Sjung med mig

Sjung med mig

Sjung med mig: Sånger för barn

Sing with Me, Swedish.
Sweden. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1976. First edition. 217 songs.

Book © 1970.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 87273
  • Jacobs Number: 855.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.25 S617SWE 1976
  • N/A
List of songs
Jump to:

Show results that:

Bönesånger (Return to top)
A-1a.
Min bön
A-1b.
Jag älskar så min Fader
A-2a.
Herre, jag vill vara tyst
A-2b.
Vi ödmjukt böjer huvudet
A-3a.
En helig plats är vårt kapell
A-3b.
Fader, jag vill tacka dig
A-4a.
Fader, ödmjukt tackar jag
A-4b.
Vi tackar dig, Fader
A-5.
Gode Fader nu jag ber
A-6a.
Tack för alla välsignelser
A-6b.
Detta är Guds hus
A-7.
En bön
A-8.
Jag tackar dig, Fader
A-9.
Vördnadsfullt, Tillitsfullt
A-10a.
Varje morgon när jag väcks
A-10b.
Guds dagliga omsorg
A-11a.
En bönesång
A-11b.
Herre, du som älskar barnen
A-12.
Vår bön
A-13.
Tack till dig
A-14a.
Fader, tack för nattens blund
A-14b.
Fader se till oss idag
A-15a.
Fader, stilla ber vi nu
A-15b.
Herre vi dig tackar
A-16a.
Tack
A-16b.
Avslutningssång
A-17.
Lär mig, o Herre
Sånger om evangeliet (Return to top)
B-1a.
En gåva
B-1b.
Guds kärlek
B-2a.
Alla lammen, vita, små
B-2b.
Guds omsorg
B-3a.
Kära vänner i Primär
B-3b.
Lyssna, lyssna
B-4.
Jesu dop
B-6.
Härlig är jorden
B-11.
Onda ord, o låt dem aldrig
B-12.
Han föda skall sin hjord
B-13.
Dock, vår Gud förgäter ej de sina
B-14.
Låten barnen komma till mig
B-16.
I ödmjuk bön
B-18.
Den gyllne regeln
B-20.
Trappan till evig glädje
B-22.
Prästadömet
B-24.
Söndagsskolan är oss kär
B-25.
Den gode herden
B-26.
Guds helga ljus
B-27.
En stilla sång
B-28.
Ljuvligt det är
B-31.
Vårt tempel är en helig plats
B-32.
Hör oss himmelske Fader
B-33.
Tacksamhetskanon
B-34.
Om någon dig lovade visdom
B-35.
Förlåtelse
B-36a.
Jesus är vår käre vän
B-36b.
Lydnad
B-37.
Profeten har ett råd att ge
B-38a.
För det vackra på vår jord
B-38b.
Vår vänliga biskop
B-39.
Han lever Fader vår
B-40.
Jag tjänar Gud
B-41.
Visdomsordet
B-42a.
Jag sjunga vill en sång för dig
B-42b.
Hur ljuva är ej deras steg
B-43a.
En ängel kom till Joseph Smith
B-43b.
Glada barn
B-44a.
Mitt tionde
B-44b.
Jag betalar mitt tionde
B-45.
Lär mig att vandra i ljuset
B-46.
Låt mig få höra om Jesus
B-47a.
Jag villigt ger mitt tionde
B-47b.
Jag följa vill min Faders bud
B-48.
Min andes tempel
B-49a.
Små ting
B-49b.
Godhet börjar inom mig
B-50.
Den heliga lunden
B-51a.
Jesus sade: Älska alla
B-51b.
Jesus hade barnen kär
B-52.
När jag till kyrkan går
B-53.
O sabbatsdag, dig hälsar vi
B-54.
Mitt ljus måhända litet är
B-55.
Att tänka på Jesus
B-56.
Kyrkans dörr
B-57.
Guldplåtarna
B-58.
Guds prästadömes kraft
B-59.
Min himmelske Fader älskar mig
B-60.
O Fader vår i himlen
B-61.
Våran biskop
B-62.
Våra primärfärger
B-63.
Tack och pris
B-64.
Vördnadsfull jag vara vill
B-65.
Jag lyda vill Guds lagar
B-66.
Som litet människobarn
B-67.
Jag vill en solstråle vara
B-68.
Låt oss kärleksfulla vara
B-69.
När Jesus gick bland oss
B-70.
Vår Herre världen skapat har
B-71.
Jag tackar dig, Herre, för himmel så blå
B-72.
Om av allt ert hjärta
B-73.
