Bliv kvar hos mig, det afton är

English: Abide with Me; ’Tis Eventide

First line: Bliv kvar hos mig, det afton är / Abide with me; ’tis eventide! The day is past and gone / Abide with me; ’tis eventide / Abide with me, ’tis eventide! The day

Original language: English

Words: M. Lowrie Hofford
Music: Harrison Millard


Bliv kvar hos mig, det afton är
, 101


1. Bliv kvar hos mig, det afton är,och timman bliver sen.Välkommen var, min gäst så kär,mot natt det lider re’n.Nu skymning faller, dröj, jag ber,i denna timma sen.
[Chorus]O Frälsare, bliv kvar hos mig,mot natt det lider re’n.O Frälsare, bliv kvar hos mig,mot natt det lider re’n.
2. Bliv kvar hos mig, det afton är,du dagens stöd mig är.Mitt bröst du gjort mer brinnande,då du mig varit när.Du är mitt ljus, min fot skall ejnå törne eller sten.
3. Bliv kvar hos mig, det afton är,nu dagen är förbi.O Frälsare, min gäst så kär,uti mitt hem förbliv.Jag världens mörker räds, om ejdu är min tröst allen.

X:165 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:Eb G2 | G3 G B3/2G/ | G3/2F/ F3 F | A3 A AA | G4 yy

Bliv kvar hos mig, det afton är

, 101

Bliv kvar hos mig, det afton är

, 101

Bliv kvar hos mig, det afton är

, 8