Hymner

Hymner

Hymner: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

1948 Hymns, Swedish.
Stockholm; Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1956. 1985 Edition (last known). 302 songs.

Book © 1948 by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Stockholm 1985. 1985.


Indexes

References

  • N/A
List of songs
Jump to:

Show results that:

Församlingssång (Return to top)
1.
Allt liv på jord till Herren sjung
2.
Allt liv, som uppå jorden är
3.
Bönen är själens längtan sann
4.
Av allt mitt hjärta, all min själ
5.
Av kärlek sände Gud sin Son
6.
Dagen är nu gången
7.
Bliv kvar hos mig
8.
Bliv kvar hos mig, det afton är
9.
Den första julen
10.
Du gamla, du fria
11.
Det finns en stund av frid och ro
12.
Den himmelska elden
13.
Vi detta hus tillänga dig
14.
Det är solsken i min själ idag
15.
Du, jordens Konung, kom
16.
Du kan sprida himmelskt ljus
17.
En stjärna såg de vise män
18.
Din klara sol går åter upp
18S.
Interludium (för sakramentsverser)
19.
En grundval blev lagd
20.
En herde god mig Herren är
21.
Ett barn är fött
22.
Fader i himlen
23.
Framåt, Herrens kämpar
24.
En sorgbetyngd och fattig man
25.
Fader, min stilla aftonsång
26.
Fader, till dig vi nu sända pris
27.
Fader vår, dig nalkas vi
28.
Fader, uti Jesu namn
29.
Herre, sänd till oss din Ande
30.
Frälsare, närmare dig
31.
Frälsaren uppstånden är
32.
Fädernas Gud, vi nu tillbedja dig
33.
Församlens I trogne
34.
Gläd dig, o jord!
35.
Glädje utan Gud ej finnes
36.
Gud var’ med dig tills vi möts igen
37.
Gud, vår Fader, vi dig be
38.
Frid och glädje finns på jord
39.
En härlig syn mitt öga ser
40.
Ljuvligt det är, min Herre Gud
41.
Guds väg i dunkel ofta går
42.
Han kommer, Förlossar’n för Israels hus
43.
Den blomstertid nu kommer
44.
Kom, Guds barn, från land och stad
45.
Gör vad är rätt
46.
Guds lagar milda är
47.
Gör rätt val
48.
Han lever, min Förlossare
49.
Han som dog är nu uppstånden
50.
Heliga och sköna tempel
51.
Hell dig, du Sions skönt strålande morgon
52.
Hem, ljuva hem
53.
Herre, hör stormarna brusa
54.
Herre, låt vår andakt sluta
55.
Herre, mottag i ditt rike
56.
Herre, vänd till oss ditt öra
57.
Härliga Sion, himlabrud
58.
Herren om fåren sig vårdar
59.
Höj, Guds folk, en tacksam sång
60.
Höjen tacksamt lovsångs ljud
61.
I denna ljuva sommartid
61S.
Interludium (för sakraments verser)
62.
I en värld där städse råder sorg och nöd
63.
Israel, nu Gud dig kallar
64.
Israels hopp
65.
Jehova, jords och himlars Gud
66.
I dag gör ditt verk förr’n solen går ned
67.
Kom, vi som älska Gud
68.
Jesus av Nasaret, Frälsare kär
69.
O visdom stor, o kärleks nåd
70.
Jesus, min Frälsare
71.
Jord med tusen blommar små
72.
Jag hörde julens klockeklang
73.
Jesus, när tanken flyr till dig
74.
Himlens Gud är städs oss nära
75.
Hur stort och hur skönt
76.
Kom, hjälp till Guds rike bygga
77.
Kanhända ej uppå stormigt hav
78.
Pris vare Gud
79.
Frid ger Guds evangelium
80.
Kom, sjungen Guds lov!
81.
Kom, kom Guds folk
82.
Kom, följen mig
83.
Kom, låt oss nu glädjas
84.
Jag ser långt bort en kulle
85.
Kom låtom oss än uppå livsvandringen
86.
Vi till avsked sjunga
87.
Mer helighet giv mig
88.
Led mig du, o Herre kär
89.
Led oss fram, o himlens Herre!
90.
Led oss fram, o himlens Herre!
91.
Led, milda ljus
92.
Lyss till änglars bud och sjung
93.
Långt bortom rymden vida
94.
Kommen till Herren
95.
Långt härifrån i Judeens land
96.
Loven Gud med glädjens röst
97.
Lova och prisa din Herre och Konung
98.
O min Fader
99.
Lät den Helige Andens stämma
100.
Led mig till det liv som varar
101.
Jesus, krubbans barn en gång
102.
Härlig är kvällen
103.
Klart strålar evangelii ljus
104.
Låt oss jämt tala gott till varandra
