O Isi Pese Mo Tamaiti

O Isi Pese Mo Tamaiti

O Isi Pese Mo Tamaiti: Tusi Faaopoopo i le Pese Faatasi Ma Au

More Songs for Children, Samoan.
New Zealand. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1978. Only known edition. 32 songs.

9/78 printing. Book © 1978.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 87316
  • Jacobs Number: 803.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.25 M835SAM 1978
  • N/A
List of songs
Jump to:

Show results that:

Pese o le Talalelei (Return to top)
2.
Faatuatua
4.
Salamo
6.
Papatisoga
8.
O le Agaga Paia
10.
Aso o le Papatisoga
11.
O lou Tino o se Malumalu
12.
O Folafolaga o le Upu o le Poto
14.
Tausi Poloaiga
16.
O le Faamanatuga
18.
O Mea ou te Fai
21.
Ou te Manao ia ou Faaaloalo
22.
Tama, Matou te Faafetai mo le Po
23.
Tamaiti i le Lalolagi Atoa
Pese o Tusitusiga Paia (Return to top)
28.
O Tusi o le Feagaiga Tuai
30.
O Tusi o le Feagaiga Fou
32.
O Tusi o le Tusi a Mamona
O Pese o le Alofa ma le Aiga (Return to top)
34.
O le mea e i ai le Alofa
41.
O le Aiga
42.
O Tama
O Pese mo Aso Faapitoa (Return to top)
46.
Pese o le Eseta
48.
O ai le Tamaitiiti
49.
Ia Maua se Aso Fanau Fiafia
O Pese Peraimeri (Return to top)
52.
O i Matou o Aveolela
53.
Pese a le Fetu
54.
Aua e Alofa o ia ia Au (Stars)
56.
O le Pese a le FMT
58.
O se Mama ua i Lou Lima (CTRs)
60.
O i Matou o Taketia
62.
O le Pese a le Pelesia
64.
Aua le Ita (Blazers)
68.
O le Pese a Teine Fiafia
69.
O le Paraimeri o se…

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video