Himlens Gud är städs oss nära

English: Dearest Children, God Is Near You

First line: Himlens Gud är städs oss nära / Dearest children, God is near you / Dearest children, God is near you, Watching o’er you / Dearest children, God is near you Watching o’er / Dearest children, God is near you, watching

Original language: English

Words: Charles L. Walker
Music: John Menzies Macfarlane


Himlens Gud är städs oss nära
, 192


1. Himlens Gud är städs oss nära,oss beskyddar natt och dag,om vi söka skriftens lära,om vi följa Herrens lag.Han välsignar, han välsignar,den får styrka, som är svag.
2. Himlens änglar oss beskåda,de på allt som sker ge akt.Låt det goda alltid råda,då det onda har ej makt.Älska dygden, älska dygdenoch var sann – så Herren sagt.
3. Låt oss Herren trogna vara,lyssna till hans Andes röst.Han som varnar oss för faraskänker ock i sorgen tröst.O, var trofast, o, var trofast,frid då fylla skall ditt bröst.

X:96 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 D | B2 F | (d c) B | A G2 | yy

Himlens Gud är städs oss nära

, 192

Himlens Gud är städs oss nära

, 192

Himlens Gud är städs oss nära

, 20

Trans.: R. Peter Ahléen

Himlens Gud är städs oss nära

, 74