Fihirana sy hiran’ ny ankizy

Fihirana sy hiran’ ny ankizy (Tonic Sol-fa)

Hymns and Children’s Songs, Malagasy.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2000. 2017 Edition (current). 45 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/98. Book © 1999 by Intellectual Reserve, Inc.

Availability

Church History Library: M285.2 H99hMLA 2017

PDF version from ChurchofJesusChrist.org: PDF.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Fanombohana(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Isao ireo fitahiana

Words: William Clayton

Music: English folk song

4. Ndao ry Olomasina

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

6. Ndao, ry zanaky ny Tompo

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

8. Ry Mpanavotra

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

10. Fototra mafy orina

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

12. Mila Anao Aho

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

14. Tsara ny asa

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

16. Vavaka voalohany nataon’i Joseph Smith

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

18. Ndao handroso hatrany

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Fanasan’ ny Tompo(Return to top) Information Church Links Download Media

21. Ray, henoy ny vavakay

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

22. Indro fa maty ny Tompo

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

24. Rainay mandrakizay

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

26. Endrey fahendrena, fitia

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

28. Endrey mahagaga ahy

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

30. Amim-panetren-tena Tompo

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

32. Tamim-panetren-tena no teraka i Jesoa

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

33. Misy havoana iray

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

34. Antsoy i Jesoa

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Famaranana(Return to top) Information Church Links Download Media

35. Fanahin’ ny Ray

Words: William W. Phelps

Music: English melody

38. An-tendrombohitra

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

40. Lazao ny marina

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

42. Misaotra Anao noho ny mpaminany

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

44. Velona ilay Mpanavotra ahy

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

46. Homba anao hatrany re ny Ray

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

48. Ô! ry Ray

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

50. Manaova ny marina

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

53. Mifalia

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Loha-hevitra Manokana(Return to top) Information Church Links Download Media

56. Ny làlanao no làlako

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

59. Dera ho an’ ilay nandre an’ i Jehovah

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

62. Moa Nivavaka?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

64. Fitia ao an-tokantrano

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

66. Tany an-tsahan’ i Jodia

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

68. Alina masina

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

70. Tafatsangana i Kristy

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

72. Velona i Jesoa

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Hiran’ ny Ankizy(Return to top) Information Church Links Download Media

76. Zanaky ny Ray aho

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

78. Tsaroako ny tantaran’ ny Filazantsara

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

79. Velona ny Raiko

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

80. Misaotra Anao aho ry Ray

Words: Anon.

Music: George Careless

81. Manomboka amiko ny hatsaram-panahy

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

82. Sahia manao ny tsara

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. Ny tempoly avy amin’ ny Tompo

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

85. Ny takela-bolamena

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

86. Toroy aho handeha amin’ ny mazava

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

87. Fiaraha-mivavaky ny mpianakavy

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x