Barnens sånger

Barnens sånger

The Children Sing, Swedish.
Stockholm, Sweden. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1967. Only known edition. 236 songs.

Book © 1967.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Barnen sjunger om Herren (Return to top)
1.
Jag tackar dig, Fader

Words: Anon.

Music: George Careless

Trans.: Anna Lindbäck (from English)

Other versions of this song:
I Thank Thee, Dear Father

2.
Fader, du som älskar

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

Trans.: Harriet Mårdby (from English)

Other versions of this song:
Father, Thou Who Carest

3.
Fader, till dig vi nu sända pris

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Father, Thy Children to Thee Now Raise

4.
Fader, jag vill tacka dig

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

Trans.: Anna Lindbäck (from English)

Other versions of this song:
Thanks to Our Father

5.
Lär mig, o Herre

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

Trans.: Anna Lindbäck (from English)

Other versions of this song:
Tell Me, Dear Lord

6.
När Jesus gick bland oss

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

Trans.: Herman C. Thorup (from English)

Other versions of this song:
I Think When I Read That Sweet Story

7.
Lat den Helige Andens stämma

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

8.
Bliv kvar hos mig

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Trans.: Oscar Mannström (from English)

Other versions of this song:
Abide with Me!

9.
Min herde är Herren

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

10.
En herde god mig Herren är

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

Trans.: R. Peter Ahléen (from English)

Other versions of this song:
The Lord My Pasture Will Prepare

11.
Gode Gud, vår Fader

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Trans.: R. Peter Ahléen (from English)

Other versions of this song:
Kind and Heavenly Father

12.
Jesus, krubbans barn en gång

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Trans.: R. Peter Ahléen (from English)

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

13.
Herren om fåren sig vårdar

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

Trans.: R. Peter Ahléen (from English)

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

14.
Han lever, min Förlossare

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

15.
Jesus, när tanken flyr till dig

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Trans.: R. Peter Ahléen (from Latin)

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

16.
Kanhända ej uppå stormigt hav

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

17.
Vi sjunga om Guds kärlek stor

Words: George Manwaring

Music: Frank W. Asper

Other versions of this song:
’Tis Sweet to Sing the Matchless Love

18.
Prise vare Gud

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

19.
För det vackra på vår jord

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

Trans.: Bo G. Wennerlund (from English)

Other versions of this song:
For the Beauty of the Earth

20.
Himlens Gud är städs oss nära

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Trans.: R. Peter Ahléen (from English)

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

21.
Ljuvligt det är, min Herre Gud

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

22.
Fader, stilla ber vi nu

Words: Elizabeth Shields

Music: Crosby Adams

Trans.: Harriet Mårdby (from English)

Other versions of this song:
Father, We Will Quiet Be

23.
Vi till avsked sjunga

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Trans.: R. Peter Ahléen (from English)

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

24.
Den gode herden

Words: Kate Cox Goddard

Music: Old song

Trans.: Anna Lindbäck (from English)

Other versions of this song:
The Good Shepherd

25.
Ära ske Gud i höjd

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Trans.: R. Peter Ahléen (from English)

Other versions of this song:
Glory to God on High

26.
Fader vår, dig nalkas vi

Words: William Hammond

Music: Carl Maria von Weber

Trans.: Harriet Mårdby (from English)

Other versions of this song:
Lord, We Come before Thee Now

27.
O, Herre god, din Ande sänd

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Lord of Hosts

28.
Guds omsorg

Words: Nellie Poorman

Music: Franz Schubert

Trans.: Anna Lindbäck (from English)

Other versions of this song:
God Is Watching Over All

29.
Fader, ödmjukt tackar jag

Words: Alice C. D. Riley

Music: F. Remsen

Trans.: Harriet Mårdby (from English)

Other versions of this song:
Thank Thee, Father

30.
Vid avslutningen

Words: Burnette Thompson

Music: Burnette Thompson

Trans.: Harriet Mårdby (from English)

Other versions of this song:
At Closing Time

31.
Jesus är vår käre vän

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Trans.: Anna Lindbäck (from English)

Other versions of this song:
Jesus Is Our Loving Friend

32.
Kan väl jag som liten är

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

Trans.: Harriet Mårdby (from English)

Other versions of this song:
Can a Little Child like Me?

33.
Tack

Words: Anon.

