Zpěvník náboženských písní a písně pro děti

Zpěvník náboženských písní a písně pro děti

Hymns and Children’s Songs, Czech.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1982. Only known edition. 45 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Písně pro děti (Return to top)
1.
Rodinná modlitba
Úvodní (Return to top)
2.
Píseň díků
4.
Pojď, Svatý, pojď
7.
Jak pevný to základ
10.
Děti Boží, zpívejme
12.
Sečti dary
16.
Nechť pokračuje Boží práce
19.
První modlitba Josefa Smitha
22.
Sladké je nám
24.
Já musím tebe mít
Závěrečné (Return to top)
26.
Na vrcholku hory
Před Večeří Páně (Return to top)
28.
Jak trpělivá láska tam
30.
Velký zmírá Pán
32.
Ó, Bože, Věčný Otče
34.
Bože, náš Otče, vyslyš nás
36.
Ježíš byl zrozen na svět
38.
Nesmírná jest láska Spasitele
41.
Tam na zeleném pahorku
42.
Ježíšovi chválu pějme
44.
Spasiteli, vroucně tě žádáme
Závěrečné (Return to top)
47.
My Tobě, Bože, děkujeme
50.
Píseň nadšení
54.
Řekni, co je pravda
56.
Ó, náplni blaha!
60.
Syn Boží bud
64.
Já vím, že žije Spasitel
68.
Bůh buď s vámi
71.
Nebeská vlast
Zvláštní náměty (Return to top)
74.
Radost všude ve světě
77.
Dříve než svůj opustíš dům
80.
Půjdu, kam chceš abych šel
84.
Chvalte proroka
88.
Daleko, tam na judejských pláních
90.
Tichá noc
92.
On vstal z mrtvých
Písně pro děti (Return to top)
94.
Vím, že můj Otec žije
96.
Jsem dítě Boží
98.
Děkuji Ti, drahý Otče
100.
Sním o krásném příběhu
102.
Nauč mě kráčet ve světle
104.
Pán nám dal chrám
106.
Chci být laskavý
108.
Pokus se správně jednat
110.
Zlaté desky
Zvláštní náměty (Return to top)
112.
Kristus Pán byl vzkříšený

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video