Se, dagen gryr och mörkret flyr

English: The Morning Breaks

First line: Se, dagen gryr och mörkret flyr / The morning breaks; the shadows flee; Lo, Zion’s / The morning breaks / The morning breaks, the shadows flee

Original language: English

Words: Parley P. Pratt
Music: George Careless


Se, dagen gryr och mörkret flyr
, 1


1. Se, dagen gryr och mörkret flyr.Sions baner nu vecklas ut!En ljusets dag för världen gryr;en ljusets dag för världen gryr;min själ, din tacksamhet utgjut!
2. Nu töcknen, villolärors hägn,skingras för sannings klara ljus.Guds ord, liksom ett himmelskt regn,Guds ord, liksom ett himmelskt regn,milt faller över jordens grus.
3. Gud åter talat till vår jord:Sanningen uppenbarad är.Allt folk skall höra Herrens ord.Allt folk skall höra Herrens ord.O Sion, gläd dig, lov hembär!

X:1 Q:1/4=100 M:3/4 L:1/8 K:C G2 | G2- G2 E2 | c4 B2 | (A2 e2) d2 | (c2 B2) z2 | yy

Se, dagen gryr och mörkret flyr

, 1

Se, dagen gryr och mörkret flyr

, 1

Se, dagen gryr och mörkret flyr (Körsång)

, 214

Se, dagen gryr och mörkret flyr (Damkör)

, 247