Music: J. Battishill

Trans.: Anna Lindbäck (from English)

Other versions of this song:
A Song of Thanks

34.
Fader, tack för nattens blund

Words: Rebecca Weston

Music: D. Batchellor

Trans.: Harriet Mårdby (from English)

Other versions of this song:
Father, We Thank Thee for the Night

35.
Guds väg i dunkel ofta går

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
God Moves in a Mysterious Way

36.
Herre, du som älskar barnen

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

37.
O visdom stor, o kärleks nåd

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Trans.: Harriet Mårdby (from English)

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

38.
Din klara sol går åter opp

Words: Johan Olof Wallin

Music: Johann Georg Christian Störl

Other versions of this song:
Again, Thy Glorious Sun Doth Rise

39.
Jag lyfter ögat mot himmelen

Full credits not available

40.
När Jesus kommer hit

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Unknown

Trans.: Kerstin Strandman (from English)

Other versions of this song:
When He Comes Again

41.
Vår Herre världen skapat har

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

42.
Det är solsken i min själ idag

Words: Eliza E. Hewitt

Music: Unknown

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

43.
Med slutna ögon

Full credits not available

44.
Tack-kanon

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

45.
Kväll

Full credits not available

46.
Jag älskar så min Fader

Full credits not available

47.
Vi tackar dig, Fader

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

48.
Fader som bor i himlens höjd

Full credits not available

49.
Tack för allt

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

50.
Tillväxt

Full credits not available

Instrumental

Barnen sjunger om Jesu Kristi evangelium (Return to top)
51.
Jag tjänar Gud

Full credits not available

52.
O, hur skön var morgonstunden

Words: George Manwaring

Music: Unknown

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

53.
Jag tjänar Gud

Full credits not available

54.
Bönen är själens längtan sann

Words: James Montgomery

Music: Unknown

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

55.
En ängel ifrån skyn

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

Other versions of this song:
An Angel from on High

56.
En ängel ifrån skyn (Trio och Kör)

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

Other versions of this song:
An Angel from on High

57.
Söndagsskolan är oss kär

Full credits not available

Trans.: R. Peter Ahléen

58.
Gud, välsigna denna dag

Words: George Manwaring

Music: Unknown

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

59.
Tack, Gud, att profeter du sänder

Words: William Fowler

Music: Unknown

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

60.
Mitt ljus måhända litet är

Full credits not available

61.
Kom, kom Guds folk

Words: William Clayton

Music: Unknown

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

62.
Fädernas tro

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

63.
Vi älska, Gud, ditt hus

Words: William Bullock

Music: Unknown

Other versions of this song:
We Love Thy House, O God

64.
Kom, följen mig

Words: John Nicholson

Music: Unknown

Other versions of this song:
Come, Follow Me

65.
Vi giver dit blott ditt

Words: William Walsham How

Music: Unknown

Other versions of this song:
We Give Thee But Thine Own

66.
Guds kärlek

Full credits not available

Trans.: Judith Hägg

67.
När i storm på livets hav

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Unknown

Trans.: R. Peter Ahléen (from English)

Other versions of this song:
Count Your Blessings

68.
Andaktsfullt ditt huvud böj

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

Other versions of this song:
Reverently and Meekly Now

69.
När Herrens nattvard vi begå

Words: John Nicholson

Music: Unknown

Trans.: R. Peter Ahléen (from English)

Other versions of this song:
While of These Emblems We Partake

70.
Sakramentet

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

71.
Låt mig få höra om Jesus

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

72.
Dopet

Words: Wallace F. Bennett

Music: Unknown

Trans.: Harriet Mårdby (from English)

Other versions of this song:
I Like My Birthdays

73.
Jag villigt ger mitt tionde

Words: Lonnie Dobson Adams

Music: Unknown

Trans.: Anna Lindbäck (from English)

Other versions of this song:
I Want to Give the Lord My Tenth

74.
Guldplatarna

Full credits not available

75.
En ängel sändes ned

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

76.
Sion växer

Full credits not available

Arr.: Charles J. Thomas

77.
Framat, Herrens kämpar

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Unknown

Trans.: R. Peter Ahléen (from English)

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

78.
Vi vill Herren tjäna (De små barnens sång)

Full credits not available

Trans.: R. Peter Ahléen

79.
O sabbatsdag, dig hälsar vi

Full credits not available

80.
O, du Sion så ny

Words: Charles W. Penrose

Music: Unknown

Other versions of this song:
O Ye Mountains High

81.
O min Fader

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

Other versions of this song:
O My Father

82.
En grundval blev lagd

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Unknown

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

83.
Som litet människobarn

Full credits not available

Trans.: Davida Jonsson

84.
O Fader vår i himlen

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

85.
Jag är Guds lilla barn

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

86.
Vördnadsfullt, tillitsfullt

Full credits not available

Trans.: Bo G. Wennerlund

87.
En helig plats är vårt kapell

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

88.
Kyrkans dörr

Full credits not available

Trans.: Judith Hägg

89.
I vördnad

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

90.
Vördnadsfull jag vara vill

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

91.
När jag till kyrkan går

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

92.
Då jag sakramentet tar

Full credits not available

93.
När jag dricker vatten klart

Full credits not available

94.
Jesus är vår Herre

Full credits not available

95.
Tryggare kan ingen vara

Full credits not available

95A.
Fader se till oss idag

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

95B.
Vi ödmjukt böjer huvudet

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

Barnen sjunger om styrka och karaktär (Return to top)
96.
Jag följa vill min Faders bud

