Bliv kvar hos mig

English: Abide with Me!

First line: Bliv kvar hos mig / Bliv kvar hos mig; se, dagens slut är när / Abide with me! fast falls the eventide; The darkness / Abide with me—fast falls the eventide / Abide with me! / Abide with me! Fast falls / Abide with me! fast falls the eventide

Original language: English

Words: Henry F. Lyte
Music: William H. Monk


Bliv kvar hos mig
, 100


1. Bliv kvar hos mig; se, dagens slut är när.Bliv kvar, o Herre, snart är natten här.Då allting annat sviker och bedrar,o, Herre, Hjälpare, hos mig bliv kvar.
2. Som drömmar fly så ila våra år.All jordens glädje likt en fläkt förgår.Allt hastar hän mot sin förvandling snar.Du är densamme, bliv du hos mig kvar.
3. Du ensam kan betvinga mörkrets hotoch giva styrka att stå frestar’n mot.Var stund din närhet jag i nöden har;i köld, i sol bliv, Herre, hos mig kvar.

X:166 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/4 K:Eb G2 G F | E2 B2 | c B B A | G4 | G2 A B | c2 B2 | A F G =A | B4 | yy

Bliv kvar hos mig

, 100

Bliv kvar hos mig

, 100

Bliv kvar hos mig

, 8

Trans.: Oscar Mannström

Bliv kvar hos mig

, 7

Bliv kvar hos mig (Damkör)

, 223