Barnens sånger

Barnens sånger

The Children Sing, Swedish.
Stockholm, Sweden. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1967. Only known edition. 236 songs.

Book © 1967.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Barnen sjunger om Herren (Return to top)
1.
Jag tackar dig, Fader
2.
Fader, du som älskar
3.
Fader, till dig vi nu sända pris
4.
Fader, jag vill tacka dig
5.
Lär mig, o Herre
6.
När Jesus gick bland oss
7.
Låt den Helige Andens stämma
8.
Bliv kvar hos mig
9.
Min herde är Herren
10.
En herde god mig Herren är
11.
Gode Gud, vår Fader
12.
Jesus, krubbans barn en gång
13.
Herren om fåren sig vårdar
14.
Han lever, min Förlossare
15.
Jesus, när tanken flyr till dig
16.
Kanhända ej uppå stormigt hav
17.
Vi sjunga om Guds kärlek stor
18.
Pris vare Gud
19.
För det vackra på vår jord
20.
Himlens Gud är städs oss nära
21.
Ljuvligt det är, min Herre Gud
22.
Fader, stilla ber vi nu
23.
Vi till avsked sjunga
24.
Den gode herden
25.
Ära ske Gud i höjd
26.
Fader vår, dig nalkas vi
27.
O, Herre god, din Ande sänd
28.
Guds omsorg
29.
Fader, ödmjukt tackar jag
30.
Vid avslutningen
31.
Jesus är vår käre vän
32.
Kan väl jag som liten är
33.
Tack
34.
Fader, tack för nattens blund
35.
Guds väg i dunkel ofta går
36.
Herre, du som älskar barnen
37.
O visdom stor, o kärleks nåd
38.
Din klara sol går åter opp
39.
Jag lyfter ögat mot himmelen
40.
När Jesus kommer hit
41.
Vår Herre världen skapat har
42.
Det är solsken i min själ idag
43.
Med slutna ögon
44.
Tack-kanon
45.
Kväll
46.
Jag älskar så min Fader
47.
Vi tackar dig, Fader
48.
Fader som bor i himlens höjd
49.
Tack för allt
50.
Tillväxt
Barnen sjunger om Jesu Kristi evangelium (Return to top)
51.
Jag tjänar Gud
52.
O, hur skön var morgonstunden
53.
Jag tjänar Gud
54.
Bönen är själens längtan sann
55.
En ängel ifrån skyn
56.
En ängel ifrån skyn (Trio och Kör)
57.
Söndagsskolan är oss kär
58.
Gud, välsigna denna dag
59.
Tack, Gud, att profeter du sänder
60.
Mitt ljus måhända litet är
61.
Kom, kom Guds folk
62.
Fädernas tro
63.
Vi älska, Gud, ditt hus
64.
Kom, följen mig
65.
Vi giver dit blott ditt
66.
Guds kärlek
67.
När i storm på livets hav
68.
Andaktsfullt ditt huvud böj
69.
När Herrens nattvard vi begå
70.
Sakramentet
71.
Låt mig få höra om Jesus
72.
Dopet
73.
Jag villigt ger mitt tionde
74.
Guldplåtarna
75.
En ängel sändes ned
76.
Sion växer
77.
Framåt, Herrens kämpar
78.
Vi vill Herren tjäna (De små barnens sång)
79.
O sabbatsdag, dig hälsar vi
80.
O, du Sion så ny
81.
O min Fader
82.
En grundval blev lagd
83.
Som litet människobarn
84.
O Fader vår i himlen
85.
Jag är Guds lilla barn
86.
Vördnadsfullt, tillitsfullt
87.
En helig plats är vårt kapell
88.
Kyrkans dörr
89.
I vördnad
90.
Vördnadsfull jag vara vill
91.
När jag till kyrkan går
92.
Då jag sakramentet tar
93.
När jag dricker vatten klart
94.
Jesus är vår Herre
95.
Tryggare kan ingen vara
95A.
Fader se till oss idag
95B.
Vi ödmjukt böjer huvudet
Barnen sjunger om styrka och karaktär (Return to top)
96.
Jag följa vill min Faders bud
97.
Ett leende
98.
Herre, jag vill vara tyst
99.
Detta är Guds hus
100.
Förlåtelse
101.
Var stilla
102.
Du kan sprida himmelskt ljus
103.
Giv mig barnets enkla tro
104.
Ett kärleksrop
105.
Små ting
106.
Det är roligt att hjälpa
107.
Var lycklig
108.
Vi har valt att tjäna
109.
Lycka
110.
Jag har två händer små
111.
Jag vill en solstråle vara