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

97.
Ett leende

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

98.
Herre, jag vill vara tyst

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

99.
Detta är Guds hus

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

100.
Förlåtelse

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

101.
Var stilla

Full credits not available

Instrumental

102.
Du kan sprida himmelskt ljus

Words: Helen Silcott Dungan

Music: Unknown

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

103.
Giv mig barnets enkla tro

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

104.
Ett kärleksrop

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

105.
Små ting

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

106.
Det är roligt att hjälpa

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

107.
Var lycklig

Full credits not available

108.
Vi har valt att tjäna

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

109.
Lycka

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

110.
Jag har två händer små

Full credits not available

Trans.: Martin Strand

111.
Jag vill en solstråle vara

Full credits not available

112.
Fanga solens första stråle

Full credits not available

113.
Kalla mig

Full credits not available

Trans.: Gudrun Karlsson

114.
Ge, sa’ den lilla bäck

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

115.
Alla lammen, vita, små

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

116.
Gör alltid rätt

Words: George L. Taylor

Music: Unknown

Trans.: Anna Lindbäck (from English)

Arr.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Dare to Do Right

117.
Innan barn till vila går

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

118.
Möta sorger dig på vägen

Full credits not available

119.
Jag sjunga vill en sång för dig

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

120.
Sions rena barnaskara

Full credits not available

Trans.: R. Peter Ahléen

121.
Gå under morgontimma

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

122.
Lat oss ge varandra kärlek

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

123.
I kyrkan

Full credits not available

Instrumental

124.
O säg, vad är sanning

Words: John Jaques

Music: Unknown

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

125.
Israels hopp

Full credits not available

126.
När från nattligt viloläger

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: Unknown

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

127.
Kom aldrig sent

Full credits not available

128.
Skall väl Sions ungdom vackla

Words: Evan Stephens

Music: Unknown

Other versions of this song:
True to the Faith

129.
Tala ej ont

Words: Anon.

Music: Unknown

Other versions of this song:
Nay, Speak No Ill

130.
Gör vad är rätt

Words: Anon.

Music: Unknown

Other versions of this song:
Do What Is Right

131.
Det är åter sabbatsdag

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

132.
En dyrbar gåva

Full credits not available

Trans.: Judith Hägg

133.
Gör rätt val

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

Trans.: Harriet Mårdby (from English)

Other versions of this song:
Choose the Right

134.
Lydnad

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

135.
Hjälp mig vara snäll

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby; Martin Strand

136.
Solstrålen

Full credits not available

137.
Godhet börjar inom mig

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

138.
Jesus sade: Älska alla

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

139.
Våra primärfärger

Full credits not available

Trans.: Gudrun Karlsson

140.
Jag tycker mycket om Primär

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

141.
Stäm upp en glädjesång

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

Barnen sjunger om hemmet och familjen (Return to top)
142.
Frid och glädje finns på jord

Words: John Hugh McNaughton

Music: Unknown

Other versions of this song:
Love at Home

143.
Sov, lilla barn

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

144.
Hela natten lång

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

145.
Kära mor

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

146.
Mor och jag hjälps åt att diska

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

147.
Vaggsång

Full credits not available

148.
Kvällssång

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

Arr.: Frances G. Bennett

149.
Mamma och pappa

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

Barnen sjunger om dagar och högtider (Return to top)
150.
Du gamla, du fria

Words: Richard Dybeck

Music: Unknown

Other versions of this song:
Thou ancient, Thou free

151.
Sveriges flagga

Full credits not available

152.
Lördagen

Full credits not available

Arr.: Chester W. Hill

153.
Små pionjärbarn

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

154.
Västerns pionjärer

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

155.
Frälsaren uppstånden är

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

Trans.: R. Peter Ahléen (from English)

Arr.: John Worgan

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

156.
Han har uppstått

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

157.
Vi samlas att lära

Full credits not available

Trans.: R. Peter Ahléen

158.
Se här uti stallet

Full credits not available

Trans.: Davida Jonsson

159.
Julkväll

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

Arr.: Edith M. G. Reed

160.
En gång fanns ett ringa stall

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

161.
Varför ringer klockor så

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

162.
Langt härifrån i Judeens land

Words: John Menzies Macfarlane

Music: Unknown

Trans.: R. Peter Ahléen (from English)

