Gud, välsigna denna dag

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: Gud, välsigna denna dag / Lord, we ask thee ere we part / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless / Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


Gud, välsigna denna dag
, 98


1. Gud, välsigna denna dagmed din Ande allt vi lärt.Hjälp oss lyda städs din lag.Lär oss, Gud, ditt ord så kärt!
2. I vår ungdoms rena tidlär oss akta dina bud.Skänk oss sinnets djupa frid,bedja vi, o kärleks Gud!
3. Fader, nådefull och god,i vår strävan kraft oss giv,i vårt verk förnyat mod,frid och glädje i vårt liv.
4. Fader, våra fel förlåt,alltid vid vår sida gå.Hjälp oss motstå ont försåt,hjälp oss så din boning nå.

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

Gud, välsigna denna dag

, 98

Arr.: Ebenezer Beesley

Gud, välsigna denna dag

, 98

Arr.: Ebenezer Beesley

Gud, välsigna denna dag

, 174

Gud, välsigna denna dag (Damkör)

, 244

Gud, välsigna denna dag

, 58