Ύμνοι και παιδικά τραγούδια

Ύμνοι και παιδικά τραγούδια

Hymns and Children’s Songs, Greek.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1982. First edition.


References

List of songs

The songs in this collection have not yet been indexed.