Tusi Pese A Tamaiti

Tusi Pese A Tamaiti

The Children Sing, Samoan.
Auckland, New Zealand. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1970. Only known edition. 55 songs.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 87236
  • Jacobs Number: 800.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.29 .C47csa
  • Church History Library: M285.81 T964SAM
  • N/A
List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1a.
Fesoasoani Fiafia
1b.
Tina Pele
2a.
Po Kerisimasi Muamua
2b.
Pe a ou Agalelei ma Faamaoni
3a.
Ou te Alofa i lou Tama Faale Lagi
3b.
O se Pesi Fiafia
3c.
Tina Fesoasoani
4a.
Ua Fetalai Iesu ia Alofa i Tagata Uma
4b.
Ou te Fiafia e Tatalo
4c.
O lou Tama
5a.
Pese Faamanatuga
5b.
O le a ou Manatunatu ia te ia
5c.
Taeao o Aso sa Taitasi
6a.
O se Tatalo
6b.
Aso Anamua
7a.
Tufatufa Atu i Isi
7b.
E Alofa Iesu i Tamaiti
8.
Pe a ou Alu i le Lotu
9a.
O se Pese Faamanatuga
9b.
O le a ou Manatua oe
9c.
Taeao o Aso sa Uma
10a.
Alofa i Tagata Uma, Fai Mai ai Iesu
10b.
Ou te Fia Tatalo
10c.
O lo‘u Tama
11a.
O se Tatalo
11b.
Anamua
12a.
Faasoa i Isi
12b.
Sa alofa Iesu i Tamaiti Laiti
13a.
O le po Kerisimasi Muamua
13b.
A ou Agalelei ma Faamaoni
14a.
Se Fesoasoani Fiafia
14b.
Tina Pele
15a.
Ute Alofa i Lo‘u Tama Faalelagi
15b.
O se Pese Fiafia
15c.
Fesoasoani ia Tina
16.
Oute Fia Ola i le Talalelei
17.
E Maeu le Matagofie o le Lalolagi
18.
Ia Vala‘au le Tupu Aoao
19.
E Toe Afio Mai o Ia
21.
Pe a ou Alu i le Lotu
22.
Usitai
23.
Pese Ole Fetu
24a.
Ia Agalelei
24b.
Faafetai i lo Tatou Tama
25a.
Faamagalo
25b.
Pe a ou Alu i le Lotu
26a.
Ia alofa ile Tama
26b.
Fai mai Iesu ia alofa
27.
Ua ou Iloa o Iesu
28.
Aoao Mai ia ou Savali Ile Malamalama‘
29.
Ia Avea le Agaga Paia Ma Taiala
30.
O le Pese a le Lihoma
32.
Teine Fiafia
33a.
Oso ae le Iole
33b.
Fai mai Iesu ia alofa

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video