112.
Fånga solens första stråle
113.
Kalla mig
114.
Ge, sa’ den lilla bäck
115.
Alla lammen, vita, små
116.
Gör alltid rätt
117.
Innan barn till vila går
118.
Möta sorger dig på vägen
119.
Jag sjunga vill en sång för dig
120.
Sions rena barnaskara
121.
Gå under morgontimma
122.
Låt oss ge varandra kärlek
123.
I kyrkan
124.
O säg, vad är sanning
125.
Israels hopp
126.
När från nattligt viloläger
127.
Kom aldrig sent
128.
Skall väl Sions ungdom vackla
129.
Tala ej ont
130.
Gör vad är rätt
131.
Det är åter sabbatsdag
132.
En dyrbar gåva
133.
Gör rätt val
134.
Lydnad
135.
Hjälp mig vara snäll
136.
Solstrålen
137.
Godhet börjar inom mig
138.
Jesus sade: Älska alla
139.
Våra primärfärger
140.
Jag tycker mycket om Primär
141.
Stäm upp en glädjesång
Barnen sjunger om hemmet och familjen (Return to top)
142.
Frid och glädje finns på jord
143.
Sov, lilla barn
144.
Hela natten lång
145.
Kära mor
146.
Mor och jag hjälps åt att diska
147.
Vaggsång
148.
Kvällssång
149.
Mamma och pappa
Barnen sjunger om dagar och högtider (Return to top)
150.
Du gamla, du fria
151.
Sveriges flagga
152.
Lördagen
153.
Små pionjärbarn
154.
Västerns pionjärer
155.
Frälsaren uppstånden är
156.
Han har uppstått
157.
Vi samlas att lära
158.
Se här uti stallet
159.
Julkväll
160.
En gång fanns ett ringa stall
161.
Varför ringer klockor så
162.
Langt härifrån i Judeens land
163.
Nu lyssna, min lilla
164.
Nu tändas tusen juleljus
165.
O, du saliga
166.
När juldagsmorgon glimmar
167.
Gläns över sjö och strand
168.
När det lider mot jul
169.
Det är en ros utsprungen
170.
Ett barn är fött
171.
O Betlehem, du lilla stad
172.
Staffan var en stalledräng
173.
Stilla natt, heliga natt
174.
Gunghästen
Barnen sjunger om naturen (Return to top)
175.
Solstrålens budskap
176.
Vår
177.
Skönhet överallt
178.
Våren har kommit
179.
Sköna sommardagar
180.
Den blomstertid nu kommer
181.
Mitt hjärtas trädgård
182.
Högt i trädens toppar
183.
I denna ljuva sommartid
184.
Gud har skapat natten sval
185.
Jag tackar dig, Herre, för himmel så blå
186.
Sommar
187.
När vårens första knopp slår ut
188.
Nu är det var
189.
Morgon mellan fjällen
190.
Allt som lyser rent och klart
191.
Min himmelske Fader älskar mig
192.
Jord med tusen blommar små
193.
Popcorn poppade på äpplekvist
194.
Höst
195.
Höstdag
196.
Mina händer
197.
Händerna säger klapp, klapp, klapp
198.
Lys, lilla stjärna
199.
Blinka lilla stjärna där
Barnen sjunger om särskilda tillfällen (Return to top)
200.
Om av allt ert hjärta
201.
Han föda skall sin hjord
202.
Hur ljuva är ej deras steg
203.
Låten barnen komma till mig
204.
Largo
205.
En mormonpojke
206.
Fader till liv och ljus
207.
Härlig är jorden
208.
Vi kallats har att vårda
209.
Vi alltid be för dig
210.
En lärares bön
211.
Stån på heliga platser
212.
Vi söka efter dessa ting
213.
Säg mig varför
214.
Lär mig att vandra i ljuset
215.
Vi vill verka flitigt med varann
216.
Låt ej ett barn gå förlorat
217.
Dagen är nu gången
218.
Lärare kär
219.
Gradueringssången
220.
Evangeliets stig
221.
Trappan till evig glädje
Andaktsmusik (Return to top)
222.
Vaggvisa
223.
Irländsk melodi
224.
Böhmisk folkmelodi
225.
Svensk folkmelodi
226.
Tysk sång
227.
Resignation
228.
Andante
229.
Andante
230.
Den gode herden
231.
Andante
232.
Gammal tysk visa
233.
Andantino
234.
Arietta

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video