziel

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

187.
Het heilig woord van liefd’ en trouw

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
Oh, Holy Words of Truth and Love

188.
U bid ik aan, o macht der liefde

Words: Gerhard Tersteegen

Music: Dmitri Bortniansky

Other versions of this song:
O power of love, all else transcending

189.
O weet, dat elke ziel is vrij

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Know This, That Every Soul Is Free

190.
Ziet aan de waterkant ons staan

Words: Sacred Hymns, Emma Smith, 1841

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Lo, on the Water’s Brink We Stand

191.
Wat is ’tgebed?

Words: James Montgomery

Music: George Careless

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

192.
Zo vast als het Rotsgebergte

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

Other versions of this song:
Carry On

193.
Heb ik heden iets goeds in de wereld gedaan?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Have I Done Any Good?

194.
Blijf met mij, Heer

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Other versions of this song:
Abide with Me!

195.
Evenals de zon in luister

Words: Ruthinda E. Moench

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Missionary Hymn

196.
Blijde, blijde kind’ren zingt uw lied

Words: C. W. Stayner

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Merry, Merry Children, Sweetly Sing

197.
Wij gaan voort, steeds voort

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

198.
Al boeien paleizen

Words: John Howard Payne

Music: Henry R. Bishop

Other versions of this song:
Home, Sweet Home

199.
O, mijn Vader

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

200.
Rots der eeuwen

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

Other versions of this song:
Rock of Ages

201.
’t Boze woord, o moog’ het nimmer

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

Other versions of this song:
Angry Words! Oh, Let Them Never

202.
Wilt heden nu treden

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

Other versions of this song:
Prayer of Thanksgiving

203.
Leid mij, pelgrim

Words: William Williams

Music: Alfred Beirly

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

204.
Gods genâ schijnt steeds van boven

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
Brightly Beams Our Father’s Mercy

205.
Wilhelmus van Nassouwen

Words: Unknown

Music: Adriaen Valerius

Other versions of this song:
William of Nassau

206.
O, Vader, wil Uw zegen zenden

Words: Unknown

Music: Johann Anastasius Freylinghausen

Other versions of this song:
O Father, will you send your blessing

207.
Groot was de vreugd

Words: Anon.

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
How great the joy, that promised day

208.
O, hoofd, bedekt met wonden

Words: Arnulf of Leuven; Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

Other versions of this song:
O Savior, Thou Who Wearest a Crown

209.
Kom, Heil’ge Geest, daal neder

Words: S. H. Serné

Music: Melchior Teschner

Other versions of this song:
Come, Holy Spirit, Come Down

210.
De herdertjes lagen bij nachte

Words: Dutch carol

Music: Dutch carol

Other versions of this song:
The shepherds lay by night

211.
Geloof

Words: A. W. F. von Balluseck

Music: J. P. Jongkees

Other versions of this song:
Faith, thou source of mighty works

212.
O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk

Words: Johannes Daniel Falk; Johann C. Heinrich Holzschuher

Music: Sicilian folk tune; Tattersall’s Psalmody, 1794

Other versions of this song:
O thou joyful, O thou wonderful

213.
Ere zij God

Words: F. A. Schultz

Music: F. A. Schultz

Other versions of this song:
Glory to God

214.
Stijg’ ons lied nu zoet en teer

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

215.
Er is een heuvel, ver van hier

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

216.
Nu sijt wellecome

Words: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

Music: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

Other versions of this song:
We Welcome Thee

217.
Wat is het Evangelie?

Words: Hendrik de Brij

Music: George J. Webb

Other versions of this song:
What Is the Gospel?

218.
Er is uit dorre aarde

Words: German carol, 16th century

Music: German carol; Alte Catholische Geistliche Kirchengesäng, Cologne 1599

Other versions of this song:
Lo, How a Rose E’er Blooming

219.
Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

Words: Nicolaas Beets

Music: Johannes Gijsbertus Bastiaans

Other versions of this song:
There is from the world’s dark clouds

220.
Heiland, geef een avondzegen

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
Lord, Give an Evening Blessing