Zing maar mee

Zing maar mee

Zing maar mee: Kinderliederenbundel

Sing with Me, Dutch.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1976. First edition. 197 songs.

Book © 1976.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 87279
  • Jacobs Number: 623.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.25 S617DUT 1976
  • N/A
List of songs
Jump to:

Show results that:

Gebedsliederen (Return to top)
A-1.
Ik probeer eerbiedig te zijn
A-2a.
Eerbied
A-2b.
Wij buigen onze hoofdjes nu
A-3.
Hemelvader, ’k dank U zeer
A-4a.
Heer wij danken U vandaag
A-4b.
Wij danken U Vader
A-5.
Vaderlief, ik bid tot U
A-6a.
Dit is God’s huis
A-6b.
Dit is God’s huis
A-7.
’k Dank voor onze zegeningen
A-9.
Eerbiedig en rustig
A-10a.
God zorgt voor ons
A-10b.
Ik bid graag
A-11a.
Een gebedslied
A-11b.
Vader, Gij die houdt van kinderen
A-12.
Ons gebed
A-13.
Dank U, Vader
A-14a.
Vader, dank U voor de nacht
A-14b.
O, Vader zie met liefd’rijk oog
A-15a.
Vader, wij zijn stille nu
A-15b.
Voor Uw zegeningen
A-17.
Zeg mij toch, Heer
Evangelieliederen (Return to top)
B-1a.
Het is een grote gave
B-1b.
God’s trouw
B-2a.
Lammetjes zo klein en teer
B-2b.
Liefderijke zorg
B-3a.
Laat ons vriendelijk zijn
B-3b.
Luister, luister (Canon)
B-4.
De doop
B-6.
Dierbare Heiland
B-11.
’t Boze woord, o mag het nimmer
B-12.
Ja, Hij weidt Zijn kudde
B-13.
Maar de Heer zorgt altijd voor de Zijnen
B-14.
Laat de kinderen komen
B-16.
Met vast geloof
B-18.
Gehoorzaamheid
B-20.
De trap naar de eeuw’ge vreugd
B-22.
Het priesterschap
B-24.
In Gods eigen Kerk op aard’
B-25.
De Goede Herder
B-26.
Het Licht van God
B-27.
Eerbiedig en stil
B-28.
Hoe lief’lijk zijn
B-31.
De tempel is een heil’ge plaats
B-32.
Luister naar ons, lieve Vader
B-33.
Dankbaarheid
B-34.
Zijn belofte
B-35.
Vergeving
B-36a.
Jezus is mijn beste Vriend
B-36b.
Gehoorzaam
B-37.
Sta pal voor het recht
B-38a.
Onze vriendelijke bisschop
B-38b.
Voor de schoonheid van ’t heelal
B-39.
Ik weet mijn Vader leeft
B-40.
Ik dien de Heer vanaf mijn jeugd
B-41.
Het Woord van Wijsheid
B-42a.
Ik wil iets vriend’lijks doen vandaag
B-42b.
Hoe lieflijk zijn de boodschappers
B-43a.
Een engel kwam tot Joseph Smith
B-43b.
Blijde kinderen
B-44a.
’k Betaal mijn tienden aan de Heer
B-44b.
Graag wil ’k mijn tienden geven
B-46.
’k Hoor u zo graag vertellen
B-47.
Ik beloof mijzelf om goed te doen
B-48.
De Heer gaf mij een tempel
B-49.
Kleine dingen
B-50.
Het heilige bos
B-51a.
Jezus houdt van kleine kinderen
B-51b.
Jezus zei wees altijd lief
B-53.
Wees welkom, schone sabbatdag
B-54.
Mijn lichtje is maar klein
B-55.
Dank aan Jezus
B-56.
De kerkdeur
B-57.
De gouden platen
B-58.
Het priesterschap hersteld
B-59.
Mijn hemelse Vader is goed voor mij
B-61.
Onze bisschop
B-62.
De kleuren van het jeugdwerk
B-63.
Loflied
B-64.
Vader, als ik in Uw huis ben
B-65.
Jezus was eens een kindje klein
B-67.
Wees steeds een zonnestraaltje
B-69.
Als ik lees van de dagen
B-71.
Ik dank U, o Heer
B-72.
Als je Mij met heel je hart
B-73.
De noordpool zag ik nooit
B-74.
Twee kleine handjes
B-75.
Als ik groot ben ga ’k op zending
B-77.
Laat je loflied horen
