Hymnbooks and other collections in Swedish

This list shows hymnals and other music collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Swedish (Svenska), as well as other hymnals of interest to Latter-day Saints. Hymnals/collections that appear in light grey have not been fully indexed.

Jump to:

General Hymnals

Songbooks for Children

Songbooks for Youth

Miscellaneous Songbooks

Albums and Digital Collections

Periodicals with Music

Manuals with Music

Booklets and Leaflets

Miscellaneous Songbooks

Miscellaneous Songbooks

General Hymnals

Psalmer (1993) Psalmer (1993) Hymner (1956) Hymner (1956) Zions Sånger (1910) Zions Sånger (1910) Sånger för söndagsskolan (1899) Andeliga Sånger (1860) Andeliga Sånger (1860) Barnens sångbok (1993) Barnens sångbok (1993) Flera sånger för barn (1979) Flera sånger för barn (1979) Sånger och rim (1978) Sånger och rim (1978) Sjung med mig (1976) Sjung med mig (1976) Barnens sånger (1967) Barnens sånger (1967) Kom Sjung en Sång (1951) Sjung av hjärtat (1979) Sjung av hjärtat (1979) G.U.F. Sånger (1953) Allsånger (1948) Psalmer 202–208 (2010) Hymn Preludes for Piano (Swedish) (1977) Hymns: Simplified Accompaniments, Abridged Version (Swedish) (1975) Songs we Sing in the Swedish Mission (1970) Svensk Sångbok (1964) Say it with music (Mormonaires) (1951) En samling av utvalda sånger (1947) Koralbok (1895) Koralbok (1895) Jag följer Kristus i allt (2024) Jag följer Kristus i allt (2024) Jag kan göra allt (2023) Jag kan göra allt (2023) Lita på Gud (2022) Lita på Gud (2022) Ett stort verk (2021) Ett stort verk (2021) Jag ska gå och göra (2020) Jag ska gå och göra (2020) Om vi älskar honom (2019) Om vi älskar honom (2019) Frid i Kristus (2018) Frid i Kristus (2018) Be till Gud (2017) Be till Gud (2017) Andra sånger för barn (2006–Present) Andra sånger för barn (2006–Present) Submitted Music, Swedish (1980–Present) Submitted Music, Swedish (1980–Present) Musik från Vännen (2021–Present) Musik från Vännen (2021–Present) Musik från Vägledning för de unga (2021–Present) Musik från Vägledning för de unga (2021–Present) Musik från Liahona (2021–Present) Musik från Liahona (2021–Present) Musik från Liahona (1877–2020) (1877–2020) Musik från Liahona (1877–2020) (1877–2020) Unga kvinnors lägerhandbok (1994) Stora hemaftonboken (1985) Primärs sommarprogram för 1978: Förslag till primärs hundraårsjubileum (1978) Primärs sommarprogram för 1977: Pionjärer över hela världen (1977) Tillväxt i evangeliet, del 2 (1961) Tillväxt i evangeliet, del 1 (1960) Lektioner för Lyckonoter (1960) Hembyggarna Lärkor (1954) Home builders Lærker (1952) Vi bär vår fackla stolt (1989) Vi bär vår fackla stolt (1989) Just för en tid som vår (1972) Alsken varandra (1972) När Jesus kommer hit (1970) Alla som är eniga (1968) Det borjar med ballonger (1967) Älska Herren Gud (1962) Min kostliga pärla (1952) Zions sange (Green) (1920) Andeliga Sånger för Missionen och Söndagsskolan (RLDS) (1900) Andeliga Sånger för Missionen och Söndagsskolan (RLDS) (1900) Svenska Missionsförbundets sångbok (1894) Svenska Missionsförbundets sångbok (1894)