Gläd dig, o jord

English: Joy to the World

First line: Gläd dig, o jord / Gläd dig, o jord! Se, Herren vill / Joy to the world, the Lord is [has] come / Joy to the world! the Lord is come / Lizwe, thokoza, nans’ iNkos’ / Joy to the world / Joy to the world! The Lord will come! / Mundo feliz, nasceu Jesus / Joy to the world, the Lord will come, And earth receive

Original language: English

Words: Isaac Watts
Music: George Frideric Handel


Gläd dig, o jord
, 139

Adapt.: William W. Phelps


1. Gläd dig, o jord, han komma skall,din Konung ära ske!Låt änglars kör och världen allsitt lov vår Konung ge,sitt lov vår Konung ge,sitt lov, sitt lov vår Konung ge!
2. Gläd dig, o jord, vid årens gång;Guds Son dig kärlek lär!Stäm upp, Guds folk, till jubel sång:Vår jord ett Sion är!Vår jord ett Sion är,vår jord, vår jord ett Sion är!
3. Från synd och sorg vår jord är fri,och berg och dal och flodi paradis och harmonitillbedja Herren god,tillbedja Herren god,tillbedja, tillbedja Herren god!
4. Gläd dig, o gläd dig Israel,o, se din Konung här,i Sions land i trygghet bo.Vår jord hans rike är,vår jord hans rike är,vår jord, vår jord hans rike är!

X:201 Q:1/4=96 M:2/4 L:1/8 K:D d2 c3/2B/ | A3 G | F2 E2 | D3 A | B3 B | c3 c | d4- | d3 yy

Gläd dig, o jord

, 139

Adapt.: William W. Phelps

Gläd dig, o jord

, 139

Adapt.: William W. Phelps

Gläd dig, o jord!

, 34

Gläd dig, o jord! Se, Herren vill

, 2

Gläd dig, o jord! Se, Herren vill

, 2

Gläd dig, o jord!

, 28