Jag aldrig havet sett
B-74.
Jag har två händer små
B-75.
Jag hoppas bli kallad på mission
B-76.
Jag är Guds lilla barn
B-77.
Se solen den lyser
B-78.
Hallåsång
B-79.
Glädjesång
B-80.
Glada vi varandra hälsar
B-81.
Gör alltid rätt
B-82.
Jesus och hans små
B-84.
Sions glada barnaskara
B-85.
Vi har valt att tjäna
B-86.
Kan väl jag som liten är
B-87.
Mormons boks berättelser
B-88.
Jag vill bli diakon
B-89.
Allt som ljust och vackert är
B-90.
Halleluja
B-91.
Lyd Guds ord
B-92.
Den stilla rösten
B-94.
Kom aldrig sent
Sakramentssånger (Return to top)
C-1a.
En sakramentssång
C-1b.
När jag äter brutet bröd
C-2a.
När sakramentet delas ut
C-2b.
Hjälp oss, o Gud
C-3.
När brödet blivet brutet
C-4a.
Armar stilla, huvud böjt
C-4b.
Sakramentet
C-5a.
När jag dricker vatten klart
C-5b.
Vördnad
C-6a.
När vårt sakrament välsignas
C-6b.
Vårt sakrament är redo
C-7.
Under sakramentet
Sånger og hemmet och familjen (Return to top)
D-1a.
En lycklig familj
D-1b.
En glad hjälpare
D-2a.
Om du vill bli lycklig
D-2b.
En tacksång
D-3a.
Kärleksfullt hon på mig ser
D-3b.
Kära mor
D-4a.
Hälsolagen
D-4b.
Roligt att göra
D-5a.
Det är roligt att hjälpa
D-5b.
Ett leende
D-6a.
Familjebön
D-6b.
Artighet
D-7a.
Mamma och pappa
D-7b.
Vår dörr är alltid öppen
D-8.
Vi är tillsammans igen
D-9.
Sjung vägen hem
D-10.
Lördagen
D-11.
Den glade schweizaren
D-12.
Hemafton
D-13.
Vår familj
D-14.
De käraste namnen
D-15.
Blommor till mamma
D-16.
Min lilla mamma
D-17.
När morfar kommer
D-18.
Min pappa
D-19.
När pappa kommer hem
D-20.
Stäm upp en glädjesång
D-21.
Kom igen! (Stämmor)
D-22.
Gör såsom jag gör
D-23.
Kvällssång
Pionjärsånger (Return to top)
E-1.
Små pionjärbarn
E-2.
När jag tänker på pionjärerna
E-4.
Täckta vagnar
E-5.
Glada pionjärbarn (Fyra stämmor)
E-6a.
Fram över prärien
E-6b.
Oxkärran
E-7.
Handkärresång
E-8.
Västerut
Sånger om speciella dagar (Return to top)
F-1.
Se här uti stallet
F-2.
Se här uti stallet
F-3.
Fåglarnas lovsång
F-4.
Kommen, I herdar
F-5.
Nu lyssna, min lilla
F-6.
Julkväll
F-7.
Det nya året
F-8.
Vi önskar er alla god jul
F-9.
December
F-10.
Marias vaggsång
F-11.
Ett gott nytt år!
F-12a.
En gång fanns ett ringa stall
F-12b.
Födelsedagspengar
F-13.
Julklockor
F-14.
Gratulationer
F-15.
Hosianna; Stäm upp och sjung
F-16.
Naturens påsksång
F-17.
Jesus har uppstått
F-18.
Din glada födelsedag
F-19.
Har den ären
F-20.
En gång varje år
F-21.
Vi är glada på din födelsedag
F-22.
Ring, klocka ring
Sånger om årstiderna (Return to top)
G-1.
Fånga solens första stråle
G-2.
Vem har vinden sett?
G-3.
Se hur regnet faller ned
G-4a.
Ett träd är högt
G-4b.
Våren har kommit
G-5.
Högt i trädens toppar
G-6.
Skönhet överallt
G-7.
Nu är det höst
G-8.
Alla glada barn, stäm upp en sång
G-9.
O leende klara morgon
G-10.
Höst
G-11.
Höstdag
G-12.
Naturen går till vila
G-13.
Snögubben
G-14.
Snön faller
G-15.
Nu är det vår
G-16.
När vårens första knopp slår ut
G-17.
Popcorn poppade på äppelkvist
G-18.
Mitt hjärtas trädgård
G-19.
Lycka
G-20.
Lik morgonsolens strålar
G-21.
Mörkblåa penséer
G-22.
Sköna sommardagar
G-23.
Säg vad gör du på sommaren?
G-24.
Ge, sa’ den lilla bäck
G-26.
Undran

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video