Jord med tusen blommor små

English: God Is Love

First line: Jord med tusen blommar små / Jord med tusen blommor små / Earth, with her ten thousand flow’rs / Earth, with her ten thousand flowers / Earth with her ten thousand flowers, Air, with all / Earth, with her ten thousand flow’rs, Air, with all

Original language: English

Words: Thomas R. Taylor
Music: Thomas C. Griggs


Jord med tusen blommor små
, 46


1. Jord med tusen blommor små,sommarhimmel, klar och blå,nattens stjärnor, havets brus,vindens stilla, tysta sus,jord och himmel, berg och flod,allt bär vittne: Gud är god!
2. Skogens källa, dalens lund,bäckens sorl i morgonstundstämmer in i fågelns sångtill en lovsång dagen lång.All naturen med glatt modvittnar ständigt: Gud är god!
3. Hoppet, som ur hjärtat går,all den skönhet som oss når,allt som här oss sälla gör,allting i en samfälld kör,himmel, hav och land och flod,viskar, jublar: Gud är god!

X:87 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:G D2 G | F2 D | (E A) F | G3 | yy

X:313 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 B | A2 F | (G c) A | B3 | yy

Jord med tusen blommor små

, 46

Jord med tusen blommor små

, 46

Jord med tusen blommar små

, 71

Jord med tusen blommor små (Damkör)

, 238

Jord med tusen blommar små

, 192

Jord med tusen blommor små

, 170