Andeliga Sånger

Andeliga Sånger

Andeliga Sånger till bruk för Jesu Christi Kyrkas Sista Dagars Helliga

Andeliga Sånger, Swedish.
Copenhagen, Denmark. R. Peterson; Jonas Engberg.
1860. 1873, 3rd Edition.


References

List of songs

The songs in this collection have not yet been indexed.