Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen en Geestelijke Liederen voor de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Nederland

Heilige Lofzangen, Dutch.
Amsterdam, Netherlands.
1884. First edition. 50 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Do morgen daagt en de schaduw vliedt
2.
Hoe zal ik U naar waarde prijzen
3.
Jezus is de goede Herder
4.
O, Jezus! Gij gever
5.
Kom Heil’ge Geest! daal neder
6.
Dat ons hart U mag behooren
7.
Zoete nacht, zoete nacht
8.
Straks groeten wij de Sionsstranden
9.
Weest gezegend, trouwe boden
10.
In welk een oord men Broeders vindt
11.
Beveel gerust Uw wegen
12.
De dorre vlakte der woestijnen
13.
Komt nu, looft Emanuëls naam
14.
Is lijden hier uw deel
15.
O mijn Vader! Gij die woont
16.
Goedertieren is de Heer!
17.
Slaat d’oogen naar ’t gebergte henen!
18.
O, zaal’ge ure van gebed
19.
De Geest uit de hoogte, als vuur en als vlammen
20.
Mijn hart is sterk door Jezus macht
21.
Triomf! de Heer volbrengt Zijn werk
22.
Jezus is mijn Heer en Koning
23.
Juicht, heil’gen juicht, wij trekken op naar Sion!
24.
Hoe heb ik, dierbre Heiland
25.
Halléluja, reisgenooten, Juicht Emanuël ter eer
26.
God, hoog in eer en groot van macht
27.
Eere de man, die spreekt met Jehova!
28.
Wilt ’s levenstijd steeds recht waardeeren
29.
Broeders, moedig ’t kruis gedragen!
30.
Luister en glorie voor Sions blijde morgen
31.
Uw Naam zij dank, o Heiland en Heer!
32.
Heft aan, verheugt u al te zamen
33.
Wij danken U Heer voor Uw profeet
34.
Looft God, o Broeders, zijt verblijd!
35.
Wees niet vervaard, gij kleine stoet!
36.
Heils-toezegging is ons ’t teeken
37.
Ik ga nu op naar Sions top
38.
Gedankt zij God, Zijn Naam zij d’ eer
39.
Ver boven ’t prachtig sterrendak
40.
Luistert, gij sterv’ling,—st! … wees stil!
41.
Laat de lampen helder lichten
42.
Zegt ons heil’gen, waar heen gaat gij?
43.
Heel de wereld ligt in ’t duister
44.
Doe wat is recht, de dag is aanbrekend
45.
Komt weêr vrij en ongedwongen
46.
Wees gij stil, mijn ziele
47.
Afgezonderd tot Gods erfdeel
48.
Weldra zult gij immers komen
49.
Gij Ouderlingen Israëls vereenigt u met mij
50.
Voor immer met den Heer!

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video