Lova och prisa din Herre och Konung

English: Praise to the Lord, the Almighty

First line: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren / Lova och prisa din Herre och Konung / Praise ye the Lord, the Almighty, the King of creation / Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation / Alma, bendice al Señor que a los astros gobierna / Loué soit Dieu le Seigneur, le puissant Roi de gloire / Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation / Praise ye the Lord, the Almighty / Господа славь ты, мой дух / Praise to the Lord, the Almighty / Praise to the Lord, the Almighty, who rules all creation

Original language: German
Original title: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

Words: Joachim Neander
Music: Stralsund Gesangbuch, 1665


Lova och prisa din Herre och Konung
, 40


1. Lova och prisa din Herre och Konung med ära!Låtom oss honom i kärlek vår dyrkan hembära.Lovsjung hans namn,han som oss bjuder sin famn!Han vill sin nåd oss beskära.
2. Låtom oss tjäna vår Fader med hjärtan, som brinna.Låtom oss kämpa och sträva att frälsningen vinna.Rena vi dåuti hans rike ingå,där vi hans frid skola finna.
3. Himmelske Fader, ditt folk du vill säkert bevara.God och barmhärtig du skyddar ditt folk från all fara.Du ej försmårbönen som upp till dig går.Du vill den visligt besvara.
4. Upphäv din röst, och din Herre och Skapare prisa.Allt som har ande och liv, nu din tacksamhet visa.Himmel och jordfrukta hans heliga ord,alla hans verk högt beprisa.

X:72 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:G G G d | B3/2 A/ G | F E D | E F G | A3 | G3 | yy

Lova och prisa din Herre och Konung

, 40

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Lova och prisa din Herre och Konung

, 40

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Lova och prisa din Herre och Konung

, 97