B-78.
Hallo
B-79.
Een liedje zo blij
B-80.
Blij ontmoeten, vriend’lijk groeten
B-81.
Strijd voor het recht
B-82.
Christus en de kleine kinderen
B-84.
Kind’ren van de Heil’gen Zions
B-87.
Het Boek van Mormon leert ons
B-88.
Ik wil een diaken worden
B-89.
Al het schone op deez’ aard’
B-90.
Een vreugde lied
B-91.
Volg Jezus na
B-92.
De zachte stem
B-94.
Kom nooit te laat
Avondmaalsliederen (Return to top)
C-1a.
Een avondmaalslied
C-1b.
Als ik eet ’t gebroken brood
C-2a.
Voordat ik neem van ’t Avondmaal
C-2b.
De liefde van onze Heiland
C-3.
Het brood wordt nu gebroken
C-4a.
’k Vouw mijn handen keurig net
C-4b.
Het Avodmaal
C-5a.
Als ik ’t helder water drink
C-5b.
Wij gedenken onze Heiland
C-6a.
Wordt het Avondmaal gezegend
C-6b.
Het Avondmaal staat klaar nu
C-7.
Onder het Avondmaal
Gezinsliederen (Return to top)
D-1.
Een blij gezin
D-2a.
Wees blij
D-2b.
Een danklied
D-3a.
Lieve moeder, ’k hou van jou
D-3b.
Moederlief
D-4a.
De morgenstond heeft goud in de mond
D-4b.
’t Is zo fijn
D-5a.
Ik ga helpen
D-5b.
Lach
D-6a.
Gezinsgebed
D-6b.
Wees beleefd
D-7a.
Onze deur staat altijd open
D-7b.
Moeder en vader
D-8.
Wij zijn weer eens bij elkaar
D-10.
Zaterdag
D-11.
Een vrolijke Frans
D-12.
Gezinsavond
D-13.
Het gezin
D-14.
De liefste naam
D-15.
Ik ga dikwijls wandelen
D-16.
’k Hou van je moeder
D-17.
Als Opa komt
D-18.
Mijn Vader
D-19.
Vaders thuiskomst
D-20.
Zing flink en jubel luid
D-21.
Volg mij
D-22.
Doe steeds wat ik doe
D-23.
Avondliedje
Pioniersliederen (Return to top)
E-1.
Pionierskinderen
E-2.
Als ik denk aan de pioniers
E-4.
De huifkarren
E-5.
Kleine pionierskinderen
E-6a.
Dwars door woestijnen
E-6b.
De ossewagen
E-7.
Het handkarrenlied
E-8.
Westwaarts heen
Liederen voor speciale gelegenheden (Return to top)
F-1.
In Bethlehem’s stal
F-2.
In Bethlehem’s stal
F-4.
Het lied van de herders
F-5.
O luister, mijn kleine, naar’t mooie verhaal
F-6.
Kerstnacht
F-7.
Het nieuwe jaar begint weer goed
F-8.
Wij wensen u een prettig kerstfeest
F-9.
December
F-10.
Maria’s wiegelied
F-12a.
In een stal zo klein en need’rig
F-12b.
Verjaardagsdubbeltjes
F-13.
Kerstklokken
F-14.
Een fijne verjaardag
F-15.
Hosanna
F-16.
Pasen in de natuur
F-17.
Hij is verrezen
F-18.
’t Is je verjaardag weer
F-19.
Gefeliciteerd
F-20.
Maar eens per jaar
F-21.
Wij wensen j’een fijne verjaardag
F-22.
Laat de klokken luiden
Seizoenliederen (Return to top)
G-1.
Vat het zonlicht
G-2.
Wie zag ooit de wind
G-3.
Regenliedje
G-4a.
Een boom groeit recht
G-4b.
Het wordt weer voorjaar
G-5.
Buiten in de boom
G-6.
Overal is schoonheid
G-7.
De herfstwind waait
G-8.
Blijde, blijde kind’ren zing je lied
G-9.
O, stralende morgen
G-10.
Herfst
G-11.
’t Is herfst
G-12.
Welterusten
G-13.
Er was eens een sneeuwman
G-14.
Het sneeuwt
G-15.
Het is weer lente
G-16.
Als lentebloemen opengaan
G-17.
Suikerwatten aan de appelboom
G-18.
Ik heb een tuintje
G-19.
Blijdschap
G-20.
Zoals het stralend zonlicht
G-21.
Donkerpaars viooltje
G-22.
Zomertijd
G-23.
Zeg, wat doe jij wanneer het zomer is
G-24.
Geef, zegt het beekje klein
G-26.
Nieuwsgierigheid

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video