Sånger för söndagsskolan

Sånger för söndagsskolan

Sånger till bruk för de Sista Dagars Heliges Söndagsskolor

Sånger för söndagsskolan, Swedish.
Copenhagen, Denmark. Andreas Peterson.
1899. First edition. 62 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Morgonrodnans strålar träda
2.
Sköna Deseret
3.
Närmare, Gud, till dig
4.
Kom Vänner
5.
O Gud! Jag sof så tryggelig
6.
Gör hvad är rätt
7.
Nu höres åter Jesu bud
8.
Jag tjänar Gud, mens jag är ung
9.
Ett älskadt hem
10.
God och vänlig alltid var
11.
Förgät ej bönen
12.
Den vänliga rösten
13.
Salighetens klippa
14.
Herrens hvilodag
15.
Kom till Söndagsskolan!
16.
Välkommen Söndags morgon
17.
God morgon! mina vänner små
18.
Julen
19.
Du upplyftande minne
20.
Välsigna, Gud, ditt folk
21.
O armod, kom ej mer igen
22.
De heliges hem
23.
Lifvets växlingar
24.
Vak upp hör rösten ljuder
25.
Pris Gud
26.
Förfäras ej du lilla hop
27.
Förlossar’n för Israel
28.
Vår Gud! Vi dig åkalla
29.
Till Polens kalla gränser
30.
Jag är främliug
31.
Zion! när på dig jag tänker
32.
Morgon mellan fjällen!
33.
O, hur sällt
34.
På hoppets vingar
35.
Förlösas skall jorden
36.
Nu vi oss församla här
37.
Lofsjungen vår Frälsar
38.
Sabbatsdagen
39.
Vi här nu församlade äre
40.
Morgonen upprinner
41.
Blomstra som en rosengård
42.
O sköna ljus
43.
En grundval är lagd
44.
Hur säll och fri
45.
Långt från hemmet
46.
Hvar är det land
47.
Vårt land, vårt land
48.
O min Fader, du som tronar
49.
Dig skall min själ
50.
Att bedja Gud
51.
I blomman af min ungdoms dagar
52.
O Gud, som mina steg ledsagar
53.
Si, huru godt
54.
Jag vet på hvem jag bygger
55.
Tänk ej när till Zion I dragen
56.
Glädje utan Gud ej finnes
57.
O säg, hvad är sanning?
58.
Att dig o Gud, mitt offer bära
59.
Den blida vår är inne
60.
Snart ligger bojan krossad
61.
Morgonrodnan mig skall väcka
62.
Hur ljuf, o Gud

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video