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

163.
Nu lyssna, min lilla

Words: Joseph Ballantyne

Music: Unknown

Other versions of this song:
Christmas Cradle Song

164.
Nu tändas tusen juleljus

Full credits not available

165.
O, du saliga

Words: Johannes Daniel Falk; Johann C. Heinrich Holzschuher

Music: Unknown

Other versions of this song:
O thou joyful, O thou wonderful

166.
När juldagsmorgon glimmar

Words: Betty Ehrenborg-Posse

Music: Unknown

Other versions of this song:
When Christmas Morn Is Dawning

167.
Gläns över sjö och strand

Full credits not available

168.
När det lider mot jul

Full credits not available

169.
Det är en ros utsprungen

Words: German carol, 16th century

Music: Unknown

Other versions of this song:
Lo, How a Rose E’er Blooming

170.
Ett barn är fött

Words: Martin Luther; Johan Olof Wallin

Music: Unknown

Other versions of this song:
A Child Is Born

171.
O Betlehem, du lilla stad

Words: Phillips Brooks

Music: Unknown

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

172.
Staffan var en stalledräng

Full credits not available

173.
Stilla natt, heliga natt

Words: Joseph Mohr

Music: Unknown

Other versions of this song:
Silent Night

174.
Gunghästen

Full credits not available

Instrumental

Barnen sjunger om naturen (Return to top)
175.
Solstrålens budskap

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

176.
Vår

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

177.
Skönhet överallt

Full credits not available

Trans.: Judith Hägg

178.
Våren har kommit

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

179.
Sköna sommardagar

Full credits not available

Trans.: R. Peter Ahléen

180.
Den blomstertid nu kommer

Words: Israel Kolmodin; Johan Olof Wallin

Music: Unknown

Other versions of this song:
Now the Time of Blossoming Arrives

181.
Mitt hjärtas trädgård

Full credits not available

Trans.: Herman C. Thorup

Arr.: Frances G. Bennett

182.
Högt i trädens toppar

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

183.
I denna ljuva sommartid

Words: Paul Gerhardt; Joachim von Düben; Christoffer O. Angeldorff

Music: Unknown

Other versions of this song:
In This Sweet Summer

184.
Gud har skapat natten sval

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

185.
Jag tackar dig, Herre, för himmel så blå

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

186.
Sommar

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

187.
När vårens första knopp slår ut

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

188.
Nu är det var

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

189.
Morgon mellan fjällen

Full credits not available

190.
Allt som lyser rent och klart

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

191.
Min himmelske Fader älskar mig

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

192.
Jord med tusen blommar små

Words: Thomas R. Taylor

Music: Unknown

Other versions of this song:
God Is Love

193.
Popcorn poppade på äpplekvist

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

194.
Höst

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

195.
Höstdag

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

196.
Mina händer

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

197.
Händerna säger klapp, klapp, klapp

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

198.
Lys, lilla stjärna

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

199.
Blinka lilla stjärna där

Full credits not available

Barnen sjunger om särskilda tillfällen (Return to top)
200.
Om av allt ert hjärta

Words: Julius Schubring

Music: Unknown

Other versions of this song:
If with All Your Hearts

201.
Han föda skall sin hjord

Full credits not available

202.
Hur ljuva är ej deras steg

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

203.
Låten barnen komma till mig

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

204.
Largo

Full credits not available

205.
En mormonpojke

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

206.
Fader till liv och ljus

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

207.
Härlig är jorden

Full credits not available

Arr.: Lorin F. Wheelwright

208.
Vi kallats har att vårda

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

209.
Vi alltid be för dig

Words: Evan Stephens

Music: Unknown

Trans.: Harriet Mårdby (from English)

Other versions of this song:
We Ever Pray for Thee

210.
En lärares bön

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

211.
Stån på heliga platser

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

212.
Vi söka efter dessa ting

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

213.
Säg mig varför

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

Arr.: Crawford Gates

214.
Lär mig att vandra i ljuset

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

215.
Vi vill verka flitigt med varann

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

216.
Låt ej ett barn gå förlorat

Full credits not available

217.
Dagen är nu gången

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Unknown

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

218.
Lärare kär

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

219.
Gradueringssången

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

220.
Evangeliets stig

Full credits not available

Trans.: Anna Lindbäck

221.
Trappan till evig glädje

Full credits not available

Trans.: Harriet Mårdby

Andaktsmusik (Return to top)
222.
Vaggvisa

Full credits not available

Instrumental

223.
Irländsk melodi

Full credits not available

Instrumental

224.
Böhmisk folkmelodi

Full credits not available

Instrumental

225.
Svensk folkmelodi

Full credits not available

Instrumental

226.
Tysk sång

Full credits not available

Instrumental

227.
Resignation

Full credits not available

Instrumental

228.
Andante

Full credits not available

Instrumental

229.
Andante

Full credits not available

Instrumental

230.
Den gode herden

Full credits not available

Arr.: A. C. Smyth

Instrumental

231.
Andante

Full credits not available

Instrumental

232.
Gammal tysk visa

Full credits not available

Instrumental

233.
Andantino

Full credits not available

Instrumental

234.
Arietta

Full credits not available

Instrumental