O du salighetens klippa

English: O Thou Rock of Our Salvation

First line: O du salighetens klippa / O Thou Rock of our Salvation, Jesus, Savior / O thou Rock of our salvation / Rocher du salut suprême / Oh, Thou Rock of our salvation / O thou Rock of our Salvation, Jesus, Savior of the / O du Held des wahren Glaubens

Original language: English

Words: Joseph L. Townsend
Music: William Clayson


O du salighetens klippa
, 151


1. O du salighetens klippa,Jesus, världens Frälsare!Från din hjord låt mig ej slippa,världen ditt baner skall se.
[Chorus]Samlas, kämpar, kring standaret!Samla kraft och gå framåt!Folk som uti mörker farit,ljus skall se på livets stråt.
2. Upp, Guds folk, mot ondskan kämpa,sanningsljuset segra skall.Ingen makt Guds ord kan dämpa.Synden går mot säkert fall.
3. Framåt, framåt vi vill sjunga,när vi modigt tågar ut.Vi ej finner stegen tunga,stridens möda snart är slut.
4. När till sist vi segern vunnit,när vår bävan är förbi,när vi målets himmel hunnit,jorden då från strid är fri.
[Chorus]Då, o salighetens klippa,världens Frälsare så kär,fienden vi där skall slippa,jordens konung stor du är.

X:258 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/4 K:C E3/2 F/ G E | c A G E | D3/2 E/ F A | G F E2 | yy

O du salighetens klippa

, 151

O du salighetens klippa

, 151

O du salighetens klippa

, 172

O du salighetens klippa

, 149