105.
Min Gud är mitt ljus
105S.
Interludium (för sakramentsverser)
106.
Min herde är Herren
107.
Nu höres åter Jesu bud
108.
Modigt skall vi kämpa
109.
När från nattligt viloläger
110.
När juldagsmorgon glimmar
111.
När skyarna tjockna
112.
När vi denna gången ämna
113.
När i storm på livets hav
114.
När uti himlens höga råd
115.
Närmare, Gud, till dig
116.
O bönestund
117.
O Betlehem, du lilla stad
118.
O, du saliga
119.
Vår Gud är oss en väldig borg
120.
När markens herdar höllo vakt
121.
O, du Sion så ny
122.
När Herrens nattvard vi begå
123.
O Fader, i vår andakt
124.
Nu glädjas må allt folk på jord
125.
O, våra fäders Gud
126.
O fröjda dig, du jord!
127.
O Gud, din Ande rört vår själ
128.
O Gud, du själv förenat har
129.
O Gud, som bor där ovan
130.
O, hur skön var morgonstunden
131.
O hör, oss glädjesången når!
132.
O säg, vad är sanning?
133.
Oändlig den kärlek
134.
Prisvärd är han
135.
O himlens Gud, dig än en gång
136.
Sabbatsdag skön, vi dig hälsa så glatt!
137.
O, se till dina barn på jord
138.
Sakta slocknar dagens ljus
139.
Sanning evig från Gud
140.
Se, högt på bergets krön
141.
Sanningsljus, o bliv vår fackla
142.
Sanningens och maktens Gud
143.
Se, dagen upprinner
144.
Sjungen lov till Guds behag
145.
Skall väl Sions ungdom vackla
146.
Sions land Guds kraft omgärdat
147.
Över mörkrets dunkla höjder
148.
Starka som bergen i Norden
149.
Stilla höj din stämmas ljud
150.
Stilla natt
151.
Såningsmän vi alla äro
152.
Se, här vid vattnets rand vi stå
152S.
Interludium (för sakraments verser)
153.
Se! När morgon röd i öster
154.
O Gud, vår hjälp i svunnen tid
155.
Tack, Gud, att profeter du sänder
156.
Kommen till Frälsaren, alla som sörjen
157.
Tag vara på var timma
158.
Tala ej ont
159.
Vak upp, hör rösten ljuder
160.
Var när mig varje stund
161.
Var hälsad, sköna morgonstund
162.
Vår hymn, o Herre hör
163.
Vig dig hälsa, sabbatsmorgon
164.
Till Jesu namn i lovsång böjd
165.
Är du böjd att hastigt döma
166.
Vår Herre led och korsfäst var
167.
Vi giver dig blott ditt
168.
Vi tacka nu vår Gud
169.
Vid midnatt ljöd den sången klar
170.
Vi älska, Gud, ditt hus
171.
Välsigna dina barn
172.
O du salighetens klippa
173.
Vi sjunga om Guds kärlek stor
174.
Gud, välsigna denna dag
175.
Vår Fader, vi ha samlats här
176.
Välsigna, Gud, ditt folk
177.
Ära ske Gud i höjd
178.
O Fader, lät mitt hjärta få
Blandad kör (Return to top)
179.
Vår Herre och Förlossare (Körsång)
180.
Andaktsfullt ditt huvud böj (Körsång)
181.
Bryt fram, o himmelskt sköna ljus (Körsång)
182.
Din väg av prövning må bestå (Körsång)
183.
En ängel ifrån skyn (Körsång)
184.
Bred dina vida vingar (Körsång)
185.
Det är en ros utsprungen (Körsång)
186.
Frälsaren mötte korsets död (Körsång)
187.
Fader vår (Körsång)
188.
Led, milda ljus (Körsång)
189.
Kommen till mig (Körsång)
189S.
Interludium (för sakraments verser)
190.
Fastän i Kristi kyrka här (Körsång)
190S.
Interludium (för sakraments verser)
191.
O kärleks Gud (Körsång)
192.
Guds röst har åter hörts på jord (Körsång)
193.
Gud är i sin helga boning (Körsång)
194.
Han dog, vår Herre, korsets död (Körsång)
195.
Herrens folk sig skall förena (Körsång)
196.
Sjung Herrens lov (Körsång)
197.
Hosianna (Körsång)
198.
Jesus, du som för mig ömmar (Körsång)
199.
Kom, du sälla dag utlovad (Körsång)
200.
I Jesu namn och dyra ord (Körsång)
201.
Närmare, Gud, till dig (Körsång)
202.
Kom, tillflykt ger min famn (Körsång)
203.
O Herre god, din Ande sänd (Körsång)
204.
O min Fader (Körsång)
205.
Prisa Herren, han är ditt stöd (Körsång)
206.
Morgonrodnad klart nu glimmar (Körsång)
207.
Liksom dagg från himlen sänker (Körsång)
208.
O, sköna dag, som kommit har (Körsång)
209.
