Музика от Лиахона (1994–2020)

Музика от Лиахона (1994–2020)

Music from the Liahona (1967–2020), Bulgarian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Periodical, 1994–2020. 48 songs.

Indexed July 1994–December 2020. Earlier information may be incomplete.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

2020 (Return to top)
Apr 2020.
Първото видение
2019 (Return to top)
Apr 2019.
В святата градина
Apr 2019.
Завърна ли се аз
Jan 2019.
Щом Го любим (Песен към темата за 2019 г. за съвместните дейности на Младите мъже и Младите жени)
2017 (Return to top)
Apr 2017.
Елате в Христа
2015 (Return to top)
Oct 2015.
Едно на милион
2014 (Return to top)
Oct 2014.
Нашето време да блестим
2013 (Return to top)
Apr 2013.
Заедно семействата могат да са във вечността (Опростена)
2012 (Return to top)
Oct 2012.
Господи, ела в нашите сърца
Apr 2012.
Да бъда като Исус (Опростена)
2011 (Return to top)
Oct 2011.
Две хиляди млади воини
2010 (Return to top)
Oct 2010.
[Unknown title]
Apr 2010.
Ела, следвай Ме (Опростено)
2009 (Return to top)
Oct 2009.
Свещеничеството на нашия Господ (Цикъл по избор)
Apr 2009.
Да бъда кръстен
2008 (Return to top)
Oct 2008.
Семейството е от Бога
2007 (Return to top)
Oct 2007.
У дома
Apr 2007.
От Бога ангел
2006 (Return to top)
Oct 2006.
На Господ съм готов да дам десятъка
Apr 2006.
Нежно ми говори Духът
2005 (Return to top)
Oct 2005.
Възстановената истина
Apr 2005.
Спасителят умря, за да живеем
2004 (Return to top)
Oct 2004.
Покаяние
Apr 2004.
Семейството
2003 (Return to top)
Oct 2003.
За ръце се държим
Apr 2003.
Великденска Осанна
2002 (Return to top)
Oct 2002.
Моите добри дела
Apr 2002.
Твоят свят храм
2001 (Return to top)
Oct 2001.
Истината от Илия
Apr 2001.
Свещената горичка
2000 (Return to top)
Oct 2000.
В гласа на нашия пророк да чуем
Apr 2000.
Младежи на Сион в последните дни
Apr 2000.
Причастието
1999 (Return to top)
Oct 1999.
Обичам моите рождени дни
Apr 1999.
Аз живях на небето
1998 (Return to top)
Oct 1998.
Спасителю прекрасен
1997 (Return to top)
Sep 1997.
Когато Исус Христос бе кръстен
Jun 1997.
Мъдрецът и глупецът
Mar 1997.
Пионер за да си ти
1996 (Return to top)
Jun 1996.
да бъда като Исус (Опростена)
Mar 1996.
Търсете Господ отрано
1995 (Return to top)
Dec 1995.
Люлчината песен на Мария
Sep 1995.
Вяра
Jun 1995.
Избери верния път
Apr 1995.
В пролетен сияен ден
1994 (Return to top)
Dec 1994.
Песен за Рождество
Jun 1994.
Когато бях кръстен
Mar 1994.
Любов ми дава бог

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video