Kom, kom Guds folk

English: Come, Come, Ye Saints

First line: Kom, kom Guds folk, ej kamp och möda räds / Kom, kom Guds folk / Come, come, ye Saints / We’ll find the place / Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear / Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / We’ll make the air with music ring / Come, come, ye saints, no toil

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


Kom, kom Guds folk
, 19


1. Kom, kom Guds folk, ej kamp och möda räds,blott med fröjd framåt drag!Fast lång och svår dig resan syns, dock gläds,nåd du får, ny var dag.Långt bättre är att jaga bortbekymmer, kval av varje sort,gör så, och fröjdas må var själ:Allt är väl! Allt är väl!
2. Sörj ej och tänk din väg är svår att gå,så ej är, dagen gryr.Hur kan en gång du segerns krona få,om du fegt striden skyr?Omgjorda dig, tag mod igen,vår Gud de sina bistår än,och snart vi jubla få med skäl:Allt är väl! Allt är väl!
3. Vi platsen nått, som Gud för oss berett,fjärran hän, långt i väst,undgått den värld som smädat och belett,där Guds folk trives bäst.Vi skola höja glädjens ljudoch evigt lova Herren Gud.Ej mer oss trampar oväns häl:Allt är väl! Allt är väl!
4. Och om vi dö, förr’n resans mål vi nå,ske alltså, vi fått ro.Fria från sorg och möda skola dåvi hos Gud gå att bo.Men leva vi och få igenGuds folk i Sion möta se’n,då sjunga vi av all vår själ:Allt är väl! Allt är väl!

X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy

Kom, kom Guds folk

, 19

Kom, kom Guds folk

, 19

Kom, kom Guds folk

, 81

Kom, kom Guds folk

, 61

Kom, kom Guds folk

, 139