Nyårsklockan (O, klocka, ring) (Körsång)
210.
Fader, du skapat allt på jord (Körsång)
211.
Synes vägen dig lång (Körsång)
212.
Sakta gryr en gyllne strimma (Körsång)
213.
Stäm upp med jubelfröjd (Körsång)
214.
Se, dagen gryr och mörkret flyr (Körsång)
215.
Till erinran av din smärta (Körsång)
216.
Vad bevittnades i himlen? (Körsång)
217.
Vid dagens slut naturen går till ro (Körsång)
218.
Giv oss rum, där vi få bo (Körsång)
219.
Vilken fröjd att kunskap äga (Körsång)
220.
Vår jord skall bli ett Sion (Körsång)
Damkör (Return to top)
221.
O visdom stor, o kärleks nåd (Damkör)
222.
Bönen är själens längtan sann (Damkör)
223.
Bliv kvar hos mig (Damkör)
223S.
Interliudium (för sakraments verser)
224.
Dagen är nu gången (Damkör)
225.
Dotter Sion (Damkör)
226.
Gud, vår Fader, vi dig be (Damkör)
227.
Guds lagar milda är (Damkör)
228.
Du, jordens Konung, kom (Damkör)
228S.
Interliudium (för sakraments verser)
229.
Frid och glädje finns på jord (Damkör)
230.
Hur stort och hur skönt (Damkör)
231.
Lat oss jämt tala gott till varanda (Damkör)
232.
Jesus, när tanken flyr till dig (Damkör)
233.
Hem, ljuva hem (Damkör)
234.
Jesus, krubbans barn en gång (Damkör)
235.
Jehova, jords och himlars Gud (Damkör)
236.
Ljuvligt det är, min Herre Gud (Damkör)
237.
Led mig du, o Herre kär (Damkör)
238.
Jord med tusen blommor små (Damkör)
239.
Liksom dagg från himlen sänker (Damkör)
240.
Stilla höj din stämmas ljud (Damkör)
241.
Han lever, min Förlossare (Damkör)
242.
Långt härifrån i Judeens land (Damkör)
243.
Led, milda ljus (Damkör)
244.
Gud, välsigna denna dag (Damkör)
245.
Min herde är Herren (Damkör)
246.
Stäm upp med jubelfröjd (Damkör)
247.
Se, dagen gryr och mörkret flyr (Damkör)
248.
Vi alltid be för dig (Damkör)
249.
Vid dagens slut naturen går till ro (Damkör)
250.
Om av allt ert hjärta (Damkör)
251.
O Herre god, din Ande sänd (Damkör)
252.
Jag lyfter mina ögon upp (Damkör)
253.
Prisa Herren, han är ditt stöd (Damkör)
254.
Mer helighet giv mig (Damkör)
Manskör (Return to top)
255.
Se, en helig ängel flyger (Manskör)
256.
Den himmelska elden (Manskör)
256S.
Interludium (för sakraments verser)
257.
Tack, Gud, att profeter du sänder (Manskör)
258.
Guds väg i dunkel ofta går (Manskör)
259.
Bönen är själens längtan sann (Manskör)
260.
Ljuvligt det är, min Herre Gud (Manskör)
261.
O kommen, I Guds män! (Manskör)
262.
O du Sion så ny (Manskör)
263.
O visdom stor, o kärleks nåd (Manskör)
264.
Kom låtom oss än uppå livsvandringen (Manskör)
265.
Prisvärd är han (Manskör)
266.
O min Fader (Manskör)
267.
Sions land Guds kraft omgärdat (Manskör)
268.
Min herde är Herren (Manskör)
269.
Kanhända ej uppå stormigt hav (Manskör)
270.
O kommen Sions söner (Manskör)
271.
Jesus, du som för mig ömmar (Manskör)
272.
Kom, låt oss nu glädjas (Manskör)
273.
Jesus, krubbans barn en gång (Manskör)
274.
Jesus, min Frälsare (Manskör)
275.
Herre, låt vår andakt sluta (Manskör)
276.
Gör vad är rätt (Manskör)
277.
Jehova, jords och himlars Gud (Manskör)
278.
Han lever, min Förlossare (Manskör)
279.
Kom, Guds barn, från land och stad (Manskör)
280.
Gån, Israels äldste (Manskör)
281.
Herre, sänd till mig din Ande (Manskör)
282.
I som ha kallats verka (Manskör)
283.
En ängel ifrån skyn (Manskör)
284.
En grundval blev lagd (Manskör)
285.
Du, jordens Konung, kom (Manskör)
286.
Det är en ros utsprungen (Manskör)
286S.
Interludium (för sakraments verser)
287.
O bönestund (Manskör)
288.
Se, högt på bergens krön (Manskör)
289.
Vårda dina känslor broder (Manskör)
290.
Var när mig varje stund (Manskör)
291.
O säg, vad är sanning? (Manskör)
292.
Ära ske Gud i höjd (Manskör)

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video