Søndagsskole Sange

Søndagsskole Sange

Sange til Brug for De Siste-Dages Helliges Søndagsskoler

Søndagsskole Sange, Danish.
Copenhagen, Denmark. Hans J. Christiansen; Joseph L. Petersen.
1898. 1927, 3rd Edition (last known). 117 songs.

1916. Includes supplement (Tillæg), 1 April 1927.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Venner, kom! lad os synge en Sang
2.
Der er et herligt Ord
3.
Se, et Land, o hvor skønt jeg i Dag
4.
Herre, Pris være Dig!
5.
I vort elskte Deseret
6.
Kom, mine smaa Kam’rater
7.
O Gud, jeg sov saa tryggelig
8.
Hav Tak for Profeten, Du sendte
9.
Gør hvad er Ret, thi snart Dag det vil blive
10.
Nærmere, Gud, til Dig
11.
Nu lyder atter Jesu Bud
12.
Dejlig er den Himmel blaa
13.
Jeg tjener Gud, mens jeg er ung
14.
God og venlig altid vær
15.
Kære Barn, din Gud er nær Dig
16.
Der er Skønhed her paa Jord
17.
Lad hvert et Hjerte frydes
18.
Tak, Fader, Du mig Livet gav
19.
Atter vi samles i Skolen i Dag
20.
Da Du styrket fra dit Leje
21.
O, Du Salighedens Klippe
22.
I Dag skinner Solen, arbejd med Flid
23.
Jorden med sit Blomsterflor
24.
Kom, Brødre, Søstre, I, som frem
25.
Vær velkommen, Søndag Morgen
26.
Naar Verden er kold som den mørkeste Nat
27.
Livet bortsvinder i Hast som en Drøm
28.
For din Ungdoms Skyld bør ej
29.
Hør, hvor Juleklokken ringer
30.
Velsign, o Gud, dit Folk!
31.
Velkommen! Venner fra fjerne Nord
32.
Hvilken smuk og yndig Morgen
33.
Dejlig er Zions Bjerg og Dal
34.
God Morgen! mine Venner smaa
35.
Lad os standse vor Jubel ved Livets Taare
36.
Hører, I Stammer og Slægter paa Jord
37.
Fra Barndommens Morgen til Alderdomsaar
38.
»Lader kun de smaa Børn komme til mig«
39.
I Tanken jeg ser det forjættede Land
40.
Pris Gud, fra hvem hvert Gode kom
41.
Et opløftende Minde
42.
Fader vor i Himlen
43.
Lad os Rejsen fortsætte
44.
Fryd Dig, o Jord, se Herren vil
45.
Vi glædes og frydes i Sang med hverandre
46.
O, min Fader, Du, som kender
47.
Tænk ej, naar til Zion I drage
48.
Aanden blid og rolig
49.
Lovpriser vor Frelser med Jubel og Sang!
50.
Naar skal jeg møde Dig, Frelser saa kær?
51.
Nu er Somrens Tid forbi
52.
Vaagn, min Sanger, af din Slummer
53.
Kom dog alle, store, smaa
54.
O, Fader, lad mit Hjerte faa
55.
Zion, o Zion, hvor er Du mig kær
56.
O, min Fader, Du, som troner
57.
O sig, hvad er Sandhed? Den ædleste Skat
58.
Det lufter mildt i Høst fra Velsignelsernes Hjem
59.
Kærlighed er Lysets Kilde
60.
O Helligaand, mit Liv, min Lyst
61.
Min Gud er mit Lys—jeg frygter ej mer
62.
Jeg veed, paa hvem jeg bygger
63.
Alle Vegne, hvor jeg vanker
64.
Jesus lever, Graven brast
65.
Foraaret atter med duftende Vinde
66.
For Dig, o Fader, nu vi bøje
67.
Hvorfra kommer Du, Du lille Stjerne
68.
Er Luften kold og Skyen sort
69.
Ventende paa Høstens Mejer
70.
Om af Trængsel Du maa prøves, svigt dog ej!
71.
O gode Gud, jeg takker Dig
72.
Nu titte til hinanden de fagre Blomster smaa
73.
Nu ringe alle Klokker mod Sky
74.
Kom, Hellige, fremad og frygter ej
75.
Vor Gud, vi til Dig raabe
76.
O Herre, lad mig komme frem
77.
Modig maa vi kæmpe, indtil Striden er endt
78.
I Østen stiger Solen op
79.
Hist bag Vestens fjerne Høje
80.
Kom til vor Søndagsskole
81.
Tak for vor Skole—vi hilse den Dag
82.
Bring den glade Nyhed frem
83.
Getsemane
84.
O Fader i Himlen, vær stedse mig nær
85.
Kastes Du paa Bølgen om i Livets Nat
86.
Samler Solskin, skønt det flimrer gennem
87.
Sædemanden
88.
Du kan lette hvert et Fjed
89.
Zions herlige Fremtid jeg ser
90.
O, lad os prise Herrens Navn
91.
Evangeliets Gengivelse
92.
Betlehems-Stjernen
93.
Takker Herren, han er god
94.
Amen
Tillæg (Return to top)
T-1.
Stille Nat, hellige Nat
T-2.
Israels Haab
T-3.
Værn din Tro
T-4.
Tæl dine Gaver
T-5.
Fremad, Herrens Stridsmænd
T-6.
Minder om Gallilæ
T-7.
Hvem er for Herrens Sag?
T-8.
Mester, se Uvejret truer
T-9.
Nytaarssang
T-10.
Gud vær med dig til vi ses igen
T-11.
Himmelske Fader, Naadens Gud
T-12.
O Bønnestund
T-13.
Har jeg gjort noget godt
T-14.
Kom nu med
T-15.
Led, milde Lys
T-16.
O, bliv hos mig
T-17.
En Gang vil vi forstaa
T-18.
Det kimer nu til Julefest
T-19.
Julen har bragt velsignet Bud
T-20.
Et Barn er født i Bethlehem
T-21.
Glade Jul, dejlige Jul
T-22.
Julen har Englelyd
T-23.
Vær velkommen, Herrens Aar

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video