Μουσική από τη Λιαχόνα (Before 2021)

Μουσική από τη Λιαχόνα (Before 2021)

Music from the Liahona (Before 2021), Greek.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Periodical, 2005–2020. 11 songs.

Indexed April 2005–December 2020. Earlier information may be incomplete.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

2020 (Return to top)
Apr 2020.
Το Πρώτο Όραμα

Words: Nathan Howe

Music: Nathan Howe

pp. Φ16–Φ17

Other versions of this song:
The First Vision

2019 (Return to top)
Apr 2019.
Σ’ έναν κήπο ιερό

Words: Tammy Simister Robinson

Music: Tammy Simister Robinson

p. 25

Other versions of this song:
In a Sacred Garden Place

Apr 2019.
Σαν έρχομαι σ’ Αυτόν

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

p. Φ7

Other versions of this song:
When I Return to Him

2017 (Return to top)
Apr 2017.
Ναι, έλα σ’ Αυτόν

Words: Steven K. Jones

Music: Michael F. Moody

pp. 20–21

Other versions of this song:
Come unto Him

2013 (Return to top)
Apr 2013.
Παντοτινά θα ’μαστ’ ενωμένοι (Απλοποιημένο)

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

p. 65

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

2012 (Return to top)
Apr 2012.
Σαν τον Ιησού θα γίνω με προσπάθεια (Απλοποιημένο)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

pp. 64–65

Other versions of this song:
I’m Trying to Be like Jesus

2010 (Return to top)
Apr 2010.
Ελάτ’ ακολουθήστε με (Απλοποιημένο)

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

p. 62

Other versions of this song:
Come, Follow Me

2009 (Return to top)
Apr 2009.
Να βαπτισθώ θέλω

Words: Gary Croxall

Music: Kathleen Holyoak

p. Ch-15

Other versions of this song:
I Want to Be Baptized

2007 (Return to top)
Apr 2007.
Ήλθ’ άγγελος στον Τζόζεφ Σμιθ

Words: Anna Johnson

Music: A. Laurence Lyon

p. Ch-13

Other versions of this song:
An Angel Came to Joseph Smith

2006 (Return to top)
Apr 2006.
Η μικρή φωνή

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

p. Ch-13

Other versions of this song:
The Still Small Voice

2005 (Return to top)
Apr 2005.
Πέθανε για να ξαναζήσουμε

Words: Thelma McKinnon Anderson

Music: Charlene A. Newell

p. Ch-13

Other versions of this song:
He Died That We Might Live Again