Ntọ-Ala Nile Nke Ozi-Ọma

Gospel Fundamentals, Igbo.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. Only known edition. 45 songs.

Book © 1992, 1996 by Intellectual Reserve, Inc. English approval: 6/96; Translation approval: 6/96.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Mmeghe(Return to top) Information Church Links Download Media

232. Bịa, Bịa, Unu Ndi-nsọ

Words: William Clayton

Music: English folk song

236. Bịanu, Ụmụ nke Onye-nwe-anyị

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

238. Onye-Mgbapụta nke Israel

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

240. Lee Ntọ-ala Dị Ịke

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

244. Gụkọọ Ngọzi Gị Nile

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

248. K’Anyị Gaa n’Ihu

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

252. Mkpa Gị Na-akpa M Mgbe Dum

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

254. Ọlụ ahụ Dị Ụtọ

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

256. Ekpere Mbụ nke Joseph Smith

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Oriri-nsọ(Return to top) Information Church Links Download Media

260. Lee Onye-mgbapụta Ukwu Anwụọ

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

264. O Chukwu, Nna Nke Ebigh-ebi

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

266. Lee Nnukwu Amamihe na Ịhụn’anya ahụ

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

268. Jisus, A Mụrụ n’Ịdi-ala

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

270. Chukwu, Nna Anyị, Nụrụ Ekpere Anyị

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

272. E guzo M n’Ịtụn’anya

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

276. E Nwere Ugwu Dị n’Ebe Dị Anya

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

278. Anyị Ga Abụ Ekele Nye Aha Jisus

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

280. N’Ụmeala, Onye-nzọpụta Anyị

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Mmechi(Return to top) Information Church Links Download Media

284. Mụọ nke Chineke

Words: William W. Phelps

Music: English melody

288. N’elu Elu Ugwu

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

290. O Kwuo, Nke Bụ Ezi-okwu?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

292. Ugbua Ka Anyị N̄ụrịa

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

296. Mee Nke Bụ Ezi-ihe

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

300. Anyị Ekele Gị, O Chukwu, Maka Onye-amụma

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

304. Ama M n’Onye-mgbapụta M Dị Ndụ

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

308. Chukwu Nọnyere Gị Ruo Mgbe Anyị Ga-ezu ọzọ

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

312. O Nna Mụ

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Isi Okwu ọ Pụrụ-iche nile(Return to top) Information Church Links Download Media

316. Ịhụn’anya n’Ụlọ

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

320. M Ga-aga Ebe Ị Chọrọ Ka M Gaa

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

324. I Chetara Ikpe Ekpere?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

328. Too Nwoke Ahụ

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

332. Anya, Ezi Anya n’Ala nile nke Judea

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

334. Abalị Jụụ

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

336. Kraịst Onye-nwe-anyị E Biliwo Taa

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

338. O Biliwo!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Ukwe Ụmụntakịrị nile(Return to top) Information Church Links Download Media

340. A Bụ M Nwa Chineke

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

342. Ama M na Nna M Dị Ndụ

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

344. A na M Eche Mgbe M Na-agụ Akụkọ Ụtọ Ahụ

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

346. E Kele M Gị, Ezi Nna

Words: Anon.

Music: George Careless

348. Onye-nwe-anyị Nyere M Temple

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

350. Obi-ọma Na-Ebido Na Mụ

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

352. Nwaa Mee Ezi-ihe

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

354. Epekele Ọla-edo nile Ahụ

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

356. Kuzie M Ịga n’Ihè Ahụ

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

358. Ekpere Ezi-na-ụlọ

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x