De Kinderen Zingen

De Kinderen Zingen

The Children Sing, Dutch.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1951. Only known edition. 123 songs.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 87238
  • Jacobs Number: 618.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.25 C536DUT 1951
  • N/A
List of songs
Jump to:

Show results that:

De kinderen zingen van de Heer (Return to top)
1.
Eerbied, verootmoedigt U
2.
Vader, wij zijn stille nu
3.
Vader, die zo teder
4.
Zij brachten tot Hem veel kinderkens
5.
Dank aan onze Vader
6.
Als ik lees van de dagen
7.
Voor de schoonheid van ’t heelal
8.
Ik ben een kind van God
9.
Mijn Hemelse Vader houdt van mij
10.
Heb dank lieve Vader
11.
De Here zal mijn wegen hoeden
12.
Hoe goed is ’t om te zingen
13.
Biddend knielen wij, o Heer
14.
Liefhebbende zorg
15.
Heer, wij danken U deez’dag
16.
Ten afscheid
17.
Afscheidsbede
18.
O Vader, zie met liefd’rijk oog
19.
Vader, ik dank U voor de nacht
20.
Kunnen kind’ren zoals wij
21.
Een danklied
22.
Groei
De kinderen zingen van het Evangelie van Jezus Christus (Return to top)
23.
’k Wil dienen God vanaf mijn jeugd
24.
In onze heil’ge woning
25.
Schijn voort
26.
Een Engel kwam
27.
Geloof onzer Vaad’ren
28.
In volmaakt Geloof
29.
Wij kunnen U slechts geven
30.
Gods Liefde
31.
Als wij straks nemen
32.
Het Sacrament
33.
’k Hoor toch zo graag U vertellen
34.
Doop
35.
Mijn Tiende
36.
De Gouden Platen
37.
Kies wat is juist
38.
Jezus was eens een Kindje klein
39.
Mijn Hemelse Vader wil dat ik gelukkig ben
De kinderen zingen van een sterk karakter (Return to top)
40.
Ik doe mijn best om goed te zijn
41.
Lach
42.
Eerbied
43.
Dit is Gods Huis
44.
Vergeving
45.
Rust
46.
Ik wil iets vriend’lijks doen vandaag
47.
Wij buigen onze hoofdjes nu
48.
Wees blij
49.
Geroepen om te dienen
50.
Geluk
51.
In de Kerk
52.
Sta pal voor het Recht
53.
Gehoorzaamheid
54.
Mijn Lichaam is een Tempel
55.
Gezang der Naties
56.
Ga, als de morgen daget
57.
Laten wij in vriendschap leven
58.
Vader is zo groot en sterk
59.
Sabbatmorgen
60.
Mijn Sabbathuis
61.
Roep mij
62.
Lammetjes zo klein en teer
63.
Kleine knietjes buigen neer
64.
Kleine dingen
65.
Ik ga helpen
66.
Goede morgen, lieve vriendje
67.
Twee kleine handjes
68.
Leer mij te wand’len in ’t Licht
69.
Eerbiedig en rustig
70.
Eerbied
De kinderen zingen van huis en gezin (Return to top)
71.
Moederdag
72.
Moeder helpen met de afwas
73.
Slaap baby zacht
74.
Moeder nadoen
75.
Het eerste boeket
75a.
Mijn moeder kan toveren, heus!
76.
Als moeder naait
77.
Schommelen, baby
78.
Uitgaan met vader
79.
Moederlief
80.
Moeder en vader
81.
Avondliedje
82.
Goeden avond, goe nacht
82a.
God is voor alle kind’ren
De kinderen zingen van bijzondere dagen en vakantie (Return to top)
83.
Westwaarts heen
84.
Dwars door woestijnen
85.
Lied van de herders
86.
Het Heilige Kind
87.
De eerste Kerstmis
88.
Christus is opgestaan
89.
Hop paardje
90.
In een kleine maar proper stalken
De kinderen zingen van de natuur en de jaargetijden (Return to top)
91.
Wat is de wereld mooi
92.
Boodschap van een zonnestraal
93.
Herfst
94.
’n Najaarsdag
95.
Overal schoonheid
96.
Ik heb een tuintje
97.
In de hoge bomen
98.
Zomer
99.
Al het schone op deez’aard
100.
Als lentebloemen opengaan
101.
Welterusten
102.
Zomerdagen
De kinderen zingen voor speciale gelegenheden (Return to top)
103.
Nu weidt Hij zijn kudde
104.
Maar de Herder is zorgzaam
105.
Hoe lief’lijk zijn de boodschappers
106.
Largo
107.
Zing, zing van honderd jaren
108.
Een Mormoonse jongen
109.
Mijn grootmoeders tuin
110.
Vader van Leven en Licht
111.
Danklied in de morgen
112.
Ons werk en onze rijkdom
113.
Dierbare Heiland (Crusader’s Hymn)
114.
Wij bidden steeds voor U
115.
Popcorn aan de appelboom
116.
Verjaardagslied
De kinderen zingen hun cursusliederen (Return to top)
117.
Het Piloten lied
118.
Het Lihoma lied
119.
Wegbaners gezang
120.
Het wegbanerslied
121.
Trekkerslied

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video