I Jesu namn vi samlas här

English: Again We Meet around the Board

First line: I Jesu namn och dyra ord / Again we meet around the board / Again we meet around the board Of Jesus / Again we meet around the board Of Jesus, our

Original language: English

Words: Eliza R. Snow
Music: George Careless


I Jesu namn vi samlas här
, 120


1. I Jesu namn vi samlas häratt minnas Frälsaren så kär.Vi tror på hans försoningsbud,som för oss till vår Herre Gud.
2. Han från sin Faders tron steg nedblad oss, för oss, han döden led:En värld att frälsa, köpa fri,och Herre över graven bli.
3. Hjälp oss förstå, o Fader god,försoningsoffrets dyra blod,den gåva som vi minnes än,vår Frälsare, vårt liv, vår vän.
4. O, hjälp oss att vi värdigt måi nåd vårt sakrament undfå,som minner, Herre vis och god,om din lekamen och ditt blod.

X:186 Q:1/4=88 M:3/4 L:1/8 K:G D2 | (G2 B2) d2 | (c2 E2) BA | (G3 F) EF | G4 yy

I Jesu namn vi samlas här

, 120

I Jesu namn vi samlas här

, 120

I Jesu namn och dyra ord (Körsång)

, 200