G.U.F. Sånger

G.U.F. Sånger

G.U.F.-Sånger: Samlade och utgivna för Gemensamma Utbildningsföreningen i Sverige

MIA Songs, Swedish.
Stockholm, Sweden. Swedish Mission.
1953. Only known edition. 177 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

National- och G.U.F.-sånger (Return to top)
1.
Du gamla, du fria
2.
Ja vi elsker
3.
Det er et yndigt Land
4.
Vårt land
5.
America
6.
G. U. F:s Kampsång
7.
Högt vi hälla vårt banér
8.
G. U. F. vår G. U. F.
9.
G. U. F. Vi Hylla
10.
G. U. F.:s Samlingsrop
11.
Vi sjunga När Vi Gå
12.
Lägervisa
13.
Vad Gör Ett Bi?
14.
”Gleaner Girls” och ”M Män”
15.
Vid Lägerelden
16.
Scoutsången
Fosterländska sånger (Return to top)
17.
Sverige är mitt allt på jorden
18.
Sveriges flagga
19.
Ur svenska hjärtans djup
20.
Mandom, mod och morske män
21.
Sverige
22.
Land du välsignade
23.
Bisp Thomas’ Frihetssång
24.
Engelbrektsmarschen
25.
Dåne liksom åskan bröder
26.
Värmlandsvisan
Svenska blandade sånger (Return to top)
27.
Vintern rasat ut
28.
I sommarens soliga dagar
29.
Spel-Olles gånglåt
30.
Vi gå över daggstänkta berg
31.
Vandringssång
32.
Vi vandra genom skogen
33.
Sommarhemstrall
34.
Sommarvandring
35.
Vägarna de skrida
36.
Tre trallande jäntor
37.
Det var Bohus bataljon
38.
Flickorna i Småland
39.
Albertina
40.
Dansen den går på Svinnsta skär
41.
Arholmavalsen
42.
Emma och Kunnigunda
43.
Vid Färjestaden
44.
Ju mer vi ä’ tillsammans
45.
En sjöman älskar havets våg
46.
När det våras ibland bergen
47.
Där björkarna susa
48.
Vårvindar friska
49.
Plocka vill jag skogsviol
50.
Slumrande toner
51.
Uti vår hage
52.
I det gröna
53.
Fjäriln vingad syns på Haga
54.
Den första gång jag såg dig
55.
Folkvisa från Savolaks
56.
Tess’ lördan
57.
Härlig är kvällen
58.
När ljusen skall tändas därhemma
Engelska blandade sånger (Return to top)
59.
Oh, Dear! What Can the Matter Be?
60.
All Through the Night
61.
Down in the Valley
62.
Home on the Range
63.
Cradle Song
64.
In the Gloaming
65.
My old Kentucky Home
66.
Oh! Susanna
67.
Carry Me Back to Old Virginny
68.
When You and I Were Young, Maggie
69.
My Bonnie
70.
Dixie Land
71.
Long, Long Ago
72.
Beautiful Dreamer
73.
Grandfather’s Clock
74.
Reuben and Rachel
75.
Sweet Genevieve
76.
Old Folks at Home
77.
Old Black Joe
78.
Love’s Old Sweet Song
Svenska julsånger (Return to top)
79.
Hosianna
80.
Stilla natt
81.
Nu tändas tusen juleljus
82.
När juldagsmorgon glimmar
83.
Härlig är jorden
84.
O, du saliga
85.
Raska fötter springa tripp, tripp, tripp
Engelska julsånger (Return to top)
86.
White Christmas
87.
Joy to the World
88.
O little town of Bethlehem
89.
O come all ye faithful
90.
I heard the bells on Cristmas day
91.
Silent Night
92.
Jingle, bells
Kanons (Return to top)
93.
Glatt framåt marschera
94.
Morgonsolen redan strålar
95.
Allting på jorden rund
96.
Glad och god
97.
All vår början
98.
Upp till sång
99.
Broder Jakob
100.
Row, row, row
101.
Three blind mice
102.
Are You sleeping
103.
Good night
104.
Russian Round
Jul- och sommarlekar (Return to top)
105.
Nu är det jul igen
106.
Hej tomtegubbar kom och dansa
107.
Nu ha vi ljus här i vårt hus
108.
Jag gick mig ut en afton
109.
Skära, skära havre
110.
Viljen I veta och viljen I förstå?
111.
Å jänta å ja’!
112.
Räven raskar över isen
113.
Ensam går jag här och vankar
114.
Flickorna de små uti dansen de gå
115.
Flicka lilla, vill du gifta dig så nicka!
116.
Grannens gamla kråka
117.
Hopp, Mor Annika
118.
Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skön
119.
Klara solen på himmelen den lyser
120.
Nu vilja vi begynna en domaredans
121.
Och jungfrun hon går i dansen
122.
Ritsch, ratsch, filibom—bom—bom
123.
Sju vackra flickor i en ring
124.
Så går jag här i ringen och ser uppå dej
125.
Vi äro musikanter
126.
Udden står och sover
Svenska andliga sånger (Return to top)
127.
Skola Zions döttrar (söner) vackla?
128.
Sätt din skuldra till dess hjul
129.
Solsken i din själ
130.
Jag tjänar Gud men’s jag är ung
131.
Glädje utan Gud ej finnes
132.
Skönt och härligt livet är
133.
Vi glädjas och fröjdas
134.
Onda ord, O, låt dem aldrig
135.
Gör vad är rätt
136.
Morgon mellan fjällen
137.
Morgonrodna’ns strålar träda
138.
Morgonen upprinner så härlig
139.
Frimodig var för sannings sak
140.
När vi denna gången ämna
141.
Möter sorger dig på vägen
142.
Skynda till skolan nu
143.
O du Zion så ny
144.
Framåt, Herrens stridsmän
145.
Herre, hör stormarna rasa
146.
O Herre! låt mig komma fram
147.
Den himmelska elden
148.
O säg, vad är sanning
149.
Tack Gud att profeter du sänder
150.
Vak upp, hör rösten ljuder
151.
Fröjden eder Zions sönner
152.
Led oss fram
153.
Nu Zions fana höjes
154.
Nu höres åter Jesu bud
155.
Himlens Gud vår Fader
156.
Vår Gud, vi Dig åkalla
157.
Så innerligt jag glädes
158.
Fader vår i himlen ovan
159.
Nu vi oss församla här
160.
Kom, o du kungars Kung!
161.
O, hur härlig var ej stunden
162.
Herre, sänd till mig din Ande
163.
Gud var’ med er
164.
Då dagen flyr ifrån vår stad
165.
O min Fader, du som tronar
166.
Kom, kom Guds folk!
167.
Pris Gud, från vem vart goda kom
Engelska andliga sånger (Return to top)
168.
True to the faith
169.
Put your Shoulder to the wheel
170.
Count your blessings
171.
Love at Home
172.
Scatter Sunshine
173.
Shine On
174.
Behold, ’tis eventide
175.
God be with you
176.
O my Father
177.
Come, come, ye Saints

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video