Barnens sångbok

Barnens sångbok

Barnens sångbok – Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Children’s Songbook, Swedish.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1993. 1998 Edition (current). 121 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Min himmelske Fader (Return to top)
2.
Jag är Guds lilla barn
4.
Barn i hela världen
6.
Barnets bön
8.
Han lever, Fader vår
9.
Jag tackar dig, Fader
10.
Vördnad för ditt hus mig lär
11.
Vördnadsfullt, tillitsfullt
12.
Vördnad är kärlek
13.
Jag älskar så min Fader
14.
Kan väl jag som liten är
15.
Fader, jag vill tacka dig
16.
Min himmelske Fader älskar mig
18a.
För hälsa, kraft och dagligt bröd (Kanon)
18b.
Vi ödmjukt böjer huvudet
Frälsaren (Return to top)
20.
Han sände sin Son
22.
När Josef gick till Betlehem
24.
Herdar sov i vinternatten
25.
En gång fanns ett litet stall
26.
Se här uti stallet
28.
Marias vaggsång
30.
Nu lyssna, min lilla
32.
Barnet i Betlehem
34.
Som litet människobarn
35.
När Jesus gick bland oss
36.
Låt mig få höra om Jesus
37.
Jesus är vår käre vän
38.
Jag vill en solstråle vara
39.
Jesus sade: Älska alla
40.
Jag vill gärna likna Jesus
42.
Jag vet han älskar mig
44.
Jesus har uppstått
45.
Blev Jesus levande igen?
46.
När Jesus kommer hit
48.
Jesu Kristi Kyrka
Evangeliet (Return to top)
50.
Tro
52.
Lär oss, o Fader (Omvändelse)
53.
Ibland kan jag se regnbågen
54.
Jesu dop
56.
Den Helige Anden
57.
På en härlig vårdag
58.
Lyss till profeten
60.
Guds prästadömes kraft
61.
Guldplåtarna
62.
Mormons boks berättelser
63.
Böckerna i Mormons bok
64.
Nephis mod
66.
Sök, klappa och be
67.
Jag vill söka Herren
68.
Håll alla buden
70.
Lär mig att vandra i ljuset
71.
Genast lyder jag
72.
Jag lyda vill Guds lagar
73.
Ett tempel som boning
74.
Älska varandra
75.
Lär mig, o Herre
76.
Där Gud är
78.
Jag går med dig
80.
Gör alltid rätt
81.
Var sann, som Guds profet har sagt
82.
Välj det rätta
83.
Vänlighet börjar inom mig
84.
Jag är som en stjärna
85.
Vår Herre vill ha kämpar
86.
Jag kan följa Guds plan
88.
En ung man beredd
90.
Jag skulle vilja vara missionär
91.
Jag hoppas bli kallad på mission
92.
Vi vill ge världen hans ord (Helamans armé)
94.
Vi har valt att tjäna
96.
Mitt ljus måhända litet är
Hem och familj (Return to top)
98.
Familjer kan vara tillsammans för evigt
99.
Jag längtar så till templet
100.
Jag vill söka dem som gått före mig
101.
Familjebön
102.
Kärleken råder här
104.
En lycklig familj
105.
Lördagen
106.
De käraste namnen
107.
Min lilla mamma
108a.
Kära mor
108b.
Det är roligt att hjälpa
109.
Blommor till mamma
110.
När pappa kommer hem
111.
Min pappa
112.
Mormor
113.
När morfar kommer
114.
Sjung vägen hem
Roliga sånger och rörelsesånger (Return to top)
116.
Ge, sa den lilla bäck
117.
Regnet faller överallt
118.
Popcorn poppade på äppelkvist
119.
Små, små fröna sover sött
120.
Säg vad gör du på sommaren?
121.
Snögubben
122.
Vår Herre världen skapat har
123.
Vad världen är vacker
124.
Stäm upp en glädjesång
125.
Klappa händerna
126.
Jag har två händer små
127.
Gångjärn
128.
Ett leende
129a.
Axlar och knä och tår
129b.
Sjunga är roligt
130.
Hallåsången
131.
Våra primärfärger
132.
Den vise och den dumme mannen
133.
Du fyller år, hurra, hurra (Kanon)
134.
Har den äran
Utvalda sånger (Return to top)
136.
Handkärresången
137.
Små pionjärbarn
138.
Vår tids pionjärer
139.
Herren är min herde
140.
Adventstid
141.
Lågorna är många
142.
Alla har brått, ingen har tid
143.
Finns det leksaker i himmelriket?
144a.
Lär mig att bedja av hjärtat
144b.
Vänd dig till Herren
145.
Gud har skapat allting
146.
Jag gör så att blommorna blommar
147.
Baka kaka
148.
Ute blåser sommarvind

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video