Hellige lovsange og hymner

Hellige lovsange og hymner

En Samling af hellige lovsange og hymner, til Brug i Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige

Hellige lovsange og hymner, Danish.
Copenhagen, Denmark. Erastus Snow; Peter O. Hansen.
1851. 1852, 3rd Edition. 66 songs.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 66809
  • Flake-Draper Number: 1738 (Mormon Bibliography, 1830–1930)
  • Jacobs Number: 572.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.2 H99DAN 1852
  • N/A
List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Morgenrødens Straaler bryde
2.
Hvilen under Korsets Byrde
3.
O Sjæle, I, som hungre saa
4.
Om Guds Stad man taler herligt
5.
Stor Herren er, og godt Hans Priis
6.
Fryd dig, o Jord! See Herren vil
7.
Lad os Reisen fortsætte
8.
Kom alle Zions Sønner
9.
Der er et Land, som fryder sødt mit Hjerte
10.
Nu Zions Banner svinger
11.
Den Israels Gjenløser, som fryder vort Sind
12.
Guds Aand som en Ild nu begynder at lue!
13.
Led os frem o Gud Jehova
14.
Kom gaae med mig! kom gaae med mig!
15.
Velkommen vær, velkommen vær
16.
See, mit Livets bedste Krone
17.
Op Zions Brødre op til Strid
18.
Vær i korset tro og stille
19.
I Herlighed velsignet vær
20.
Bøn og Kjerlighed som Himmelvagter
21.
Tak for al din Fødselsglæde
22.
Vi glæde og fryd’ os i Sang med hverandre
23.
Vor Røst vi opløfte, om Budskab fra Zion
24.
Dig, dig, min Herre, vil jeg prise
25.
Fader vor i Himlen! Dig anraabe vi
26.
Aand over Aander! køm ned fra det Høie
27.
Vær trøstig Zion, Jesu Brud
28.
Min Jesu! lad mit Hjerte faae
29.
Vi samles for Dit Aasyn her
30.
Et opløftende Minde
31.
Er Gud for os, hvad kan imod os være
32.
Kom Israels Ældste! forened med mig
33.
Opløft dit Hoved, Jesu Brud!
34.
Kom lad os nu Venner i Kjerligheds Aand
35.
Glade, ja glade vi skuer mod Himlen
36.
Nærmer kun Eder, Spot, Jammer og Nød
37.
Brudte er nu Mørkets Lænker
38.
O Brødre, Søstre lad os saa
39.
Forløser, Forløser, Forløser, priset være
40.
Roest i dine Helligdomme
41.
O Gud vor Hjælp i fordums Tid
42.
Vor Gud vi til Dig raabe
43.
See Guds Rige nu frembryder!
44.
Den Gud som Andre tjener
45.
Glæd dig Zion! glæd dig Jord!
46.
Kom Alle, som este Immanuels Navn
47.
Hør os Immanuel, vi dig anraabe
48.
O hører! I Slægter paa Jorden et Ord
49.
Zion, naar jeg paa dig tænker
50.
I Christo er Lyset oprunden
51.
Vaagn op! hør Røsten lyder
52.
Fryder Eder, Zions Sønner
53.
Lovpriser vor Frelser, med Jubel og Sang
54.
Nu Zions Sol paany opgaaer
55.
Jeg føler nu en Glæde
56.
Zion er vor Reises Maal
57.
Op dovne Hjerter, op og seer
58.
Det er forvist, paa Tiden snart
59.
Guds Menighed, syng for vor Skaber med Bøn
60.
O Gud! du selv forenet har
61.
Du ledte frem, algode Gud!
62.
Hvordan skulde jeg forsage
63.
Op, Guds Folk! og samler Kræfter
64.
Nu Zion beredes! Saa Budskabet lød
65.
Din Aand med min Aand Vidne bær
66.
Jesus en Frelser, det herlige Navn

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video