Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata

Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata

Hymns and Children’s Songs, Cebuano.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. Only known edition. 45 songs.

3/88 English approval; 3/88 translation approval; book © 1996


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Pagsugod (Return to top)
2.
Dali, Dali, Kamo mga Santos

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

4.
Duol, Kamo mga Anak sa Ginoo

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

5.
Manunubos sa Israel

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

6.
Unsa Kalig-on ang Tukuranan

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

8.
Ipha ang Inyong mga Panalangin

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

10.
Magpadayon ’Tang Tanan

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

12.
Nagkinahanglan Ko Nimo Matag Takna

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

13.
Matahum ang Buhat

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

14.
Ang Unang Pag-ampo ni Joseph Smith

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

Sakramento (Return to top)
16.
Sud-onga ang Halangdon nga Manunubos Namatay

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

18.
O Dios, ang Amahan nga Walay Katapusan

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

19.
Unsa ka Dako sa Kaalam ug sa Gugma

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

20.
Jesus, Kanhiay Kabus nga Natawo

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

21.
Dios, Amahan, Dungga Kami

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

22.
Ako Nahingangha, Nahibulong

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

24.
Adunay Usa Ka Labong nga Bungtod sa Layo

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

25.
Atong lsinggit ang Awit sa Ngalan ni Jesus

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

26.
Sa Pagpaubos, Among Manluluwas

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

Panapos (Return to top)
28.
Ang Espiritu sa Dios

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

30.
Taas Ibabaw sa Bukid

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

31.
O Sulti, Unsa ang Kamatuoran?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

32.
Karon Kita Maglipay

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

34.
Buhata Unsa Ang Matarung

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

36.
Salamat, O Dios sa Propeta

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

38.
Ako Nasayud Nga Akong Manunubos Buhi

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

40.
Ang Dios Magauban Kanimo

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

42.
O Akong Amahan

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

Linain nga mga Hilisgutan (Return to top)
44.
Gugma sa Panimalay

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

46.
Aka Moadto Asa Ikaw Buot Kanako nga Moadto

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

48.
Ikaw Naghunahunaba sa Pag-ampo?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

50.
Pagdayeg sa Tawo

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

52.
Sa Layo nga mga Patag sa Judea

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

53.
Mahilum nga Gabii

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

54.
Krista ang Ginoo Nabanhaw Karon

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

55.
Siya Nabanhaw

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

Mga Awit sa Mga Bata (Return to top)
58.
Aka Anak Sa Dios

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

59.
Aka Nasayud Akong Amahan Buhi

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

60.
Samtang Nagbasa Anang Sugilanong Matahum

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

Other versions of this song:
I Think When I Read That Sweet Story

61.
Aka Nagpasalamat Kanimo, Mahal nga Amahan

Words: Anon.

Music: George Careless

Other versions of this song:
I Thank Thee, Dear Father

62.
Ang Ginoo Naghatag Kanako og Templo

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
The Lord Gave Me a Temple

63.
Pagkamabination Magsugod Kanako

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Kindness Begins with Me

64.
Pangahas Pagbuhat sa Matarung

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Dare to Do Right

65.
Ang Bulawanon nga mga Palid

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

Other versions of this song:
The Golden Plates

66.
Tudloi ’Ko Paglakaw sa Kahayag

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

67.
Pag-ampo Alang sa Banay

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Other versions of this song:
Family Prayer


Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video